Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 77171
Title Psychische belasting van melkveehouders
Author(s) Welles, H.; Defares, P.B.
Source Wageningen : LH - 147
Department(s) Psychology
Publication type Scientific report
Publication year 1983
Keyword(s) melkvee - melkveehouderij - werk - mentale stress - nederland - dairy cattle - dairy farming - work - mental stress - netherlands
Categories Economic Psychology
Abstract Op 150 melkveebedrijven in de zandgrondgebieden en 50 in de Flevopolders zijn metingen verricht naar het optreden van verschijnselen die wijzen op stress of overbelasting. Daarnaast werd informatie ingewonnen omtrent verschillende bedrijfs- en persoonskenmerken. Dit naar aanleiding van de vraag welke invloed de strukturele verandering binnen de melkveehouderij had op de werking in deze bedrijfstak
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.