Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 77696
Title Welke milieubedreigingen mogen we in de jaren '80 verwachten in de voeding
Author(s) Koeman, J.H.
Source Tijdschrift voor sociale gezondheidszorg 17 (1983). - ISSN 0920-0517 - p. 596 - 598.
Department(s) Toxicology
Publication type Refereed Article in a scientific journal
Publication year 1983
Abstract Gekeken is naar de situatie met betrekking tot de stofbalansen in Nederland. Hierin wordt gedetailleerd aangegeven, hoeveel van een bepaalde stof wordt geproduceerd, ingevoerd en uitgevoerd en hoeveel er tenslotte na verbruik van de produkten in het afval terecht komt. Er blijken slechts voor 11 stoffen balansen te zijn opgesteld. Hierdoor kan men dan ook maar voor een gering aantal stoffen een koppeling maken tussen stofbalans (voor het milieu) en opnamebalans (voor de mens), waarin wordt aangegeven hoeveel een Nederlander per dag binnen krijgt van een bepaalde stof, hoeveel daarvan door het lichaam wordt geabsorbeerd en hoeveel wordt uitgescheiden
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.