Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 78241
Title De boerin en de psychische belasting van de melkveehouder
Author(s) Giesen, C.W.M.; Defares, P.B.
Source Landbouwkundig Tijdschrift 96 (1984)11. - ISSN 0927-6955 - p. 28 - 31.
Department(s) Psychology
Publication type Article in professional journal
Publication year 1984
Keyword(s) melkvee - melkveehouderij - boeren - mentale stress - sociale klassen - vrouwen - werk - dairy cattle - dairy farming - farmers - mental stress - social classes - women - work
Categories Rural Women
Abstract In de Nederlandse melkveehouderij levert de boerin vaak een belangrijke bijdrage aan het werk op het bedrijf. Ze doet het werk in het algemeen met plezier en beschouwt haar hulp als iets vanzelfsprekends. Aldus enkele resultaten uit recente studies over de positie van de boerin. Men zou kunnen verwachten dat op bedrijven waar de bijdrage van de vrouw groot is, het bedrijfshoofd minder spanningen en problemen ondervindt dan op bedrijven waar de vrouw in mindere mate of helemaal niet meewerkt. In dit artikel wordt een onderzoek besproken, waarin deze veronderstelling niet wordt bevestigd. Enkele mogelijke verklaringen worden gegeven
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.