Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 78839
Title Massamediale voorlichting; een werkplan
Author(s) Woerkum, C.M.J. van
Source Meppel : Boom - ISBN 9789060095775 - 175
Department(s) Communication Science
Publication type Scientific book (author)
Publication year 1984
Keyword(s) communicatie - voorlichting - informatiediensten - massamedia - niet-verbale communicatie - sociologie - communication - extension - information services - mass media - nonverbal communication - sociology
Categories Mass Media
Abstract Dit boek kan de voorlichter behulpzaam zijn bij werk of studie, vooral bij het gebruik van massamedia. De auteur biedt een werkplan, dat in fasen de belangrijkste beslissingen bijeenbrengt en daarvoor basisinformatie levert. Er worden eenvoudige onderzoekmethoden voorgesteld om het publiek bij de voorbereiding, de produktie en de evaluatie te betrekken. Deze fasen zijn achtereenvolgens: de voorbereidingsfase, de fase van het ontwerp, produktie en eerste revisie, en de controle- en evaluatiefase
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.