Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 78998
Title Orienterend onderzoek naar de rol van bodemverzuring bij bosschade in Friesland
Author(s) Breemen, N. van; Peek, G.J.W.C.; Poortinga, G.; Westeringh, W. van de
Source Den Haag : Staatsuitgeverij - ISBN 9789034602343 - 35
Department(s) Laboratory of Soil Science and Geology
Publication type Scientific report
Publication year 1984
Keyword(s) bosschade - bodemeigenschappen - zure regen - neerslag - chemische eigenschappen - zuurgraad - bodem ph - bodemaciditeit - nederland - friesland - forest damage - soil properties - acid rain - precipitation - chemical properties - acidity - soil ph - soil acidity - netherlands
Categories Environmental Pollution / Forest Damage and Protection / Soil Chemistry
Abstract Rapportage van een onderzoek in twee Friese bossen betreffende de relatie tussen waargenomen schade aan bossen en bodemverzuring. Dit rapport dient, naast een onderzoek van Staatsbosbeheer naar de vitaliteit van de Nederlandse bossen, als basis voor een inventarisatie van de in Nederland aanwezige kennis en inzichten op dit terrein
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.