Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 80285
Title Gevolgen van opwaaiend kolenstof voor land- en tuinbouw
Author(s) Vossen, F.J.H.; Harssema, H.
Source Wageningen : L.H. - 48
Department(s) Air Quality
Publication type Scientific report
Publication year 1985
Keyword(s) agronomie - luchtverontreiniging - steenkool - oogstschade - stof - brandstoffen - vulkanische as - agronomy - air pollution - coal - crop damage - dust - fuels - volcanic ash
Categories Air Pollution
Abstract Experimenteel onderzoek naar de depositie van kolenstof op glas (kasdekken) en de daardoor veroorzaakte lichttransmissievermindering. Daarnaast een model- en literatuurstudie naar de gevolgen van verminderde lichttransmissie bij kasgewassen voor de opbrengst en naar de mogelijke gevolgen van kolenstofdepositie voor vollegrondsteelten. Voor kasteelten wordt geconcludeerd dat een vermindering van de fotosynthese-snelheid in de praktijk in hoofdzaak veroorzaakt wordt door lichtonderschepping, en dat onder omstandigheden waarbij het licht beperkend is 1% lichtonderschepping gepaard gaat met ongeveer 1% groeireductie. Deze omstandigheden doen zich in Nederland vrijwel altijd voor. Voor vollegrondsteelten lijkt geen negatief effect te verwachten
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.