Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 8041
Title Agrarisch cursusonderwijs: achtergronden en deelname
Author(s) Bijlmakers, L.A.; Meijers, J.L.
Source Wageningen (Agrarisch Onderwijskundige Reeks ) - ISBN 9789071234118 - 191
Department(s) Education and Learning Sciences
Publication type Scientific book (author)
Publication year 1989
Keyword(s) lerarenopleidingen - scholingscursussen - agrarisch onderwijs - onderwijzen - landbouw - nederland - schoolvakken - educational courses - training courses - agricultural education - teaching - agriculture - netherlands - subjects
Categories Agricultural Education
Abstract Dit eindrapport van het onderzoeksproject "Agrarisch cursusonderwijs" bestaat uit 2 delen: het 1e bevat een overzicht van de organisatorische en uitvoeringsaspecten van het Nederlandse stelsel van agrarisch cursusonderwijs met suggesties voor verbeteringen, en in het 2e deel wordt het onderzoeksresultaat weergegeven naar de wijze, waarop agrariers in Gelderland aan agrarische cursussen en andere leeractiviteiten deelnemen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.