Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 81420
Title De voeding van de koe bevindt zich op een kruispunt
Author(s) Tamminga, S.
Source Veeteelt 11 (1985). - ISSN 0168-7565 - p. 940 - 943.
Department(s) Animal Nutrition
Publication type Article in professional journal
Publication year 1985
Keyword(s) diervoedering - dierhouderij - melkvee - melkveehouderij - voer - melkproductie - voedingswaarde - productiviteit - rentabiliteit - animal feeding - animal husbandry - dairy cattle - dairy farming - feeds - milk production - nutritive value - productivity - profitability
Categories Animal Nutrition and Feeding (General) / Cattle
Abstract Van de voederwaarde die een koe opneemt wordt slechts een klein deel, ongeveer 17%, omgezet in melk. Omdat het opgenomen voer voor het grootste gedeelte onbruikbaar is, is de produktie van melk toch een efficient gebeuren. De efficientie kan echter nog wel verhoogd worden door de verliezen van voederwaarde in onder andere mest, warmte en onderhoud te beperken. Dit artikel geeft aan welke mogelijkheden hiervoor nu en in de toekomst aanwezig zijn
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.