Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 8357
Title Natuurlijke radioactiviteit van het voedsel: risicofactoren voor de mens.
Author(s) Binnerts, W.T.
Source Voeding 50 (1989)4. - ISSN 0042-7926 - p. 90 - 96.
Department(s) Human and Animal Physiology
Publication type Article in professional journal
Publication year 1989
Keyword(s) blootstelling - voedsel - voedingsmiddelen - gezondheidszorg - ioniserende straling - maaltijden - fysiologie - volksgezondheid - stralingsbescherming - radioactiviteit - radionucliden - exposure - food - foods - health care - ionizing radiation - meals - physiology - public health - radiation protection - radioactivity - radionuclides
Categories Household Studies (General)
Abstract Van 6 radio-isotopen zoals koolstof en lood is de bijdrage berekend voor standaardvoedselpakketten in Nederland, Midden-Europa en Groot-Brittannie. De straling van deze isotopen draagt gemiddeld 20-40 procent bij aan de belasting van de mens. Tevens is aangegeven welke isotopen in bepaalde voedingsmiddelen en in (leiding)water een belangrijke afwijking naar boven kunnen geven. Een aantal maatregelen met betrekking tot de voedselkeuze is aangegeven met aandacht voor de kwetsbare groepen zoals jonge kinderen, zieken, zwangeren en bejaarden. De bijdrage van vlees en ei is meestal vrij beperkt
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.