Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 8524
Title Factoren die van invloed zijn op enkele vruchtbaarheidskenmerken van zeugen.
Author(s) Klaver, J.; Hartog, L.A. den
Source Landbouwtijdschrift 42 (1989)3. - ISSN 0035-1296 - p. 461 - 467.
Department(s) Animal Nutrition
Publication type Article in professional journal
Publication year 1989
Keyword(s) vruchtbaarheid - bevruchting - infertiliteit - zeugen - zogen - nederlands landras - fertility - fertilization - infertility - sows - suckling - dutch landrace
Categories Animal Breeding and Genetics (General)
Abstract Gegevens van meerdere worpen van 358 zeugen Groot Yorkshire en Nederlands Landras zijn gebruikt om verbanden tussen produktiekenmerken te berekenen. Ingegaan wordt op de invloed van het voerniveau tijdens de zoogperiode en tijdens het interval van spenen tot dekken op diverse variabelen, die van belang zijn voor de vruchtbaarheid van de zeug
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.