Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 9767
Title Perspectieven voor de landinrichting, maatschappelijke krachten in het landelijk gebied.
Author(s) Ban, J.P.A. van den
Source Heidemijtijdschrift 100 (1989)5. - ISSN 0169-7978 - p. 138 - 141.
Department(s) Spatial Analysis, Planning and Design
Publication type Article in professional journal
Publication year 1989
Keyword(s) plattelandsplanning - plattelandsontwikkeling - landgebruik - bedrijfsvoering - landbouw - overheidsbeleid - monumenten - natuurbescherming - historische plaatsen - bescherming - recreatiegebieden - ruimtelijke ordening - zonering - bestuur - rural planning - rural development - land use - management - agriculture - government policy - monuments - nature conservation - historic sites - protection - amenity and recreation areas - physical planning - zoning - administration
Categories Physical Planning (General)
Abstract Ontwikkelingen binnen landbouw, natuurbeleid, planning van recreatiegebieden en overheidsplanning zullen van invloed zijn op landinrichtingsprojecten. De vraag is hoe omgegaan kan worden met onzekerheden over het toekomstig grondgebruik en beleidswijzigingen bij de overheid bij projecten die gemiddeld 23 jaar in beslag nemen. Aangegeven wordt hoe de landinrichting op de toekomst in zou kunnen spelen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.