Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 291990

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: status=OK
Check title to add to marked list
Klimaatkampioen verdient voetstuk
Scholten, Martin - \ 2019
Ratten en muizen bedreigen stad en platteland
Meerburg, Bastiaan - \ 2019
Wilde bestuivers verhogen productie groentezaad het meeste
Fijen, Thijs - \ 2019

Niet kunstmest en water, maar bestuivers als hommels zijn de belangrijkste productiefactor voor de teelt van preizaad. Dat ontdekte promovendus Thijs Fijen. Groentetelers en zaadproducenten moeten daarom zorgen voor agrarische landschappen met veel wilde bestuivers.

Goede kweekvis fokken is maatwerk
Janssen, Kasper - \ 2019
Effect of cow-calf contact on motivation of dairy cows to access their calf
Wenker, M.L. ; Keyserlingk, M.A.G. von; Bokkers, Eddie ; Lecorps, Benjamin ; Reenen, C.G. van; Verwer, Cynthia ; Weary, D.M. - \ 2019
In: Animal lives worth living. - Wageningen Academic Publishers - ISBN 9789086863389 - p. 259 - 259.
Integrating animal welfare into sustainable development of livestock systems
Bokkers, Eddie ; Keeling, L.J. ; Norling, Y. ; Tamminen, L.M. ; Verbeek, E. - \ 2019
In: Fourth Animal Welfare Symposium. - Hertfordshire, GB : Universities Federation for Animal Welfare
畜牧粪污 : 一种宝贵的资源
Leenstra, Ferry ; Vellinga, Theun ; Neijenhuis, Francesca ; Buisonjé, Fridtjof de; Gollenbeek, Luuk - \ 2019
Wageningen : Wageningen UR Livestock Research - 35 p.
Hoe staat het met de transitie van het Nederlands bodembeheer?
Visser, S.M. - \ 2019
Wageningen : Wageningen Environmental Research
Afgelopen week publiceerde het IPPC het rapport ”Climate change and land”. Daarin werd gesteld dat land en bodem op dit moment al onder druk staan en dat klimaatverandering daar nog een schepje bovenop doet. Kort door de bocht concludeert het rapport dat als we onze bodems niet duurzamer gaan gebruiken, de bodem haar vermogen verliest om al haar (ecosysteem)diensten te leveren en dat we tegen 2050 onvoldoende voedsel van onze bodems kunnen halen om onszelf te voeden.
Rewarding your peer review and editorial contributions: Publons
Hukkelhoven, Chantal - \ 2019
Wageningen : Wageningen University & Research
Zwientie tikken in 2019, kan dat nog wel? ‘Ik zie geen varken dat stress heeft’
Korthals, Michiel - \ 2019
Bijproducten slachterij en opwaarderen van gras
Duinkerken, Gert van - \ 2019
Symposium Waterkwaliteit op de Kaart - IV
Lahr, Joost - \ 2019
Werksessie diergeneesmiddelen
Behaviour and sociability of yaks among different regions in Bhutan
Dorji, Nedup ; Groot Koerkamp, P.W.G. ; Derks, M. ; Bokkers, Eddie - \ 2019
In: Animal lives worth living. - Wageningen Academic Publishers - ISBN 9789086863389 - p. 265 - 265.
Erfgesprekken over klimaatrobuuste beekdalen
Westerink, Judith ; Boer, Tineke de; Vogelzang, Theo - \ 2019
Wageningen : Wageningen Environmental Research - 20
De partners in Agrifood Capital denken na over het klimaatrobuust maken van beekdallandschappen in Noordoost Brabant. In dat kader zijn erfgesprekken gevoerd met landgebruikers in de benedenstroomse delen van de beekdalen van de Aa en van de Dommel, onder meer om inzicht te krijgen in wat meespeelt in hun overwegingen over gewenste en mogelijke aanpassing van het landgebruik. De landgebruikers hebben immers een centrale rol in een transitie naar klimaatrobuuste beekdalen, zowel qua inrichting als qua gebruik. Het ging om kwalitatief onderzoek. Er zijn groepsgesprekken en individuele gesprekken gevoerd met in totaal 21 grondeigenaren en grondgebruikers, waaronder 17 boeren. Voor diverse boeren is klimaatverandering iets ongrijpbaars. Ze zien nog weinig gevolgen van klimaatverandering en geloven niet dat het nodig is om aanpassingen te doen aan het landgebruik. Water moet kunnen worden vastgehouden en zo nodig snel weer worden afgevoerd. Diverse mogelijke maatregelen zijn besproken. De meesten zien meer in technische oplossingen zoals stuwen en drains dan in bijvoorbeeld het opnieuw laten meanderen van beken. Het verhogen van het organische stofgehalte in de bodem heeft brede steun en veel boeren werken daar al aan. Over het algemeen zijn respondenten best bereid om na te denken over aanpassingen op hun grond. Zelfs waterberging is bespreekbaar. Het gaat vooral om wederkerigheid. Het is belangrijk dat de landgebruikers erop vooruit kunnen gaan en dat er perspectief wordt geboden. Beschikbaarheid van grond is daarin van grote invloed. Daarnaast zal samenwerking gezocht moeten worden om te komen tot integrale gebiedsontwikkeling. Vanwege de grote verschillen in situatie en overtuigingen is het van belang om iedere grondgebruiker ook individueel te benaderen.
The tourism-development nexus from a governance perspective: A research agenda
Adu-Ampong, Emmanuel - \ 2019
In: A Research Agenda for Tourism and Development / Sharpley, Richard, Harrison, David, Cheltenham, UK : Edgar Elgar Publishing - ISBN 9781788112406 - p. 53 - 70.
Tourism is expanding across many developing country destinations in the hope that it can contribute to (local) economic development and poverty reduction. This chapter sets out a research agenda on how a governance perspective on the tourism-development nexus offers new insights into examining, understanding and explaining the extent to which tourism can contribute to local economic development and poverty reduction. Using published case studies, this chapter shows that a future research agenda needs to start from a conceptualization of governance as interaction in order to be able to explore the ways in which the multitude of tourism stakeholders collaborate and coordinate their activities. Attention needs to be paid to the past, present and future governing arrangements that affect tourism in national and local economic development planning strategies. This is particularly pertinent for understanding the tourism-development nexus and should shape the areas for future research identified in this chapter.
Leestips: ideeënromans
Fresco, Louise - \ 2019
Neonics wel of niet schadelijker?
Dicke, Marcel - \ 2019
Warum ist die Banane krank? Der Pilz TR4 wütet in Kolumbien und bedroht mehrere Länder. Schuld ist auch der Endverbraucher
Kema, Gert - \ 2019
Das Ende der Banane, wie wir sie kennen; Ein Pilz bedroht weltweit unsere zweitliebste Frucht. Verzichten müssen wir künftig wohl dennoch nicht - aber uns als Verbraucher umstellen
Kema, Gert - \ 2019
Asiens große Kohle-Expansion
Hoehne, Niklas - \ 2019
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.