Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 459782
Title Orienterend onderzoek naar de bepaling van het oliegehalte in Dimorphotheca pluvialis, Crambe abyssinica en Euphorbia lagascae met NMR et NIRS
Author(s) Kamp, H.J. van der; Groenendijk, F.P.F.; Oostrom, J.J. van; Frankhuizen, R.
Source Wageningen : DLO-Rijks-Kwaliteitsinstituut voor Land- en Tuinbouwprodukten (Rapport / RIKILT-DLO 91.52) - 17
Department(s) Wageningen Food Safety Research
Publication type Research report
Publication year 1991
Keyword(s) crambe abyssinica - euphorbiaceae - olieleverende planten - kernmagnetische resonantiespectroscopie - infraroodspectroscopie - oil plants - nuclear magnetic resonance spectroscopy - infrared spectroscopy
Categories Oil Crops
Abstract In het kader van het agrificatie onderzoekprogramma van het Ministerie van LNV "Plantaardige technische oliën als nieuwe landbouwgrondstoffen voor de industrie" zijn de mogelijkheden onderzocht om het oliegehalte van Dimorphotheca pluvialis, Crambe abyssinica en Euphorbia lagascae met lage resolutie Nuclear Magnatie Resonance (NMA) en Nabij Infrarood Reflectie Spectroscopie (NIRS) te voorspellen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.