Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 2 / 2

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  • alert
   We will mail you new results for this query: metisnummer==1063012
  Check title to add to marked list
  Monitoring en beheer van de kwelderwerken in Friesland en Groningen 1960 - 2007
  Dijkema, K.S. ; Duin, W.E. van; Nicolai, A. ; Frankes, J. ; Jongerius, H. ; Keegstra, H. ; Swierstra, J. - \ 2009
  Texel : IMARES (Rapport / IMARES C005/09) - 90 p.
  Monitoring en beheer van de kwelderwerken in Friesland en Groningen 1960-2007 : rapport in het kader van het WOT programma Informatievoorziening Natuur i.o. (WOT IN)
  Dijkema, K.S. ; Duin, W.E. van; Nicolai, A. ; Frankes, J. ; Jongerius, H. ; Keegstra, H. ; Swierstra, J. - \ 2009
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1857) - 90
  kweldergronden - kustgebieden - monitoring - vegetatie - biodiversiteit - plantensuccessie - natuurgebieden - ecologische successie - natuurbeheer - groningen - friesland - salt marsh soils - coastal areas - monitoring - vegetation - biodiversity - plant succession - natural areas - ecological succession - nature management - groningen - friesland
  In de Waddenzee liggen langs de noordkust van het vasteland van Groningen en Friesland 6000 ha voormalige landaanwinningswerken. Door middel van sturing van de natuurlijke processen zijn daarin halfnatuurlijke kwelders gevormd. De kwelders zijn door middel van rijshoutdammen en begreppeling gecreëerd en de kweldervegetatie heeft zich natuurlijk gevestigd. De landaanwinningswerken zijn in 1991 omgedoopt tot "kwelderwerken". Zonder de vroegere “werken” zouden de vastelandkwelders er nu niet zijn en zonder “werken” nu zouden deze kwelders weer verdwijnen. Vanaf 1960-2007 is door het RWS Waterdistrict Waddenzee en IMARES Texel de ontwikkeling van de kwelders gemonitord. 25 meetvakken geven een jaarlijkse feedback naar het kwelderbeheer, dat volgens het “hand aan de kraan” principe met de stakeholders wordt doorgesproken in de Stuurgroep Kwelderwerken. Op grond daarvan zijn de kwelderwerken verder aangepast aan de natuurlijke processen. Beperken van de bezinkvelden tot waar ze echt nodig zijn en vakverkleining van de pionierzone tussen GHW-60 cm en GHW zijn de sleutel. De pionierzone beschermt de kwelder. Dit nieuwste monitoringrapport gaat ook over de kustbescherming die de kwelderwerken boden tegen de Allerheiligenvloed van 2006
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.