Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 3 / 3

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  • alert
   We will mail you new results for this query: metisnummer==1100863
  Check title to add to marked list
  Monochamus galloprovincialis in de Nederlandse duinbossen
  Heijerman, Th. ; Keijl, G.O. ; Bochove, K. van; Kalkman, V.J. - \ 2011
  Nederland : Stichting European Invertebrate Survey (EISrapport EIS2010-5 ) - 36 p.
  Monochamus in Nederland: voorkomen en vangmethoden. Eisrapport
  Heijerman, Th. ; Keijl, G.O. ; Kalkman, V.J. - \ 2009
  Leiden : Stichting European Invertebrate Survey (EIS EIS2009-5) - 19
  cerambycidae - zoögeografie - bomen - bosschade - duingebieden - kennemerland - noord-holland - cerambycidae - zoogeography - trees - forest damage - duneland - kennemerland - noord-holland
  In opdracht van de Plantenziektenkundige Dienst is in 2009 informatie over het geslacht Monochamus (het dennenhoutaaltje), in Nederland bijeengebracht en is er een inventarisatie uitgevoerd op de enige Nederlandse locatie waarvan een populatie van een Monochamus-soort bekend is. Alle in Nederland in het vrije veld aangetroffen exemplaren van het geslacht Monochamus hebben betrekking op M. galloprovincialis en zijn afkomstig uit het duingebied van Bergen en Schoorl, Noord-Holland. In Nederland wordt door veel coleopterologen en andere entomologen naar boktorren gekeken; desondanks is Monochamus galloprovincialis nog nooit elders in het vrije veld aangetroffen. Om deze reden werd besloten het veldwerk te concentreren in het duingebied van Bergen, dat beheerd wordt door Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland en het duingebied van Schoorl, in beheer bij Staatsbosbeheer.
  Bedreigde insecten van Noord-Brabantse stuifzanden
  Bouwman, J.H. ; Vries, H.H. de; Reemer, M. ; Kalkman, V.J. ; Noordijk, J. ; Vermeulen, R. - \ 2008
  Wageningen : De Vlinderstichting
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.