Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 50 / 269

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  • alert
   We will mail you new results for this query: keywords==gewaskwaliteit
  Check title to add to marked list
  Teelt Gerbera in Balans : de invloed van lichtsom, etmaaltemperatuur en daglengte op productie, energiegebruik en plantbalans
  Garcia Victoria, Nieves ; Gelder, Arie de; Kempkes, Frank ; Dings, Eugenie - \ 2017
  Bleiswijk : Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw (Rapport GTB 1417) - 102
  glastuinbouw - kasgewassen - kassen - gerbera - energiegebruik - kooldioxide - kunstlicht - gewaskwaliteit - productie - greenhouse horticulture - greenhouse crops - greenhouses - gerbera - energy consumption - carbon dioxide - artificial light - crop quality - production
  “Gerbera: Growing in Balance” was a research project to support the reduction of energy and CO2 consumption in the cultivation of Gerbera. The varieties Pre-Semmy, Rich, Whisper and Suri were grown in three glasshouses with different treatments: “Cool Cultivation” (15°C temperature; 90 μmol light, day length 13 hour in winter); “Practice” (temperature depending on day light integral, 100 μmol/m2s light, day length 11.5 hours) and “Light Dependent” (temperature depending sharply on day light integral, 90 μmol/m2s light, day length 13 hours in winter). The day light integral was kept equal in all treatments, regardless the difference in light intensity and day length in the winter. For flower quality and energy use “Cool Cultivation” was the best treatment, but required the most kg / m² of CO2. Whisper and Suri produced more flowers / m2 in the treatment “Light Dependent” but flower weights were low. Pre-Semmy and Rich gave more flowers in the treatment “Practice”, but spalkes were weak in May and June. The 13 hour day length in winter was not detrimental to production or quality. Light sum, day length and daily temperature are the three buttons to control the plant balance for optimum production and quality. The project was Funded by the Program “Greenhouse as Energy Source” (Ministry of Economic Affairs and LTO Glaskracht) and the Knowledge Cooperative Gerbera.
  Eindrapport Fruitkwaliteit Continu op Niveau : voorspelling bewaarkwaliteit van Elstar en Conference 2014-2015
  Schaik, Alex van; Wenneker, Marcel - \ 2016
  Wageningen : Wageningen Plant Research (Wageningen Plant Research rapport 2017-01) - 31
  appels - peren - kwaliteit - gewaskwaliteit - opslagkwaliteit - apples - pears - quality - crop quality - storage quality
  Potassium, the major organiser in numerous plant processes : involved in almost everything the plant turns into plant
  Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2016
  In Greenhouses : the international magazine for greenhouse growers 5 (2016)4. - ISSN 2215-0633 - p. 46 - 47.
  greenhouse horticulture - crop production - crop quality - potassium - plant development - nutrient requirements - glastuinbouw - gewasproductie - gewaskwaliteit - kalium - plantenontwikkeling - voedingsstoffenbehoeften
  No potassium no plant: A huge number of processes are dependent on this element. Luckily, hardly any problems occur because the plant is good at looking after itself in this respect.
  Filmpje: Paprika, schermen bij tropisch weer, geen binnenrot
  Gelder, A. de - \ 2016
  Kasalsenergiebron.nl
  paprika's - gewasproductie - energiebesparing - energiegebruik - gewaskwaliteit - glastuinbouw - teeltsystemen - sweet peppers - crop production - energy saving - energy consumption - crop quality - greenhouse horticulture - cropping systems
  Het weglaten van de minimumbuis en het gebruik van twee energieschermen elke nacht, ook tijdens de warmste dagen in augustus, waren de opvallendste aspecten tijdens het onderzoek ‘Paprika energiezuinig met een goede kwaliteit’. Aat Dijkshoorn (LTO Glaskracht Nederland), Jeroen Zwinkels (Delphy), Arie de Gelder (Wageningen University & Research) en telers Danny van der Spek (Paprikakwekerij Van der Spek) en Maikel van den Berg (Quality Peppers) vertellen in dit filmpje over deze opvallende resultaten van het onderzoek.
  Jaarrondteelt op water van slatypen in een cabrio tunnelkas met led-belichting
  Janse, J. ; Vermeulen, T. ; Weel, P.A. van - \ 2016
  Wageningen UR - 1
  tuinbouw - tunnels - jaarrondproductie - slasoorten - teelt onder bescherming - hydrocultuur - teeltsystemen - led lampen - kasproeven - gewaskwaliteit - horticulture - tunnels - all-year-round production - lettuces - protected cultivation - hydroponics - cropping systems - led lamps - greenhouse experiments - crop quality
  Doelstelling van dit project is het verbeteren van teeltzekerheid en opbrengst van met name ijsbergsla, het hele jaar rond en het verbeteren wortelkwaliteit en plantweerbaarheid bij teelt op water. Poster van het PlantgezondheidEvent 2016.
  Recirculatie bij Phalaenopsis technisch goed haalbaar : Investeringsdrempel voor hergebruik drainwater ligt hoog
  Arkesteijn, Marleen ; Kromwijk, J.A.M. - \ 2016
  Onder Glas 13 (2016)1. - p. 9 - 11.
  tuinbouw - glastuinbouw - waterbeheer - potplanten - drainagewater - hergebruik van water - phalaenopsis - gewaskwaliteit - emissiereductie - normen - stikstof - mest - natrium - zink - ijzer - horticulture - greenhouse horticulture - water management - pot plants - drainage water - water reuse - phalaenopsis - crop quality - emission reduction - standards - nitrogen - manures - sodium - zinc - iron
  Hergebruik van drainwater bij phalaenopsis heeft geen nadelige effecten voor de plantengroei. Dat is de eindconclusie uit het onderzoek dat het afgelopen jaar is uitgevoerd en dat de gewascoöperatie Potorchidee deels financierde. De gewascoöperatie is tevreden en wil het komende jaar een vervolgonderzoek naar het effect van gecontroleerd vrijkomende meststoffen. Hiermee kunnen ook niet recirculerende telers een stap zetten.
  Emissieloze kas haalbaar met gangbare techniek
  Os, E.A. van; Beerling, E.A.M. ; Staaij, M. van der; Ruijven, J.P.M. van; Janse, J. - \ 2015
  Kas techniek 2015 (2015)5. - p. 26 - 29.
  glastuinbouw - teeltsystemen - emissiereductie - recirculatiesystemen - substraten - cultuur zonder grond - kweekmedia - vergelijkingen - kastechniek - landbouwkundig onderzoek - gewaskwaliteit - greenhouse horticulture - cropping systems - emission reduction - recirculating systems - substrates - soilless culture - culture media - comparisons - greenhouse technology - agricultural research - crop quality
  Vorig jaar startte Wageningen UR Glastuinbouw samen met een aantal partijen uit de tuinbouw een project om te onderzoeken of emissieloos telen mogelijk is bij dezelfde productie en kwaliteit. En om te ontdekken welke technieken daarvoor nodig zijn. In dit artikel gaan de betrokken onderzoekers dieper in op deze waterefficiënte emissieloze kas en presenteren zij de eerste resultaten
  Voedselveiligheid bij luchthavens : rapportage van gewasmetingen spinazie en boerenkool bij de luchthavens van Lelystad en Bremen
  Simons, H.A.E. ; Dijk, C.J. van; Leeuwen, S.P.J. van - \ 2015
  Nieuwegein : LBP/Sight - 35
  luchthavens - gewasanalyse - gewaskwaliteit - gewasteelt - gewasmonitoring - monitoring - voedselveiligheid - voedselkwaliteit - spinazie - boerenkool - airports - plant analysis - crop quality - crop management - crop monitoring - monitoring - food safety - food quality - spinach - curley kales
  In de Kabinetsreactie op het door de Alderstafel uitgebrachte advies omtrent de ontwikkeling van de luchthaven Lelystad, heeft het kabinet het advies overgenomen om Lelystad gecontroleerd te ontwikkelen naar een luchthaven met circa 45.000 vliegtuigbewegingen per jaar. Voor de uitwerking van het advies is door de Alderstafel Lelystad een werkprogramma opgesteld. In dit werkprogramma is opgenomen dat er een monitoringsprogramma wordt uitgewerkt om de effecten van de uitbreiding van de luchthaven op de duurzame landbouw te beoordelen. Dit monitoringsprogramma is in overleg met de betrokken partijen opgesteld en is in uitvoering. Onderdeel van het programma zijn gewasmetingen bestaande uit een nulmeting bij Lelystad en een referentiemeting bij Bremen (de luchthaven van Bremen komt qua aantal vliegbewegingen overeen met de toekomstige omvang van Lelystad). De onderzoeksopdracht behorende bij deze gewasmetingen is het beantwoorden van de volgende twee hoofdvragen. 1) Heeft een luchthaven als Lelystad een onderscheidenlijke invloed op de kwaliteit van de gewassen die in de omgeving geteeld worden? 2) Heeft de ontwikkeling naar circa 45.000 vliegtuigbewegingen per jaar een mogelijk onder-scheidenlijk effect op de kwaliteit van de gewassen die in de omgeving geteeld worden?
  Sturen op compactheid zonder bloeivertraging?
  Hogewoning, S.W. ; Trouwborst, G. ; Pot, C.S. ; Eveleens-Clark, B.A. ; Dueck, T.A. - \ 2015
  Plant Lighting - 35
  tuinbouw - glastuinbouw - sierplanten - potplanten - chrysanthemum - belichting - kalanchoe - rosaceae - led lampen - gewassen, groeifasen - lichtsterkte - energiebesparing - gewaskwaliteit - plantenontwikkeling - horticulture - greenhouse horticulture - ornamental plants - pot plants - chrysanthemum - illumination - kalanchoe - rosaceae - led lamps - crop growth stage - light intensity - energy saving - crop quality - plant development
  Bij een aantal siergewassen wordt niet alleen belicht om de productie te verhogen, maar ook om een compacte plantvorm te bevorderen (o.a. bij potchrysant, potroos & kalanchoe). Hoe hoger de intensiteit belichting, hoe compacter het gewas. Met een combinatie van rode en blauwe LED’s (LED RB) kan gestuurd worden op een compactere plantvorm. LED RB bespaart momenteel ±20% energie ten opzicht van de gangbare SON-T armaturen. Als bovendien compactheid bevorderd wordt, dan kan bij die siergewassen waar mede belicht wordt vanwege compactheid de intensiteit belichting ook nog eens omlaag. Qua energiebesparing snijdt het mes dan aan twee kanten. Echter, daar staat tegenover dat het LED RB spectrum de bloei kan vertragen bij korte- en lange dag planten. Door deze teeltvertraging kunnen stengels uiteindelijk zelfs langer worden. Deze studie heeft als doel om door de juiste aansturing van de verschillende fotoreceptoren bloeivertraging tegen te gaan zonder op compactheid in te hoeven leveren.
  Graskwaliteit beïnvloedt methaanuitstoot flink : Jong en hoog bemest gras zorgt voor minste methaanuitstoot per kg meetmelk
  Bannink, A. ; Dijkstra, J. - \ 2015
  Veeteelt Maart 1 (2015). - ISSN 0168-7565 - p. 30 - 30.
  dairy farming - fodder grasses - crop quality - emission reduction - methane production - grassland management - melkveehouderij - voedergrassen - gewaskwaliteit - emissiereductie - methaanproductie - graslandbeheer
  Het rantsoen heeft een grote invloed op de methaanuitstoot.
  Omdat gras een belangr k onderdeel is van het rantsoen, keken
  Wageningse onderzoekers naar de gevolgen van graskwaliteit op
  de methaanuitstoot. Een van de conclusies is dat een lichte maaisnede
  minder methaanuitstoot geeft per kilogram meetmelk.
  Big data dringen door in de tuinbouw. Naar een volledig begrip van plantgedrag en productkwaliteit
  Kierkels, T. ; Zedde, H.J. van de - \ 2015
  Onder Glas 12 (2015)11. - p. 24 - 25.
  tuinbouw - glastuinbouw - innovaties - landbouwkundig onderzoek - kunstmatige intelligentie - gewaskwaliteit - plantenveredeling - sorteren - kwaliteit - teeltsystemen - 3d analyse - metabolomica - genomica - transcriptomica - horticulture - greenhouse horticulture - innovations - agricultural research - artificial intelligence - crop quality - plant breeding - sorting - quality - cropping systems - 3d analysis - metabolomics - genomics - transcriptomics
  Vijftien onderzoeksgroepen van Wageningen UR hebben de handen ineengeslagen om te komen tot het beter meten, begrijpen en voorspellen van plantgedrag en productkwaliteit. Het vakgebied heet ‘Plant phenomics’ en maakt gebruik van innovatieve technieken en sensoren. Het doel is een betere beheersing van teelt- en veredelingsproces en productkwaliteit. Toepassingen voor de praktijk liggen nog vooral op het terrein van sorteren en automatische kwaliteitsbeoordeling.
  Natriumgevoeligheid en recirculatie bij Cymbidium. Tussenrapport na 1e teeltjaar : Behoud plantgezondheid en voorkomen groeiremming bij hergebruik drainwater
  Kromwijk, J.A.M. ; Voogt, W. - \ 2015
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1371) - 24
  teelt onder bescherming - glastuinbouw - cymbidium - recirculatiesystemen - emissie - natrium - drainagewater - groei - kwaliteit - gewaskwaliteit - protected cultivation - greenhouse horticulture - recirculating systems - emission - sodium - drainage water - growth - quality - crop quality
  In the Netherlands, the government and horticultural industry have agreed to lower the emission of nutrients to the environment. Until recently no drain water was reused in the cultivation of Cymbidium orchids as growers were allowed to discharge the drain water when a sodium level of more than 0 mmol/l was reached. As reusing drain water is a new phenomenon for Cymbidium, growers are now faced with a lack of knowledge on the effects of drain water reuse. Therefore a trial was started to investigate the effect of sodium accumulation on crop growth and flowering in two varieties of Cymbidium. Different sodium concentrations are given while maintaining the EC at 0.8. These sodium treatments have a lower “nutritional EC” than the control treatment without sodium. As of February 2015 unusual symptoms in the leaves emerged at the two highest levels of sodium resulting in dead leaf tips / leaves. This is potassium deficiency, induced by the lower potassium concentration in the nutritional solution and by inhibition of the potassium uptake by a high sodium concentration. In the first year of cultivation, sodium accumulation had no effect on production as the flower stalks were already induced before the start of the treatments. Cymbidium is a perennial crop in which negative effects on production and quality take a long time to become visible, so the experiment will be continued into a second year of cultivation. This research is funded by the Cymbidium growers in the Netherlands, Product Board for Horticulture and Top Sector Horticulture and Propagation Materials.
  Planten sturen met groen of blauw licht is mogelijk
  Hoogstraten, K. van; Dieleman, J.A. ; Meinen, E. - \ 2015
  Onder Glas 12 (2015)10. - p. 17 - 19.
  tuinbouw - glastuinbouw - belichting - led lampen - plantenfysiologie - gewaskwaliteit - landbouwkundig onderzoek - groenten - tomaten - gewassen, groeifasen - horticulture - greenhouse horticulture - illumination - led lamps - plant physiology - crop quality - agricultural research - vegetables - tomatoes - crop growth stage
  De toepassing van LED-belichting in de glastuinbouw staat nog in de kinderschoenen. Enkele bedrijven zetten al LED’s in, vooral rode en blauwe. Over hoe de verschillende lichtkleuren precies uitwerken op de fysiologie van de plant, is nog maar weinig bekend. Een onderzoek van Wageningen UR Glastuinbouw laat zien dat blauwe en groene LED’s kunnen worden gebruikt als stuurlicht. Een grotere kasproef moet inzicht geven hoe dit praktisch toe te passen is.
  Een perfecte roos energiezuinig geteelt
  Gelder, A. de; Warmenhoven, M.G. ; Knaap, E. van der; Baar, P.H. van; Grootscholten, M. ; Aelst, N. - \ 2015
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1369) - 96
  rozen - teelt onder bescherming - glastuinbouw - gewaskwaliteit - energiebesparing - kooldioxide - verwarming - diffuus glas - koelen - led lampen - ventilatie - meeldauw - botrytis - vaasleven - economische analyse - bloementeelt - roses - protected cultivation - greenhouse horticulture - crop quality - energy saving - carbon dioxide - heating - diffused glass - cooling - led lamps - ventilation - mildews - vase life - economic analysis - floriculture
  Within a greenhouse equipped with diffuse glass, cooling from above the crop, LED interlighting, active ventilation with tubes below the gutters and three screens an experiment was conducted to produce good quality roses in an energy effi cient way. After two years research the roses cv Red Naomi! fulfi lled the desired quality marks. This was achieved with less energy for heating compared to a defi ned virtual reference compartment. Combined with heat harvested during cooling there was no need for additional heating energy. The crop management was a key factor in the way to quality. For control of mildew and Botrytis it was necessary to keep the air humidity below 85 %. This is hard to achieve in an energy saving cropping system.
  Energy saving possible while maintaining stem weight and quality : lilies can make do with less light if there's extra CO2
  Rodenburg, J. ; Slootweg, G. - \ 2015
  In Greenhouses : the international magazine for greenhouse growers 4 (2015)1. - ISSN 2215-0633 - p. 46 - 47.
  glastuinbouw - snijbloemen - lelies - belichting - led lampen - energiebesparing - teeltsystemen - kooldioxide - gewaskwaliteit - bloembollen - greenhouse horticulture - cut flowers - lilies - illumination - led lamps - energy saving - cropping systems - carbon dioxide - crop quality - ornamental bulbs
  Researchers are without question enthusiastic about the results of lighting trials with lilies. Results from both the first as well as the second flower development clearly show that with extra CO2, less lighting is required while maintaining stem weight and quality. “This conclusion clearly shows that it is possible to make substantial energy savings in this crop,” says Sander Hogewoning, of Plant Lighting.
  We zien de verbanden, nu nog de keiharde onderbouwing : Stuurgroep Interne Vruchtkwaliteit Paprika weer stap verder
  Velden, P. van; Hofland-Zijlstra, J.D. - \ 2015
  Onder Glas 12 (2015)2. - p. 12 - 13.
  glastuinbouw - groenten - paprika's - capsicum - fusarium - vruchtrot - plantenziekten - samenwerking - landbouwkundig onderzoek - plantgezondheid - gewaskwaliteit - greenhouse horticulture - vegetables - sweet peppers - capsicum - fusarium - fruit rots - plant diseases - cooperation - agricultural research - plant health - crop quality
  Als er de afgelopen twee jaar één ding duidelijk is geworden dan is het dat er heel veel factoren zijn die hun bijdrage leveren aan het ontwikkelen van Fusarium lactis in de vruchten van paprika’s. Ofwel: alles hangt met alles samen. De sleutel voor succes ligt in zorgvuldig en zorgzaam telen. Het consequent bemonsteren van geoogst product en de daaraan gekoppelde sancties hebben er wel toe bijgedragen dat iedere teler alert is geworden.
  Plants can take more than we often think : Tomato not affected by high humidity at night
  Staalduinen, J. van; Janse, J. ; Zwart, H.F. de - \ 2015
  In Greenhouses : the international magazine for greenhouse growers 4 (2015)2. - ISSN 2215-0633 - p. 22 - 23.
  glastuinbouw - groenten - tomaten - solanum lycopersicum - vochtgehalte - klimaatregeling - kassen - energiegebruik - energiebesparing - gewaskwaliteit - landbouwkundig onderzoek - greenhouse horticulture - vegetables - tomatoes - solanum lycopersicum - moisture content - air conditioning - greenhouses - energy consumption - energy saving - crop quality - agricultural research
  Research in the VenLowKas trial greenhouse in Bleiswijk, the Netherlands, has been geared up for growing in a (very) high humidity. The climate control is set to a moisture deficit of 1 gram water per m3 air. Botrytis has not been a problem and production is clearly ahead of the previous year. “The heating was hardly on during the last five months. We anticipate the total energy consumption being the equivalent of around 10 m3 natural gas per m2, including the electricity consumption for the air circulation,” says Feije de Zwart, of Wageningen UR Greenhouse Horticulture.
  Stuurlicht in de Glastuinbouw : 1. Kansen voor energiebesparing?
  Dueck, T.A. ; Hogewoning, S. ; Pot, S. ; Meinen, E. ; Trouwborst, G. ; Kempkes, F.L.K. - \ 2015
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1349) - 56
  teelt onder bescherming - gewasproductie - gewasopbrengst - gewaskwaliteit - gewasfysiologie - kunstlicht - kunstmatige verlichting - plantenfysiologie - aanvullend licht - blauw licht - verrood licht - rood licht - phalaenopsis - kalanchoe - chrysanten - protected cultivation - crop production - crop yield - crop quality - crop physiology - artificial light - artificial lighting - plant physiology - supplementary light - blue light - far red light - red light - chrysanthemums
  This report focusses on energy efficient steering light applications by energy efficient lighting systems, but especially with new possibilities to influence crop growth and production with the light spectrum. After an introduction of the physiological background and application of steering light, new applications for steering light in the future are described with respect to energy saving opportunities. Possible scenario’s for steering light are presented for phalaenopsis, chrysanthemum and kalanchoë.
  Met ethyleen heb je de afrijping van tomaten beter in de hand : goed alternatief voor de bespuiting met ethrel
  Stijger, H. ; Janse, J. - \ 2015
  Onder Glas 12 (2015)6/7. - p. 24 - 25.
  glastuinbouw - groenten - tomaten - cultuurmethoden - rijp worden - ethyleen - gewaskwaliteit - teeltsystemen - arbeid (werk) - greenhouse horticulture - vegetables - tomatoes - cultural methods - ripening - ethylene - crop quality - cropping systems - labour
  Het goed afrijpen van de laatste tomaten aan het eind van de teelt is veelal een probleem. Met een gecontroleerde toediening van ethyleengas is het rijpingsproces te bevorderen. Tomatenkwekerij Van Heijningen in Maasdijk heeft hier goede ervaringen mee opgedaan.
  Exploiting wild relatives of S. lycopersicum for quality traits
  Víquez Zamora, A.M. - \ 2015
  Wageningen University. Promotor(en): Richard Visser, co-promotor(en): Sjaak van Heusden; Arnaud Bovy. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462574410 - 167
  solanum lycopersicum - tomaten - solanum pimpinellifolium - wilde verwanten - germplasm - kenmerken - gewaskwaliteit - genomica - genetische kartering - plantenveredeling - solanum lycopersicum - tomatoes - solanum pimpinellifolium - wild relatives - germplasm - traits - crop quality - genomics - genetic mapping - plant breeding

  Exploiting wild relatives of S. lycopersicum for quality traits

  Ana Marcela Víquez Zamora

  Tomatoes are consumed worldwide and became a model for crop plant research. A part of the research aims at expanding genetic diversity in tomato; this can be done by incorporating useful genes found in wild germplasm. In this thesis we focused on exploring the variation between commercial tomatoes and accessions of wild relatives. Especially, we focused on the species Solanum pimpinellifolium. We explored the genome and the metabolome of accessions of S. pimpinellifolium and several varieties of S. lycopersicum. Finally a crossing population between the species was genetically analyzed. Clear differences were identified. We found genome regions related to differences between round and cherry tomatoes, TYLCV resistance, flavour and the phenylpropanoid pathway. S. pimpinellifolium certainly harbours useful genetic variability that can be (re-) introduced in tomato. Our results give an insight in the physical positions of metabolite related QTLs that can be used by breeders to exploit S. pimpinellifolium to improve tomato quality.

  Toepassing van NBS-aardappelsensing in de teelt van zetmeelaardappelen; IJkakker, veldproef 2014 't Kompas
  Geel, W.C.A. van; Schans, D.A. van der - \ 2015
  Lelystad : PPO AGV (PPO/PRI-rapport 655) - 28
  akkerbouw - bemesting - fabrieksaardappelen - stikstof - veldproeven - sensors - gewasgroeimodellen - gewaskwaliteit - arable farming - fertilizer application - starch potatoes - nitrogen - field tests - crop growth models - crop quality
  In het kader van IJkakker worden gewassensoren ingezet als monitor voor gewasontwikkeling. IJkakker heeft tot doel sensorgestuurde teeltmaatregelen te ontwikkelen. Het deelproject IJkakkerbemesting onderzoekt de mogelijkheden in de teelt van aardappelpootgoed en zetmeelaardappel. Uit een opname met gewassensoren kan een schatting worden gemaakt van de hoeveelheid stikstof die in een gewas zetmeelaardappel is opgenomen. Op basis van een eenvoudig groeimodel dat uit de temperatuursom de totale N-opname door het gewas berekent vanaf opkomst, kan de streefwaarde voor de N-opname op elke willekeurig tijdstip worden vastgesteld. Als de geschatte N-opname uit de sensordata lager is dan de streefopname op het tijdstip van sensing, wordt een stikstofbijmestgift berekend. Deze proef heeft als doel een stikstofbijmestsysteem voor zetmeelaardappel op basis van gewassensing te ontwikkelen en te vergelijken met een standaard praktijkbemesting en een bestaand N-bijmestsysteem gebaseerd op monstername van bodem en gewas.
  Teelt op water : grote potentie, volop uitdagingen
  Vermeulen, T. - \ 2015
  Kas techniek 2015 (2015)5. - p. 14 - 18.
  glastuinbouw - teeltsystemen - hydrocultuur - recirculatie aquacultuur systemen - voedingsstoffen - productiegroei - controle - gewaskwaliteit - strategisch management - greenhouse horticulture - cropping systems - hydroponics - recirculating aquaculture systems - nutrients - production growth - control - crop quality - strategic management
  Substraatloos telen is al zo oud als de weg naar Rome. Toch is het in Nederland nooit gemeengoed geworden. Waarom is dat, en is dat terecht? De afgelopen jaren wordt er hernieuwd en door meerdere partijen tegelijk gekeken naar deze ‘nieuwe’ teeltsystemen. Wat is daarin de vooruitgang en gaat dit ergens toe leiden?
  Rassenproef zwarte bessen 2011-2014
  Heijerman-Peppelman, G. ; Dam, M.F.N. van - \ 2015
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 19
  tuinbouw - fruitteelt - zwarte bessen - rassenproeven - classificatie van rassen - gewaskwaliteit - rassen (planten) - productiviteit - gewasbescherming - horticulture - fruit growing - black currants - variety trials - variety classification - crop quality - varieties - productivity - plant protection
  Vanaf 2011 heeft het Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) sector Fruit te Randwijk het rassenonderzoek met zwarte bessen gedurende vier jaren voortgezet. Het doel is (nieuwe) rassen te zoeken en te toetsen onder Nederlandse (Zeeuwse) teeltomstandigheden, die een verbetering kunnen zijn van de huidige rassen voor wat betreft de productiviteit, de beskwaliteit en de gevoeligheid voor ziekten en plagen. Dit rapport is het eindverslag van het project dat eind 2014 is afgelopen.
  PPS project: ontwikkeling diagnostiek plantenziekten Q en K
  Bonants, P.J.M. ; Ebskamp, M. ; Kock, M.J.D. de; Kooman, M. - \ 2015
  tuinbouw - plantenziekten - gewaskwaliteit - detectie - moleculaire diagnostiek - inspectie - kwaliteitscontroles - diagnose - gewasbescherming - protocollen - conferenties - horticulture - plant diseases - crop quality - detection - molecular diagnostics - inspection - quality controls - diagnosis - plant protection - protocols - conferences
  Doelstelling van dit project is de ontwikkeling van kostenefficiënte en gevalideerde moderne (moleculaire) methoden t.b.v. de diagnostiek plantenziekten (Q en K) voor de keuringsdiensten en NVWA, gebruikmakend van de meest innovatieve technologieën en strategieën.
  Jaarrondteelt op water van ijsbergsla in een open tunnelkas met led-belichting
  Janse, J. ; Weel, P.A. van; Vermeulen, T. - \ 2015
  gewasbescherming - tuinbouw - glastuinbouw - hydrocultuur - teeltsystemen - jaarrondproductie - opbrengst - slasoorten - gewaskwaliteit - conferenties - biologische bestrijding - led lampen - plant protection - horticulture - greenhouse horticulture - hydroponics - cropping systems - all-year-round production - outturn - lettuces - crop quality - conferences - biological control - led lamps
  Doelstelling: Verbeteren teeltzekerheid en opbrengst van met name ijsbergsla, het hele jaar rond. Verbeteren wortelkwaliteit en plantweerbaarheid bij teelt op water. Poster van PlantgezondheidEvent 12 maart 2015.
  EUBerry – verhoging van duurzaamheid en consumptie kleinfruit : samenvatting activiteiten DLO Wageningen UR : PT Eindrapport EUBerry 2011-2014
  Kruistum, G. van; Evenhuis, A. ; Groot, M.J. ; Roelofs, P.F.M.M. ; Sijtsema, S.J. ; Zimmermann, K.L. - \ 2015
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit PPO-agv - 31
  europese unie - kleinfruit - geïntegreerde bestrijding - residuen - teeltsystemen - voeding en gezondheid - consumptie - gewaskwaliteit - aardbeien - duurzaamheid (sustainability) - marketing - european union - small fruits - integrated control - residues - cropping systems - nutrition and health - consumption - crop quality - strawberries - sustainability
  Doel van dit EU-project is de bevordering van de consumptie van kwalitatief hoogwaardig vers kleinfruit door geïntegreerde gewasbescherming en residuarme teelt, verbeterde teelttechnieken en aandacht voor gezondheidsaspecten.
  Kwaliteitsplan roos : onderdeel klimaatregistratie en statistiek
  Benninga, J. ; Barendse, H. ; Vermeulen, C. ; Garcia Victoria, N. ; Raaphorst, M.G.M. ; Hofland-Zijlstra, J.D. - \ 2015
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1336) - 41
  snijbloemen - rozen - vaasleven - gewaskwaliteit - houdbaarheid (kwaliteit) - kwaliteit na de oogst - temperatuur - winter - landbouwkundig onderzoek - cut flowers - roses - vase life - crop quality - keeping quality - postharvest quality - temperature - agricultural research
  Dutch roses can’n always guarantee a vase life of seven days. A study was conducted in the winters 2012/2013 and 2013/2014 in eight roos nurseries in order to find ways to improve the vase life in the critical period (winter). Four nurseries cultivated the variety Red Naomi! and four Avalanche+. For the study collaborated growers, FloraHolland, Wageningen UR Greenhouse Horticulture and Wageningen UR LEI. Financial support was granted by the Topsector T & U (Ministry of EL & I). The vase life of the roses varied between 3.5 and 17.7 days. Differences were found among the growers in vase life, bud opening, the occurrence of leaf and Botrytis problems, and the Botrytis spore pressure in the greenhouse. An explanation for these differences is found in greenhouse climate parameters: For Red Naomi! a decrease in vase life is explained mainly by high average humidity and little temperature fluctuations > 1°C . For Avalanche+ the differences in vase life are explained by the length of the dark period and the RV: the longer the dark period, and the lower the RH, the better the vase life. Bud opening is in both varieties explained and negatively impacted by RV’s higher than 93%. The vase life results are representative of the average quality of Dutch roses, as they correlate well with those of the FloraHolland project “vase life tested”. This correlation will be useful for the proposed implementation in practice.
  Empowering breeding programs with new approaches to overcome constraints for selecting superior quality traits of rice
  Calingacion, M.N. - \ 2015
  Wageningen University. Promotor(en): Robert Hall; M.A. Fitzgerald, co-promotor(en): Roland Mumm. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462572188 - 198
  oryza sativa - rijst - rassen (planten) - cultivars - genetische diversiteit - gewaskwaliteit - aroma - geur en smaak - consumentenvoorkeuren - plantenveredeling - veredelingsprogramma's - oryza sativa - rice - varieties - cultivars - genetic diversity - crop quality - aroma - flavour - consumer preferences - plant breeding - breeding programmes

  Empowering breeding programs with new approaches to overcome constraints for selecting superior quality traits of rice

  Mariafe N. Calingacion

  Most rice breeding programs have focused on improving agronomic traits such as yield, while enhancing grain quality traits such as flavour and aroma, especially of non-fragrant rices, has not been given high priority. In this study, we utilised a multi-disciplinary approach to understand better quality traits of aroma and flavour in rice grains, and to determine whether good flavour in the grain could be combined with stress tolerant genotypes.

  To understand what factors drive rice preferences, an extensive survey among members of the International Network for Quality Rice who are local experts in grain quality evaluation programs in 25 countries was conducted (Chapter 2). The objective was to identify the grain quality characteristics of the popular rice varieties in each region. Eighteen combinations of size and shape of the grain, amylose content (AC), gelatinisation temperature (GT) and fragrance were identified. These trait combinations reveal the complexity of consumer preferences. The two most popular combinations both have long and slender grains, while one has low amylose, low GT and is aromatic, and the other has intermediate AC and intermediate GT and is non-aromatic. Further evaluation of varieties having the same combination of grain quality traits showed that consumers readily identify differences between these varieties. For example, BRS Primavera and IR64 that are popular in Brazil and in the Philippines, respectively, have the same combination of all 18 traits, however, panellists of sensory evaluation can easily perceive differences in aroma and flavour of BRS Primavera and IR64. This emphasises that the current tools we have available to assess rice quality are unable to capture all the quality traits consumers are looking for in rice.

  In Chapter 3, a novel multiplatform metabolomic and ionomic approach with genome-wide genotyping was utilised to investigate the effect of different nitrogen fertiliser regimes on the biochemical profile of three premium waxy rice varieties, Hom Nang Nouane (HNN), Kai Noi Leuanag (KNL) and Tha Sa No (TSN) from Lao PDR. The current tools used to phenotype grain quality such as GT, values from viscosity curves, and hardness and stickiness, were unable to differentiate between HNN, KNL and TSN either on the basis of nitrogen treatment nor genotype. However, metabolite profiling of metabolites and minerals followed by multivariate statistical methods readily separated the genotypes on each platform, and discriminatory compounds that were identified were relevant to consumers in terms of flavour, taste and nutrition. However, despite yield differences, nitrogen treatment did not significantly affect the overall metabolite and mineral profiles of the samples. Using 1536 single nucleotide polymorphism (SNP) loci, the Euclidean distance between each variety was calculated and compared to the distance between each variety for each metabolomic platform. Procrustes analysis was used to rotate and scale the variety mean scores on the metabolite principal components to give the best fit to the genetic principal coordinates. Comparing the triangles whereby each vertex of the triangle is a variety and the length of each side is equal to the scaled Euclidean distance, mineral elements, polar metabolites and volatile compounds all associate very well with the genetic distance between each variety. This study highlights that multiple metabolomic platforms are potential phenotyping tools to characterise rice quality in a comprehensive and efficient way, and in a way that provides data that is relevant to consumers.

  To gain insights on the influence of water availability to the metabolomic profile of drought tolerant rice, two contrasting varieties, Apo and IR64, and a mapping population derived from them were extensively characterised in Chapters 4 and 5. Apo is drought tolerant but has unacceptable grain quality while IR64 is drought susceptible with premium grain quality. Apo and IR64 were grown under irrigated and drought conditions. Yield of Apo from both water conditions was higher than yield of IR64 under the same conditions. Moreover, metabolite profiling and sensory analysis showed that grains of Apo were not affected by drought conditions i.e. panellists perceived no difference in the aroma of Apo from both conditions and Principal Components Analysis (PCA) of the volatiles showed one cluster of Apo from both conditions. However, grains of IR64 formed two clusters based on water condition in the PCA and panellists were able to perceive ‘water-like metallic’ aroma in IR64 that was grown under drought conditions but this was not detected in grains from the irrigated treatment. This suggests that response to water stress in the metabolomic profile of the grain is variety dependent.

  In Chapter 5, a mapping population derived from Apo and IR64 was grown, with the parents, under irrigated and drought conditions. The yield of more than half of the population was higher than the yield of Apo and IR64 under both irrigated and drought conditions; this indicates significant transgressive segregation. Using a dense linkage map based on genotyping by sequencing data, quantitative trait loci (QTL) analysis of drought stress identified one major QTL on chromosome 3 that is likely to be qDTY3.1 which was previously detected in a population derived from Apo as the drought tolerant parent. All the lines of the population carrying this QTL showed significantly higher yield under drought than those without it, indicating the potential importance of this QTL in drought tolerance.

  Metabolite profiling and sensory analysis were also conducted in the grains of the population. More than a hundred volatiles were detected in the headspace of rice samples and PC1 and PC2 explained 55.6% of the variation in the metabolite profiles with many of the lines clustering in between the Apo and IR64 parent values. Six novel metabolite QTLs for volatile compounds were identified - 1 QTL was detected in chromosome 1 for 3,7-dimethyl-octen-1-ol, 1 QTL for hexanol in chromosome 2, and 4 QTLs for pentanol, hexanol, hexanal, and heptanone in chromosome 3. Interestingly, three lines were observed by the panellists to have similar aroma as IR64 while four lines were observed to have similar aroma as that perceived in Apo. Lines 20, 164 and 28 were perceived by the panellists to have high levels of corn, dairy and sweet aromatic features. Moreover, the yield of these 3 lines under both irrigated and drought conditions was similar to that of the Apo parent under the same conditions with Line 28 yielding the highest under drought and has the QTL associated with yield under drought on chromosome 3.

  Finally, the potential of metabolomics as a phenotyping tool in characterising grain quality is further highlighted in Chapter 6. Combining metabolomics with high throughput genotyping and sensory analysis offers new breadth of approach in understanding grain quality of rice. Three lines identified that carry IR64 quality along with high yield in both irrigation and drought, are recommended to enter a rice breeding program at the stage of advanced replicated and multi-location testing. By using advanced tools of phenotyping and genotyping, with validation by sensory panels, these three advanced lines have been selected in just three years.

  Gewasgezondheid in relatie tot substraatsamenstelling (Input-output Fase IV) : Effect twee vulgewichten op opbrengst en kwaliteit
  Baars, J.J.P. ; Sonnenberg, A.S.M. ; Visser, P.H.B. de; Blok, C. - \ 2014
  Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 2015-1) - 9
  paddestoelen - tuinbouw - glastuinbouw - champignonmest - voedingsstoffen - gewaskwaliteit - teeltsystemen - substraten - gewasopbrengst - mushrooms - horticulture - greenhouse horticulture - mushroom compost - nutrients - crop quality - cropping systems - substrates - crop yield
  De teelt van champignons wordt al decennia gedaan op compost die nu vrijwel de zelfde samenstelling heeft als 40 jaar geleden. Het composteringsproces en het gebruik van voedingsstoffen uit de compost door de champignon is nog steeds voor een groot gedeelte een raadsel. Talrijke analysen hebben slechts een beperkt inzicht gecreëerd. We weten dat de champignon in twee vluchten slechts 17-18% van de droge stof (ca. 25% organische stof) gebruikt. Waarom deze benutting zo laag is, is vooralsnog niet helemaal duidelijk. De kwaliteit van de compost is bepalend voor de opbrengst en kwaliteit van champignons. Eerdere experimenten hebben laten zien dat een variatie in vulgewicht compost (de hoeveelheid compost die per vierkante meter in de stellingen wordt gebracht) invloed heeft op de benutting van compost (kg champignons/ton compost) en op de kwaliteit. Dit project wil de kennis in andere teeltwijze, uit voorgaande projecten, omzetten tot een bruikbaar resultaat met ook verbeteringen op het gebied van plantgezondheid. Dit gebeurt door aanpassingen in de teelt met bijvoeding en andere teeltwijze (vulgewicht/bekoeling).
  LED belichting in Alstroemeria
  Helm, F.P.M. van der; Garcia Victoria, N. ; Warmenhoven, M.G. - \ 2014
  alstroemeria - cultuurmethoden - glastuinbouw - teelt onder bescherming - winter - belichting - led lampen - gewaskwaliteit - gewasproductie - bladdiagnose - cultural methods - greenhouse horticulture - protected cultivation - illumination - led lamps - crop quality - crop production - foliar diagnosis
  Winterproductie van Alstroemeria is afhankelijk van belichting voor het voorkomen van knopverdroging. SON-T belichting (50-100 μmol/m²/s) wordt gebruikt tot een daglengte van 16 uur per dag, (kwantitatieve lange dag plant). In de winter is de bladkwaliteit van alstroemeria soms niet goed. Telers vermoeden een rol van belichten. Onderzocht is of LED belichting mogelijk kan bijdragen aan betere bladkwaliteit en productieverhoging bij een lagere stroomvraag.
  Teelt de grond uit Bloembollen 2013
  Gude, H. ; Vreeburg, P.J.M. ; Slootweg, G. - \ 2014
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 20
  bloembollen - teeltsystemen - cultuur zonder grond - substraten - gewaskwaliteit - emissie - gewasopbrengst - landbouwkundig onderzoek - ornamental bulbs - cropping systems - soilless culture - substrates - crop quality - emission - crop yield - agricultural research
  Teelt de grond uit biedt nieuwe kansen voor de bloembollenteelt. Teelt los van de ondergrond kan een oplossing bieden voor het probleem van bodemgebonden ziekten en de huidige noodzaak percelen ver van huis te zoeken. Daarnaast biedt Teelt de grond uit de mogelijkheid de teeltomstandigheden meer te sturen gericht op een hogere opbrengst of kwaliteit. Tevens maakt teelt los van de ondergrond het mogelijk om emissies van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen sterk te verminderen. In het project dat halverwege 2009 gestart is, hebben PPO en Proeftuin Zwaagdijk t/m 2013 onderzocht hoe een gesloten teeltsysteem voor de bloembollen eruit kan zien en of dit economisch haalbaar kan zijn. Het onderzoek aan de bloembollen vond plaats met hyacint en lelie als testgewassen.
  Sturen met hoge EC verbetert smaak en kwaliteit vruchtgroenten : zoektocht naar minder water, meststoffen en spui
  Velden, P. van; Beerling, E.A.M. - \ 2014
  Onder Glas 11 (2014)12. - p. 24 - 25.
  glastuinbouw - groenten - cultuurmethoden - kweekmedia - emissie - irrigatie - reductie - gewaskwaliteit - tomaten - waterbehoefte - greenhouse horticulture - vegetables - cultural methods - culture media - emission - irrigation - reduction - crop quality - tomatoes - water requirements
  Een tandje bijzetten om het nog beter te doen. Dat is de inzet van nieuwe proeven die het water- en meststoffenverbruik en de spui naar beneden moeten brengen. Dat klinkt een beetje als een verplicht nummer, tot blijkt dat de kwaliteit van het eindproduct omhoog kan. Misschien zelfs met behoud van productie. Overdrain als verzekering is een achterhaald idee.
  Screening van genen, metabolieten en afweereiwitten : betrokken bij natuurlijke afweer tegen Botrytis
  Hofland-Zijlstra, J.D. ; Broek, R.C.F.M. van den; Breeuwsma, S.J. ; Wensveen, W. van; Stevens, L.H. ; Vos, R.C.H. de; Verhoef, N. ; Balk, P. - \ 2014
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 1328) - 66
  sierteelt - schimmelziekten - botrytis cinerea - rassen (planten) - cultivars - gevoeligheid van variëteiten - verdedigingsmechanismen - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - gewaskwaliteit - landbouwkundig onderzoek - ornamental horticulture - fungal diseases - varieties - varietal susceptibility - defence mechanisms - cultural control - crop quality - agricultural research
  Botrytis leidt in snijbloemen nog steeds tot veel uitval. Resistente rassen zijn niet beschikbaar. Wel zijn er duidelijke verschillen in gevoeligheid tussen cultivars aanwezig. Eén van de manieren om planten zich beter te laten weren tegen Botrytis is om de aanmaak van natuurlijke afweerstoffen te activeren. Kennis over het primen van planten in sierteeltgewassen staat echter nog in de kinderschoenen. In dit onderzoek is onderzocht welke genen, afweereiwitten en plantfenolen een rol spelen bij de afweerprocessen tegen Botrytis.
  Biostimulanten maken opmars in de tuinbouw
  Reinders, U. ; Wurff, A.W.G. van der - \ 2014
  Kas Magazine / TuinbouwCommunicatie (2014)8. - ISSN 1878-8408 - p. 48 - 51.
  gewasbescherming - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - chemische bestrijding - gewaskwaliteit - wortelbehandeling - bacteriën - schimmels - mest - extracten - tuinbouw - plant protection - cultural control - chemical control - crop quality - root treatment - bacteria - fungi - manures - extracts - horticulture
  Planten sterker maken waardoor ze beter bestand zijn tegen ziekten en plagen. Met dat doel worden biostimulanten of plantversterkers aan het wortelmilieu toegediend. Ze zijn sterk in opkomst, want ze vormen een alternatief voor chemische gewasbeschermingsmiddelen, waarvan het gebruik steeds meer onder druk komt te staan.
  'Planten kunnen meer hebben dan we vaak denken' : Tomaat heeft geen last van hogere luchtvochtigheid in de nacht
  Staalduinen, J. van; Janse, J. ; Zwart, H.F. de - \ 2014
  Onder Glas 11 (2014)10. - p. 12 - 13.
  glastuinbouw - groenten - tomaten - solanum lycopersicum - vochtgehalte - klimaatregeling - kassen - energiegebruik - energiebesparing - gewaskwaliteit - landbouwkundig onderzoek - greenhouse horticulture - vegetables - tomatoes - solanum lycopersicum - moisture content - air conditioning - greenhouses - energy consumption - energy saving - crop quality - agricultural research
  Het onderzoek in de VenLowKas in Bleiswijk staat dit jaar in het teken van het telen bij (zeer) hoge luchtvochtigheid. De klimaatregeling is ingesteld op een vochtdeficit van 1 gram water per m3 lucht. Er zijn geen problemen geweest met Botrytis en de productie ligt duidelijk voor op vorig jaar. “De laatste vier maanden is er nauwelijks gestookt. Wij denken dat het totale energieverbruik zal uitkomen rond de 10 m3 aardgas equivalenten per m2, inclusief de elektriciteitscomponent voor luchtcirculatie”, zegt Feije de Zwart van Wageningen UR Glastuinbouw.
  Afsluitende rapportage : "Nieuwe biorassen (weinig ziektegevoelige appel- en perenrassen)"/14635 en "Onderzoek aan nieuwe generatie robuuste weerbare appel- en perenrassen"/14820
  Maas, M.P. van der - \ 2014
  Zoetermeer : Productschap Tuinbouw - 10
  fruitteelt - appels - peren - cultivars - cultuurmethoden - biologische landbouw - gewaskwaliteit - landbouwkundig onderzoek - proeven op proefstations - productiemogelijkheden - fruit growing - apples - pears - cultural methods - organic farming - crop quality - agricultural research - station tests - production possibilities
  De doelstelling van dit project is het uitvoeren van flankerend onderzoek voor de rassen Natyra (appel), PRI-131 (appel) en Elliot (peer) op de proeflocatie Randwijk om praktijkintroductie in de biologische keten mogelijk te maken.
  Leg meer nadruk op beginkwaliteit
  Schaik, A.C.R. van - \ 2014
  De Fruitteelt 104 (2014)33. - ISSN 0016-2302 - p. 18 - 19.
  fruitteelt - appels - peren - houdbaarheid (kwaliteit) - opslagkwaliteit - gewaskwaliteit - opslag - vruchtzetting - seizoengedrag - fruit growing - apples - pears - keeping quality - storage quality - crop quality - storage - fructification - seasonal behaviour
  Fruittelers staan weer aan de vooravond van een nieuw bewaarseizoen. Hoe kunt u omgaan met de producten in bewaring en bewaarcondities zodat u de kwaliteit die u verwacht na de bewaring ook daadwerkelijk haalt. Bewaarspecialist Alex van Schaik (Wageningen UR) help u met een terug- en vooruitblik een eindje op weg.
  Voeding en weerbaarheid bij Phalaenopsis
  Noort, F.R. van; Hofland-Zijlstra, J.D. ; Dueck, T.A. - \ 2014
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw ) - 35
  orchidaceae - phalaenopsis - cultivars - belichting - plantenvoeding - voedingsstoffen - gewasanalyse - behandeling - gewaskwaliteit - plantgezondheid - potplanten - bemesting - illumination - plant nutrition - nutrients - plant analysis - treatment - crop quality - plant health - pot plants - fertilizer application
  Gedurende de afgelopen jaren is de teelt van Phalaenopsis versneld door het toelaten van meer licht en met hogere vochtigheden tijdens de teelt. Hiermee staan ziekten en plagen zoals Fusarium, Pseudomonas, Erwinia of potworm op de loer waardoor de vraag naar weerbaarheid van het gewas groter wordt. Dit project beoogd antwoord te geven op de vraag of de weerbaarheid van Phalaenopsis verhoogd kan worden door een uitgebalanceerde voeding.
  Groeimodel Gerbera : eindrapport van teeltproef en ontwikkeling van een groeimodel voor de Gerbera
  Visser, P.H.B. de; Helm, F.P.M. van der; Buwalda, F. ; Lagas, P. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 1311) - 66
  gerbera - snijbloemen - groeimodellen - proeven - gewaskwaliteit - cultuurmethoden - teeltsystemen - belichting - temperatuur - cut flowers - growth models - trials - crop quality - cultural methods - cropping systems - illumination - temperature
  Deze rapportage bevat een verslag van een daglengteproef uitgevoerd bij WUR Glastuinbouw te Bleiswijk en de beschrijving van opbouw en resultaten van het groeimodel gerbera. Het onderzoek, gefinancierd door het Productschap Tuinbouw op verzoek van de landelijke commissie gerbera, had tot doel inzicht te verkrijgen hoe de bloemproductie te maximaliseren zonder in te leveren op bloemkwaliteit.
  "Teelt de grond uit" met het gewas appel : tussentijdse PT- rapportage fase 1 (1 juli 2009 t/m 31 december 2013)
  Maas, M.P. van der; Elk, P.J.H. van - \ 2014
  Zetten : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 29
  fruitteelt - appels - gewaskwaliteit - cultuurmethoden - substraten - kweekmedia - recirculatiesystemen - uitspoelen - optimalisatiemethoden - agrarische bedrijfsvoering - bodemuitputting - gewasbescherming - fruit growing - apples - crop quality - cultural methods - substrates - culture media - recirculating systems - leaching - optimization methods - farm management - soil exhaustion - plant protection
  Het project Teelt-de-grond-uit/appel” is tot stand gekomen omdat er een verbinding gemaakt kon worden tussen het belang van het sterk verlagen van de stikstofuitspoeling (ministerie-belang/maatschappelijk belang) en het oplossen van het probleem van specifieke bodemmoeheid vanwege de intrekking van de toelating van metam-natrium-houdende middelen hiertegen (fruittelers-belang). Het doel van dit project was: Ontwikkeling van substraatteelt met recirculatie voor de teelt van appel waarbij gerealiseerd wordt dat: - er geen stikstofuitspoeling meer plaats vindt - het bodemmoeheidsprobleem op niet-chemische wijze wordt opgelost - de vruchtmaat bij de pluk gereguleerd kan worden - het optreden van schurft met 10% wordt verminderd - de homogeniteit in de aanplant toeneemt, leidend tot eenvoudigere arbeid, minder kosten, minder verliezen en betere homogenere, vruchtkwaliteit.
  "Teelt de grond uit" met het gewas blauwe bes : tussentijdse PT- rapportage fase 1 (1 juli 2009 t/m 31 december 2013)
  Maas, M.P. van der; Voogt, W. - \ 2014
  Zetten : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 19
  fruitteelt - kleinfruit uit de gematigde streken - blauwe bessen - cultuurmethoden - substraten - kweekmedia - efficiëntie - recirculatiesystemen - uitspoelen - mechanisatie - gewaskwaliteit - fruit growing - temperate small fruits - blueberries - cultural methods - substrates - culture media - efficiency - recirculating systems - leaching - mechanization - crop quality
  Het bedrijvenconsortium BICH is in 2009 gestart met de ontwikkeling van de containerteelt voor blauwe bes. Vanuit het Teelt-de-grond-uit programma is hierbij aangesloten om deze ontwikkeling te versterken. Het doel van het project is de ontwikkeling van een rendabel innovatief teeltsysteem voor blauwe bes met als kenmerken: - Substraatteelt los van de grond met recirculatie, afgestemd op de teelt van blauwe bes (voor onder meer het voorkomen van stikstofuitspoeling) - Hogere vruchtkwaliteit (met name voldoende grote vruchtmaat) - Lagere kostprijs door ondermeer: 1. Efficiënte benutting van het grondoppervlak 2. Verkorten stichtingsperiode 3. Hogere productie 4. Hogere mechanisatiegraad van de pluk In de loop van het project is op voorspraak van de telers de doelstelling op de volgende manier aangepast: in plaats van “recirculatie” en “voorkomen stikstofuitspoeling” is het doel “maximaal 25 kg N/ha/jaar uitspoeling naar het grondwater” geworden. In eerste instantie wordt onderzocht of dit zonder recirculatie kan. Dit zou het systeem goedkoper en eenvoudiger maken.
  Using agronomic tools to improve pineapple quality and its uniformity in Benin
  Fassinou Hotegni, V.N. - \ 2014
  Wageningen University. Promotor(en): Paul Struik; Jack van der Vorst, co-promotor(en): Willemien Lommen. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462570382 - 302
  ananas comosus - ananassen - fruitteelt - gewaskwaliteit - plantmateriaal - heterogeniteit - verbetering - gewasfysiologie - benin - ananas comosus - pineapples - fruit growing - crop quality - planting stock - heterogeneity - improvement - crop physiology - benin

  Keywords: Ananas comosus; Benin; cultural practices; fruit quality; hapas; heterogeneity; planting material; slips; suckers; supply chain; variation in quality; variation within crop; vigour.

  Poor average quality and uniformity in quality have become major issues in agri-food chains. This is also the case in the pineapple sector in Benin where less than 2% of the fresh pineapple is exported to international markets. The average quality of pineapple delivered to other markets, local and regional, is poor. The present thesis studied the improvement options in the pineapple sector which will help pineapple producers to produce higher pineapple quality for different markets, including international ones. This thesis aimed at (1) understanding how fresh pineapple supply chains are organised in Benin and identifying the bottlenecks for delivering the right pineapple to the right market; (2) increasing our knowledge on the agronomic tools used by pineapple producers to produce pineapple fruits; (3) understanding how agronomic factors affect pineapple quality and harvesting time, and (4) proposing and discussing the trade-offs between cultural practices. Research included analysis of supply chains and cropping systems and field experimentation.

  To understand how fresh pineapple supply chains are organised, 54 semi-structured interviews were held with key informants and 173 structured interviews with actor groups. Results indicated six main actor groups in the fresh pineapple chains: primary producers, exporters, wholesalers (those selling at local markets and those selling at regional markets), processors, retailers, and middlemen. Two pineapple cultivars were grown: Sugarloaf and Smooth Cayenne, with Sugarloaf being dominant in local and regional markets and Smooth Cayenne in European markets. The main constraints hampering the effectivity of the chains were: the non-controlled conditions under which the pineapple was transported from one actor group to another, the lack of appropriate storage facilities at wholesaler’s and processor’s levels, the unavailability of boxes for export and the non-concordance between actor groups in which quality attributes and criteria they valued most. In addition, most respondents interviewed affirmed that the pineapple quality was highly heterogeneous, emphasising the need to understand how pineapple is grown in Benin and what the constraints for producing high pineapple quality are.

  To find out the agronomic tools in use by pineapple producers in Benin, interviews were held with 100 producers in the pineapple production areas. Pineapple production practices proved diverse for both cultivars in planting density, flowering induction practice and fertiliser application. The production systems of the two pineapple cultivars differed in planting material used (slips in cv. Sugarloaf; hapas plus suckers in cv. Smooth Cayenne); the use of K2SO4 (not commonly used in cv. Sugarloaf and commonly used in cv. Smooth Cayenne); the number of fertiliser applications (lower in cv. Sugarloaf than in cv. Smooth Cayenne) and in the maturity synchronisation practice by means of Ethephon (not commonly used in cv. Sugarloaf and commonly used in cv. Smooth Cayenne). Constraints for high quality production were the unavailability of planting material, unavailability and high costs of fertilisers and the heterogeneity in planting material weight.

  To understand how agronomic factors affect pineapple quality and harvesting time, four on-farm experiments were conducted in commercial pineapple fields. Results first indicated that the heterogeneity in fruit weight was a consequence of the heterogeneity in plant vigour at artificial flowering induction time. The plant vigour at flowering induction was mainly related with the infructescence weight and less or not with crown weight. Second, results indicated that artificial flowering induction gave fruits with lower infructescence weight and heavier crown than natural flowering induction. Artificial maturity induction reduced the total soluble solids (TSS) concentration in the fruits. Finally, results showed that the reason why a high proportion of fruits in cv. Sugarloaf was not exportable to Europe was the high value in the ratio crown: infructescence height (above 1.5); in cv. Smooth Cayenne, reasons were a ratio crown: infructescence height as well as a TSS below 12 ºBrix.

  To come up with improvement options for high pineapple quality production with low heterogeneity in quality, the possibility of pruning slips on selective plants as means to improve uniformity in fruit quality was evaluated through two on-farm experiments on commercial fields with cv. Sugarloaf. Results revealed that pruning of slips did not significantly improve average fruit quality attributes and was not successful in achieving more uniform fruit quality at harvesting time. Through one experiment per pineapple cultivar, we investigated how fruit quality and its variation were affected by weight (in both pineapple cultivars) and type (in cv. Smooth Cayenne only) of planting material. Results showed that fruits from heavy planting material had heavier infructescence and fruit weights, longer infructescence height, but shorter crown height and smaller ratio crown: infructescence height than those from light planting material. In cv. Sugarloaf fruits from heavy planting material had higher variation in crown weight and lower variation in infructescence height than fruits from light and mixed (light plus heavy) planting materials. In cv. Smooth Cayenne, fruits from heavy planting material had a lower variation in fruit height than fruits from other classes of planting material. The type of planting material (in cv. Smooth Cayenne) had no effect on the average fruit quality attributes except on the crown height where fruits from hapas had shorter crowns than those from suckers. The type of planting material had in overall no significant effect on the variation in the fruit quality attributes.

  The present study is a step towards the improvement of the whole pineapple sector in Benin. It identified constraints for high pineapple quality production but also tested and proposed improvement options for high pineapple quality production.

  Teeltversnelling met LED-belichting in zomerbloemen : Voldoende perspectief voor toekomst
  Jagers, F. ; Kromwijk, J.A.M. ; Helm, F.P.M. van der - \ 2014
  Onder Glas 11 (2014)8. - p. 58 - 59.
  glastuinbouw - snijbloemen - zomerbloemen - belichting - led lampen - rood licht - verrood licht - blauw licht - proeven - rendement - gewaskwaliteit - greenhouse horticulture - cut flowers - summer flowers - illumination - led lamps - red light - far red light - blue light - trials - returns - crop quality
  Bijbelichten met een weinig licht gedurende de nacht kan in een aantal zomerbloemen een flinke teeltversnelling geven. Dit bleek afgelopen voorjaar in een praktijkproef op zes bedrijven. Telers en onderzoekers zien perspectief voor LED-belichting, zeker als de efficiëntie van deze lampen verder toeneemt.
  Energiebesparing mogelijk met behoud van takgewicht en kwaliteit : Lelie kan met minder licht dankzij CO2
  Rodenburg, J. ; Slootweg, G. ; Hogewoning, S. - \ 2014
  Onder Glas 11 (2014)5. - p. 18 - 19.
  glastuinbouw - snijbloemen - lelies - belichting - led lampen - energiebesparing - teeltsystemen - kooldioxide - gewaskwaliteit - bloembollen - greenhouse horticulture - cut flowers - lilies - illumination - led lamps - energy saving - cropping systems - carbon dioxide - crop quality - ornamental bulbs
  Onderzoekers zijn zonder meer enthousiast over de resultaten van de belichtingsproef bij lelies. Zowel uit de eerste als de tweede trek blijkt namelijk duidelijk dat met behulp van extra CO2 minder kan worden belicht met behoud van takgewicht en kwaliteit. “Deze conclusie maakt duidelijk dat er een forse energiebesparing in de teelt mogelijk is”, zegt Sander Hogewoning van Plant Lighting.
  Breeding for pepper fruit quality: a genitical metabolomics approach
  Wahyuni, Y. - \ 2014
  Wageningen University. Promotor(en): Raoul Bino, co-promotor(en): Arnaud Bovy; E. Sudarmonowati; A.R. Ballester. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789461739582 - 193
  capsicum annuum - capsicum frutescens - capsicum chinense - capsicum baccatum - plantenveredeling - metabolomica - gewaskwaliteit - secundaire metabolieten - gezondheid - genetische kartering - rijp worden - capsicum annuum - capsicum frutescens - capsicum chinense - capsicum baccatum - plant breeding - metabolomics - crop quality - secondary metabolites - health - genetic mapping - ripening

  A diverse collection of 32 pepper accessions was analysed for variation in health-related metabolites, such as carotenoids, capsaicinoids, flavonoids and vitamins C and E. For each of the metabolites analysed, there was a lot of variation among the accessions and it was possible to identify accessions with high amounts of specific metabolites. While all accessions contained high levels of vitamin C, accession C. chinenseAC2212 was found to be an excellent source of vitamin E, whereas C. annuumLong Sweet accumulated high levels of the flavonoid quercetin. A genetical metabolomics approach was used to study the genetic basis of metabolic traits in a segregating F2 population based on a cross between two contrasting pepper genotypes. This led to the identification of several metabolites QTL hotspots. The genetic basis for the accumulation of several flavonoids in pepper fruit was further investigated, by combining metabolic, gene expression and candidate gene-based marker data. This provided valuable insight into the key genes important for flavonoid accumulation in pepper fruit. The results of this study will help breeders to assist future breeding programs aimed at optimizing the levels of nutritional compounds in pepper fruit.

  Stuurlicht Freesia
  Kromwijk, J.A.M. ; Helm, F.P.M. van der - \ 2014
  glastuinbouw - freesia - cultuurmethoden - energiebesparing - lichtregiem - lichtsterkte - gewaskwaliteit - temperatuur - greenhouse horticulture - cultural methods - energy saving - light regime - light intensity - crop quality - temperature
  Door lage intensiteit stuurlicht in de nacht te combineren met een lagere intensiteit groeilicht overdag dan normaal kan mogelijk dezelfde productie en kwaliteit worden behaald als bij een normaal gangbare hoge intensiteit groeilicht zonder stuurlicht. De doelstelling van dit onderzoek is energiebesparing op elektraverbruik van belichting met behoud van productie en kwaliteit.
  Stuurlicht Sneeuwbal
  Kromwijk, J.A.M. ; Helm, F.P.M. van der - \ 2014
  viburnum - cultuurmethoden - forceren van planten - belichting - led lampen - lichtregiem - gewaskwaliteit - glastuinbouw - cultural methods - forcing - illumination - led lamps - light regime - crop quality - greenhouse horticulture
  Bij de vroege trek van sneeuwbal blijft de kwaliteit achter doordat een deel van de bloemknoppen niet of ongelijk uitloopt en de bladkleur lichter is. Doelstelling van dit onderzoek is een uniformere en betere knopuitloop bij vroege trek en kwaliteitsverbetering (betere bladkleur, meer bloemtrossen /tak).
  LED belichting in Alstroemeria
  Helm, F.P.M. van der; Garcia Victoria, N. ; Warmenhoven, M.G. - \ 2014
  alstroemeria - cultuurmethoden - winter - belichting - led lampen - gewaskwaliteit - bladeren - gewasproductie - energiebesparing - glastuinbouw - cultural methods - illumination - led lamps - crop quality - leaves - crop production - energy saving - greenhouse horticulture
  Winterproductie van Alstroemeria is afhankelijk van belichting voor het voorkomen van knopverdroging. SON-T belichting (50-100 μmol/m²/s) wordt gebruikt tot een daglengte van 16 uur per dag, (kwantitatieve lange dag plant). In de winter is de bladkwaliteit van alstroemeria soms niet goed. Telers vermoeden een rol van belichten. Onderzocht is of LED belichting mogelijk kan bijdragen aan betere bladkwaliteit en productieverhoging bij een lagere stroomvraag.
  Stuurlicht en lage intensiteit LED-belichting bij zomerbloemen
  Helm, F.P.M. van der - \ 2014
  zomerbloemen - belichting - led lampen - vroegheid - gewaskwaliteit - lichtsterkte - glastuinbouw - proeven - cultuurmethoden - summer flowers - illumination - led lamps - earliness - crop quality - light intensity - greenhouse horticulture - trials - cultural methods
  Voor veel seizoenbloemen is jaarrondteelt niet mogelijk zonder belichting. Stuurlicht of lage intensiteit groeilicht kan een rendabele oplossing bieden. De komst van LED technologie in de glastuinbouw maakt het belichten met zowel lagere intensiteiten als een zeer specifiek spectrum mogelijk. De doelstelling van dit project is de teelt vervroegen en kwaliteitsverbetering door toepassing van lage intensiteit LED belichting bij zomerbloemen (leeuwenbek, violier, trachelium, ranonkel).
  Energiezuinige belichting chrysant
  Meinen, E. ; Kempkes, F.L.K. ; Raaphorst, M.G.M. ; Dueck, T.A. - \ 2014
  chrysanthemum - cultuurmethoden - belichting - led lampen - energiebesparing - gewaskwaliteit - gewasproductie - doelstellingen - glastuinbouw - proeven - cultural methods - illumination - led lamps - energy saving - crop quality - crop production - objectives - greenhouse horticulture - trials
  Doel van dit project is 30% energiebesparing op elektriciteitsverbruik door belichting door het inzetten van LED lampen in een chrysantenteelt met behoud van productie en kwaliteit.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.