Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 3 / 3

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  • alert
   We will mail you new results for this query: metisnummer==1012173
  Check title to add to marked list
  Beleving van water in de stad: een literatuurstudie
  Hunen, S.E. van; Kruining, M. van; Leenen, I. ; Maessen, M. - \ 2015
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 43 (2015)19. - ISSN 0166-8439 - p. 34 - 35.
  waterbeheer - stedelijke bevolking - stedelijke samenleving - watersystemen - ontwerp - participatie - stadsontwikkeling - landschapsbouw - literatuuroverzichten - water management - urban population - urban society - water systems - design - participation - urban development - landscaping - literature reviews
  Mensen wonen en werken bij water in de stad en willen ook steeds meer betrokken raken bij het waterbeheer in de stad. Uit onderzoek blijkt dat een leefomgeving, die plezierig overkomt op mensen, leidt tot sterke tevredenheid en geluk. Die positieve beleving van burgers draagt bij tot meer acceptatie, medewerking en begrip bij ingrepen in en aanpassingen van het watersysteem. Het is daarom belangrijk om na te gaan hoe water door de burger wordt beleefd en dit mee te nemen in het ontwerp van watersystemen. Land en water zijn allebei bepalend voor de kwaliteit van het landschap en moeten op elkaar worden afgestemd. Het water moet passen in het beeld dat mensen van de omgeving hebben
  The roles of floodplains from a socio-economic perspective
  Penning, E. ; Gerritsen, A.L. ; Querner, E.P. ; Swart, E. de; Haasnoot, M. ; Leenen, I. - \ 2006
  In: How to use floodplains for flood risk reduction; Ecoflood guidelines / Blackwell, M.S.A., Maltby, E., Luxembourg : EC (Project Report EUR 22001) - ISBN 9789279009624 - p. 71 - 82.
  Campylobacter in zwemwater en mogelijke emissiebronnen
  Ruiter, H. ; Rijs, G. ; Jacobs-Reitsma, W.F. ; Leenen, I. - \ 2004
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 37 (2004)12. - ISSN 0166-8439 - p. 19 - 21.
  campylobacter - zwemmen - waterverontreiniging - humane ziekten - waterkwaliteit - besmetting - oppervlaktewater - afvoerwater - volksgezondheid - campylobacter - swimming - water pollution - human diseases - water quality - contamination - surface water - effluents - public health
  Campylobacter vormt samen met Salmonella en Shigella één van de belangrijkste bacteriële ziekteverwekkers van het maagdarmkanaal bij de mens. De bacterie Campylobacter komt voor bij eenden, meeuwen, kippen en kalkoenen, maar is ook aanwezig in koeien, varkens en schapen. Al deze dieren zijn drager, maar worden er zelf niet ziek van. Infecties met Campylobacter leiden in Nederland jaarlijks tot circa honderdduizend gevallen van maagdarmstoornissen en enkele duizenden gevallen van reactieve artritis (spierontsteking). De infectieuze dosis is laag en de besmetting vindt doorgaans plaats via de fecaal-orale route. Uit een inventariserend onderzoek blijkt dat naast de algemeen bekende besmettingsroute via voedsel (voornamelijk pluimveevlees) ook verontreinigd zwemwater een besmettingsbron kan vormen
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.