Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 72

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: metisnummer==1015778
Check title to add to marked list
Dynamics of post-harvest pathogens Neofabraea spp. and Cadophora spp. in plant residues in Dutch apple and pear orchards
Köhl, J. ; Wenneker, M. ; Haas, B.H. de; Anbergen, R.H.N. ; Goossen-van de Geijn, H.M. ; Pinto, F.A.M.F. ; Kastelein, P. - \ 2018
Plant Pathology 67 (2018)6. - ISSN 0032-0862 - p. 1264 - 1277.
Post-harvest diseases of apple and pear cause significant losses.
Neofabraea spp. and Cadophora spp. infect fruits during the growing season and remain quiescent until disease symptoms occur after several months in storage. Epidemiological knowledge of these diseases is limited. TaqMan PCR assays were developed for quantification of N. alba, N. perennans, C. malorum and C. luteo-olivacea in environmental samples. Various host tissues, dead weeds and grasses, soil and applied composts were collected in 10 apple and 10 pear orchards in May 2012. Neofabraea alba was detected in 73% of samples from apple orchards and 48% from pear orchards. Neofabraea perennans was present in a few samples. Cado- phora luteo-olivacea was detected in 99% of samples from apple orchards and 93% from pear orchards, whilst C. malo-rum was not detected in any sample. In apple orchards, highest concentrations of N. alba
were found in apple leaf litter, cankers and mummies, and of C. luteo-olivacea in apple leaf litter, mummies and dead weeds. In pear orchards, N. alba and C. luteo-olivacea were found in highest concentrations in pear leaf litter and in dead weeds. Substrate colonization varied considerably between orchards. The temporal dynamics of pathogens was followed in four apple orchards and four
pear orchards. In apple orchards the colonization by pathogens decreased from April until August and increased from September until December. This pattern was less pronounced in pear. Knowledge on population dynamics is essential for
the development of preventative measures to reduce risks of fruit infections during the growing season.
Versnelde selectie van low input rassen fruit : Groene Veredeling Appel
Jong, P.F. de; Winkler, K. ; Helsen, H.H.M. ; Anbergen, R.H.N. ; Wenneker, M. ; Silfhout, A.A. van; Schouten, H.J. ; Weg, W.E. van de - \ 2017
Wageningen : Wageningen University & Research - 2 p.
Fruitteeltkundige evaluatie onderstammen Xenia : 2de productiejaar (2017)
Ravesloot, M.B.M. ; Steeg, Pieter van der; Sluis, B.J. van der; Anbergen, R.H.N. ; Hees, D. van; Peeters, Jan - \ 2017
CGO appel & peer : Een fruitaankoop start met de uitstraling van een vrucht. Doe mee in de CGO stand: 'Wat vindt u de mooiste appel en peer?'
Ravesloot, M.B.M. ; Heiden, Alma van der; Anbergen, R.H.N. - \ 2017
Perceelsmanagement verbeteren met sorteerinformatie
Jong, P.F. de; Verdouw, C.N. ; Zande, J.C. van de; Hoog, Dirk de; Hoogervorst, P. ; Dalfsen, P. van; Janssen, E. ; Elk, P.J.H. van; Anbergen, R.H.N. ; Kruize, J.W. ; Bondt, N. - \ 2017
1ste fase CGO appel en peer : Jaarrapportage juli 2016- juli 2017
Ravesloot, M.B.M. ; Heiden, Alma van der; Jong, P.F. de; Anbergen, R.H.N. - \ 2017
Wageniningen University & Research, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit
Fruitteeltkundige evaluatie onderstammen Xenia® : 1ste productiejaar (2016)
Ravesloot, M.B.M. ; Peeters, Jan ; Anbergen, R.H.N. ; Hees, Dirk van; Steeg, Pieter van der; Sluis, B.J. van der - \ 2016
Consortium rassenonderzoek appel en peer
Heiden, Alma van der; Ravesloot, M.B.M. ; Anbergen, R.H.N. ; Elk, P.J.H. van - \ 2016
Wereldwijd zoete appel het meest in trek
Heijerman-Peppelman, G. ; Anbergen, R.H.N. - \ 2016
De Fruitteelt 106 (2016)2. - ISSN 0016-2302 - p. 14 - 15.
Inoculum sources of the post-harvest pathogens Neofabraea spp. and Cadophora spp. in Dutch apple and pear orchards
Köhl, J. ; Wenneker, M. ; Haas, L. de; Anbergen, R.H.N. ; Plas, C.H. ; Kastelein, P. - \ 2015
Fruitteeltkundige evaluatie Xenia
Ravesloot, M.B.M. ; Peeters, J. ; Anbergen, R.H.N. ; Hees, D. van; Steeg, P. van der; Sluis, B.J. van der - \ 2015
Consortium rassenonderzoek appel - peer
Heijerman-Peppelman, G. ; Elk, P.J.H. van; Anbergen, R.H.N. - \ 2015
Bicarbonaat doodt schurftspore bij curatieve toepassing
Jong, P.F. de; Anbergen, R.H.N. ; Elk, P.J.H. van; Dieren, M.C.A. van; Steeg, P. van der; Franssen-Verheijen, M.A.W. - \ 2015
Bicarbonaat toepassing op droog of nat gewas?
Jong, P.F. de; Anbergen, R.H.N. ; Elk, P.J.H. van; Dieren, M.C.A. van; Steeg, P. van der; Gerhardus, L. - \ 2015
Inoculum sources of the post-harvest pathogens Neofabraea spp. and Cadophora spp. in Dutch apple and pear orchards
Köhl, J. ; Wenneker, M. ; Haas, B.H. de; Anbergen, R.H.N. ; Plas, C.H. ; Kastelein, P. - \ 2015
Post-harvest diseases of apple and pear cause significant economic losses during long storage. Quiescent infections by fungal
pathogens such as Neofabraea alba, N. perennans, Neonectria galligena, Phytophthora spp., Alternaria spp., Fusarium spp.,
Cadophora spp. and Stemphylium vesicarium can occur in Dutch orchards and lead to post-harvest fruit rots in storage.
Knowledge on the occurrence of the different post-harvest diseases and their epidemiology is very limited. The objective of the
study was to identify the inoculum sources of main post-harvest pathogens and to gain insight into their population dynamics.
Samples of various necrotic residues and tree parts were collected in 10 apple and 10 pear orchards during the growing season
2012 monthly from May until September and in December from 4 replicate plots in each orchard. Species-specific primers and
probes were developed for N. alba, N. perennans and C. luteo-olivacea. TaqMan-PCR assays were used to quantify the amount
of DNA of each of the three pathogens in the environmental samples from the orchards.
N. perennans was found only in few samples whereas N. alba and C. luteo-olivacea were abundantly present on necrotic tissues
of apple and pear such as mummies, cankers and dead leaves. Interestingly, these pathogens were also found in varying
amounts on necrotic tissues of other plant species present on the orchard floors such as various weeds and grasses. The
concentration of pathogen DNA in the various substrate types varied during the growing season. Population dynamics also
differed between individual orchards indicating that orchard characteristics and management strategies may influence the
development of the pathogen populations.
The new knowledge on the major inoculum sources of fruit rot pathogens in apple and pear orchards is essential for the
development of preventative sanitation measures which reduce the risk of pre-harvest infections by the pathogens followed by
post-harvest losses. The inoculum load can be reduced by physical removal of the sources, enhancing decomposition or
application of competitive biological control agents. The new knowledge on the variation of populations dynamics between but
also within orchards can be used to identify major factors affecting pathogen survival and multiplication during the growing
season.
Vervolgonderzoek naar de pendelaar
Anbergen, R.H.N. - \ 2015
Nederlandse Fruittelers Organisatie
De pendelaar (ook wel bekend als dauwworm) lijkt een belangrijke rol te spelen in de fruitteeltgrond. Deze bladverteerder geeft goede eerste resultaten en gaat dan ook verder gevolgd worden in onderzoek legt Ron Anbergen van PPO-Fruit uit.
Rasbeschrijvingen van de meest interessante selecties uit het cultuur- en gebruikswaardeonderzoek appel en peer
Heijerman-Peppelman, G. ; Anbergen, R.H.N. ; Elk, P.J.H. van - \ 2015
Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit
Vruchtrotbeheersing in appel en peer (projectrapportage 2013-2014)
Wenneker, M. ; Anbergen, R.H.N. ; Leeuwen, P.J. van; Pham, K.T.K. - \ 2015
Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 31
fruitteelt - gewasbescherming - vruchtrot - appels - peren - bewaarziekten - plantenziekteverwekkende schimmels - fruit growing - plant protection - fruit rots - apples - pears - storage disorders - plant pathogenic fungi
In de lange bewaring van appels en peren wordt regelmatig zeer zware uitval door vruchtrot geconstateerd. Deze bewaarverliezen kosten de teler en bewaarders veel geld. Onbekend is waar deze rot door veroorzaakt wordt. Onderzoek naar bewaarziekten in Nederland en België laat zien dat de meest voorkomende vruchtrotveroorzakers Neofabraea (lenticelrot; voorheen Gloeosporium) en Cadophora (visogen; voorheen Phialophora) zijn. Cadophora lijkt in perenpartijen meer uitval te geven dan Neofabraea. In een aantal gevallen werd meer dan 60% uitval vastgesteld. Ook werden in monsters soms beide schimmels aangetroffen. Goede bestrijdingsadviezen kunnen nog niet geven worden. Kennis over de levenswijze en infectiemomenten is daarvoor nog ontoereikend. Door samenwerking van voorlichting, onderzoek, bewaarspecialisten, afzet en telers kunnen strategieën ontwikkeld worden voor de beheersing van vruchtrot in de naoogst. Tijdens het onderzoek werden ook andere veroorzakers van bewaarbederf aangetroffen zoals: Fusarium (klokhuisrot en neusrot), Neonectria (neusrot), Alternaria (klokhuisschimmel) en Cladosporium (inktvlekkenrot). Ook werd regelmatig smoezelige vruchten aangetroffen bij zowel appel als peer. Dit lijkt door een samenspel van verschillende schimmels en gisten veroorzaakt te worden. Het optreden van echte wondschimmels zoals Botrytis en Penicillium viel vaak mee. Zorgvuldig plukken en voorzichtig behandelen van het fruit bij de oogst werpt hier duidelijk haar vruchten af. Maar door de aangescherpte residu-eisen van de supermarkten en het veranderde middelenpakket wordt de kans groot dat het optreden van vruchtrot in de komende jaren toe zal nemen.
Sources of Neofabraea spp. and Cadophora spp. in Dutch apple and pear orchards
Köhl, J. ; Wenneker, M. ; Haas, B.H. de; Anbergen, R.H.N. ; Goossen-van de Geijn, H.M. ; Lombaers-van der Plas, C.H. ; Kastelein, P. - \ 2014
In: Book of Abstracts of the10th International IOBC-WPRS workshop on pome fruit diseases. - Stellenbosch : Stellenbosch University for Advanced Studies - p. 32 - 32.
Vruchtrotbeheersing in appel en peer : Onderzoeksresultaten 2012-2013
Wenneker, M. ; Anbergen, R.H.N. ; Leeuwen, P.J. van; Pham, K.T.K. - \ 2014
Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 27
vruchtrot - plantenziekten - appels - peren - plantenziekteverwekkende schimmels - opslag - residuen van ontsmettingsmiddelen - herbicidenresiduen - bewaarziekten - fruit rots - plant diseases - apples - pears - plant pathogenic fungi - storage - disinfectant residuals - herbicide residues - storage disorders
In de lange bewaring van appels en peren wordt regelmatig zeer zware uitval door vruchtrot geconstateerd. Deze bewaarverliezen kosten de teler en bewaarders veel geld. Onbekend is waar deze rot door veroorzaakt wordt. Door PPO-BBF is een groot aantal appel- en perenmonsters onderzocht op de mogelijke veroorzakers. Uit het onderzoek blijkt dat twee schimmelsoorten als hoofdveroorzaker van vruchtrot bij appels en peren aangewezen kunnen worden. Dat is Cadophora, de veroorzaker van visogen bij peren. En Neofabraea, de veroorzaker van lenticelspot bij zowel appels als peren. Om welke soorten van deze schimmels het precies gaat moet verder onderzocht worden. Cadophora lijkt in perenpartijen meer uitval te geven dan Neofabraea. In een aantal gevallen werd meer dan 60% uitval vastgesteld. Ook werden in monsters soms beide schimmels aangetroffen. Goede bestrijdingsadviezen kunnen nog niet geven worden. Kennis over de levenswijze en infectiemomenten is daarvoor nog ontoereikend. Door samenwerking van voorlichting, onderzoek, bewaarspecialisten, afzet en telers kunnen strategieën ontwikkeld worden voor de beheersing van vruchtrot in de naoogst.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.