Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 13 / 13

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: metisnummer==1015834
Check title to add to marked list
Further characterization of tulip severe mosaic virus supports classification as a member of genus Ampellovirus in the family Closteroviridae
Pham, K.T.K. ; Blom-Barnhoorn, G.J. ; Bijman, V.P. ; Lemmers, M.E.C. ; Derks, A.F.L.M. - \ 2011
In: Proceedings of the XII International Symposium on Virus Diseases of Ornamental Plants. - Haarlem : ISHS - ISBN 9789066052536 - p. 239 - 246.
Tulip bulb and flower production greatly contribute to the economy in The Netherlands. However, severe loss in this industry is caused by different viruses. In recent years, diagnostic tools were developed for most of these viruses with Tulip severe mosaic virus (TSMV) as one of the few exceptions. To further characterize TSMV, the virus was amplified by reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR) with degenerate primers targeted to conserved sequences of the Heat shock protein 70 gene of viruses from the family Closteroviridae. Phylogenetic analysis of the 0.5 kb HSP70 gene fragments showed that TSMV is closely related to Plum bark necrosis stem pitting-associated virus (PBNSPaV), Apricot stem pitting-associated virus (ASPaV) and Pineapple mealybug wilt-associated virus 1 (PMWaV-1), all three members of the genus Ampellovirus. In addition, a set of primers amplifying a TSMV-specific fragment was designed that enables fast and specific detection of the virus. Additionally to the molecular experiments, two possible modes of virus transmission were tested, viz. by aphids and by soil-borne organisms. However, no transmission was recorded by both methods.
Augusta: een intrigerende virusziekte
Derks, A.F.L.M. ; Pham, K.T.K. ; Blom-Barnhoorn, G.J. ; Bijman, V.P. ; Stijger, C.C.M.M. - \ 2007
BloembollenVisie 2007 (2007)105. - ISSN 1571-5558 - p. 24 - 26.
plantenvirussen - tulpen - epidemiologie - diagnostische technieken - teeltsystemen - periodiciteit - tendensen - landbouwkundig onderzoek - bestrijdingsprogramma's - bloembollen - plant viruses - tulips - epidemiology - diagnostic techniques - cropping systems - periodicity - trends - agricultural research - control programmes - ornamental bulbs
In de periode 2001-2003 nam het Augustaziek epidemische vormen aan. In sommige tulpenpartijen werd zelfs meer dan 70% zichtbaar ziek waargenomen. Maar net zo plotseling als de virusepidemie opkwam, zo snel verdween deze weer na 2003. Terugkijkend in de geschiedenis van de tulpenteelt lijkt er een periodiciteit te zijn in de uitbraak van deze ziekte en wel met een interval van 8 tot 10 jaar. In 2002 werd er opnieuw onderzoek gestart bij PPO Bloembollen naar deze virusziekte. In dit artikel een overzicht van deze en eerdere onderzoeken
Virusbestrijding in lelie zonder minerale olie
Derks, A.F.L.M. ; Blom-Barnhoorn, G.J. ; Buitenwerf, H.A. ; Kok, B.J. - \ 2006
lelies - lilium - bloembollen - sierplanten - lilium longiflorum - gewasbescherming - virusziekten - snijbloemen - vollegrondsteelt - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - lilies - ornamental bulbs - ornamental plants - plant protection - viral diseases - cut flowers - outdoor cropping - cultural control
Recent developments of Augusta disease in the Netherlands
Bijman, V.P. ; Derks, A.F.L.M. ; Blom-Barnhoorn, G.J. - \ 2006
Acta Horticulturae (2006)722. - ISSN 0567-7572 - p. 95 - 101.
Augustaziekte in tulpen: een intrigerende virusziekte
Derks, A.F.L.M. ; Pham, K.T.K. ; Lemmers, M.E.C. ; Blom-Barnhoorn, G.J. ; Bijman, V.P. - \ 2006
Gewasbescherming 37 (2006)6. - ISSN 0166-6495 - p. 261 - 265.
bloembollen - tulipa - tulpen - plantenvirussen - plantenziekten - plantenziekteverwekkende schimmels - epidemiologie - detectie - identificatie - gewasbescherming - proeven op proefstations - wetenschappelijk onderzoek - ornamental bulbs - tulips - plant viruses - plant diseases - plant pathogenic fungi - epidemiology - detection - identification - plant protection - station tests - scientific research
In 2001-2003 nam Augustaziekte epidemische vormen aan. Terugkijkend in de geschiedenis van de tulpenteelt lijkt er een periodiciteit te zijn in de uitbraak van deze ziekte en wel met een interval van circa acht tot tien jaar. In 2002 werd opnieuw onderzoek gestart bij PPO-bloembollen naar deze virusziekte. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van deze en eerdere onderzoeken
Ontwikkeling van een resistentietoets voor leliemozaiekvirus in lelie
Derks, A.F.L.M. ; Blom-Barnhoorn, G.J. - \ 2005
Lisse : PPO Bloembollen - 21
tulpenmozaïekvirus (tulip breaking virus) - lilium - lelies - plantenvirussen - ziekteresistentie - plantenziektebestrijding - bloembollen - tulip breaking virus - lilies - plant viruses - disease resistance - plant disease control - ornamental bulbs
Van de in lelie bekende virussen veroorzaakt het leliemozaïekvirus (LMoV) de meeste directe en indirecte schade (verminderde kwaliteit als snijbloem, verlies in bolopbrengst, kosten van keuringen en beheersingsmaatregelen). Uit eerder onderzoek was bekend dat er in het leliesortiment resistentie tegen LMoV voorkomt. Resistentie tegen LMoV biedt mogelijkheden om tot een beperking te komen in het gebruik van chemische middelen, die gebruikt worden bij de virusbestrijding. Doel van het onderzoek was de ontwikkeling van een betrouwbare toetsmethode voor het bepalen van de mate van resistentie van lelies tegen LMoV. Het onderzoek was gericht op drie onderdelen: 1. Welke inoculatiemethode geeft de meest betrouwbare informatie over de mate van resistentie, 2. Welk virusisolaat (bronmateriaal) is het meest geschikt voor het bepalen van de virusresistentie voor cultivars uit de diverse leliegroepen, 3. Welke cultivars uit de diverse groepen zijn het meest geschikt om als referentie te dienen bij het bepalen van de mate van resistentie van een nog onbekende cultivar/selectie/kruisingsouder. Voor het bepalen van de mate van resistentie bij Aziaten zijn cultivars als Vivaldi en Gironde goed te gebruiken als vatbare referentiecultivars, bij Oriëntals Simplon en Star Gazer en bij Longiflorums bijv. Gelria. Bij de Aziaten zijn de cultivars Elite, Madras en Cordelia resistent gebleken tegen LMoV. Monte Negro is weinig vatbaar, vrijwel resistent. De cultivars Gironde en Vivaldi zijn zeer vatbaar. Bij de Oriëntals is er meer variatie tussen de vijf geteste cultivars. Simplon en Star Gazer zijn erg vatbaar, Casa Blanca en Siberia matig en Mero Star weinig vatbaar. Bij de Longiflorums zijn de drie gebruikte cultivars erg vatbaar. In Oriëntals en Longiflorums is nog geen volledige resistentie tegen LMoV vastgesteld.
Perspectieven voor bestrijding Augustaziekte in tulpen
Bijman, V.P. ; Derks, A.F.L.M. ; Blom-Barnhoorn, G.J. - \ 2004
BloembollenVisie 2004 (2004)43. - ISSN 1571-5558 - p. 20 - 21.
bloembollen - tulipa - tulpen - plantenvirussen - plantenziekteverwekkende schimmels - organismen ingezet bij biologische bestrijding - desinfectie - gewasbescherming - ornamental bulbs - tulips - plant viruses - plant pathogenic fungi - biological control agents - disinfection - plant protection
Het aantal cultivars met Augustaziekte neemt toe en de ziekte komt ook meer voor bij cultivars die vroeger als weinig vatbaar bekend stonden. PPO bloembollen is op zoek naar oplossingen voor deze hardnekkige ziekte. De aanpak gaat op twee manieren: bestrijding met behulp van Pseudomonas-bacteriën en met Sarepta als groenbemester
Laat kennis over voorvrucht meespelen bij Augustaziek : onderzoek tulp
Bijman, V.P. ; Blom-Barnhoorn, G.J. ; Derks, A.F.L.M. - \ 2004
BloembollenVisie 2004 (2004)45. - ISSN 1571-5558 - p. 24 - 24.
bloembollen - tulpen - tulipa - plantenvirussen - epidemiologie - waardplanten - gewasbescherming - ornamental bulbs - tulips - plant viruses - epidemiology - host plants - plant protection
Augustaziek wordt veroorzaakt door tabaksnecrosevirus (TNV). Om zicht te krijgen in voor de teelt belangrijke waardplanten wordt bij PPO Bloembollen en elders in de wereld onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van TNV in onkruiden an andere gewassen. In 2004 zijn de volgende tussengewassen opgenomen in het onderzoek: bladrammenas, gele mosterd, Italiaans raaigras, Sarepta mosterd en Soedangras. De tussengewassen werden beoordeeld op hun vermogen om Augustaziek te beheersen of juist te versterken
Driftarme doppen bij vuur, virus en onkruid : onderzoek spuittechniek
Lans, A.M. van der; Koster, A.T.J. ; Blom-Barnhoorn, G.J. - \ 2003
BloembollenVisie 2003 (2003)6. - ISSN 1571-5558 - p. 22 - 22.
bloementeelt - bloembollen - gewasbescherming - spuiten - drift - spuitdoppen - onkruidbestrijding - plantenvirussen - lilium - gladiolus - floriculture - ornamental bulbs - plant protection - spraying - fan nozzles - weed control - plant viruses
PPO sector Bloembollen onderzocht de werking van driftarme doppen in de gewassen gladiool en lelie bij respectievelijk de vuur- en virusbestrijding. Ook is nagegaan hoe driftarme doppen onkruid bestrijden
Virusverspreiding op het veld voorkomen
Derks, A.F.L.M. ; Blom-Barnhoorn, G.J. ; Lemmers, M.E.C. - \ 2003
BloembollenVisie 9 (2003). - ISSN 1571-5558 - p. 22 - 23.
bloembollen - dahlia - plantenvirussen - epidemiologie - gewasbescherming - ornamental bulbs - plant viruses - epidemiology - plant protection
Verslag van onderzoek naar virusverspreiding (Dahliamozaïkvirus (DMV), Tabaksstrepenvirus (TSV), Tomatenbronsvlekkenvirus (TSWV), Komkommermozaïvirus (CMV)) in dahlia en de daarop gerichte bestrijding
Augustaziek ook in hyacint en lelie
Derks, A.F.L.M. ; Pham, K.T.K. ; Lemmers, M.E.C. ; Blom-Barnhoorn, G.J. - \ 2003
BloembollenVisie 5 (2003). - ISSN 1571-5558 - p. 18 - 19.
diagnostische technieken - bloembollen - plantenvirussen - epidemiologie - lilium - hyacinthus - ornamental bulbs - plant viruses - diagnostic techniques - epidemiology
Ziektebeeld en ziekteverloop van Augustaziekte, een virusziekte in tulp, hyacint en lelie. Om de ziekte te kunnen vaststellen is een PCR-methode (Polymerase Chain Reaction) ontwikkeld
Bodemaspecten bij Augustaziek : onderzoek tulp
Bijman, V.P. ; Derks, A.F.L.M. ; Blom-Barnhoorn, G.J. - \ 2003
BloembollenVisie 2003 (2003)18. - ISSN 1571-5558 - p. 22 - 23.
bloembollen - tulpen - plantenvirussen - bodemstructuur - zware kleigronden - epidemiologie - gewasbescherming - onderzoek - ornamental bulbs - tulips - plant viruses - soil structure - clay soils - epidemiology - plant protection - research
Tulpentelers op zware kleigronden telen graag op percelen die lang onder gras hebben gestaan omdat deze percelen goed te bewerken zijn. Grasland is echter ook een gunstig milieu voor het ontstaan en de instandhouding van Augustaziek. Vele aspecten zoals plantgoed, onkruiden, voorgewas, weersomstandigheden en bodemgesteldheid leiden tot het voorkomen, handhaven en verspreiden van Augustaziek. Dit artikel gaat in op bodemfactoren
Control of spread of Augusta disease caused by tobacco necrosis virus in tulip by composting residual waste of small bulbs, tunics, roots and soil debris
Asjes, C.J. ; Barnhoorn, G.J. - \ 2002
In: Proceedings of the Eight International Symposium on Flower Bulbs, Cape Town, South Africa, 28-31 August, 2000 / Venter, R., Littlejohn, G., ISHS - p. 283 - 286.
In this study the elimination of the infectious virus/fungus complex of tobacco necrosis virus (TNV; cause of Augusta disease in tulip) and Olpidium brassicae in different soil types and residual waste material of soil debris, small tulip bulbs, roots and tunics by temperature treatments of different duration is described. The infectious capacity was eliminated by a 40°C temperature treatment for eight or more weeks and at 50°C for two weeks. The incidence of 50°C in composting heaps of waste material of soil debris, tunics and roots and other bulbous remnants for at least 50 days during summer months enabled the ultimate control of spread of the disease complex if the distribution of compost over the fields is intended
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.