Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 66

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  The packaging of food: how to minimalise environmental impact
  Bolck, C.H. ; Westra, E.H. - \ 2019
  Wageningen University & Research
  Packaging
  Het verpakken van (vers)voedsel: op weg naar de minste milieu-impact
  Bolck, C.H. ; Westra, E.H. - \ 2019
  Wageningen University & Research
  Creatief met cellulose
  Bolck, C.H. - \ 2019
  Wageningen : Wageningen University & Research
  Uit planten, agrarische resten, gft-afval en afgedankte kleding kunnen plantaardige vezels worden gewonnen. Wageningse wetenschappers ontwikkelen technologieën waarmee deze cellulose opnieuw kan worden gebruikt. Bijvoorbeeld in coatings en lakken, papier, bouwmateriaal en bioplastics. Zo werken we aan een circulaire economie en aan de vervanging van fossiele grondstoffen door duurzame en hernieuwbare alternatieven.

  Corbion mikt met Thaise fabriek op booming bioplastic
  Bolck, C.H. - \ 2019
  Hergebruiken of vervangen?
  Brouwer, M.T. ; Bolck, C.H. - \ 2019
  In: Plastic: Van zegen tot vloek / van Everdingen, Jannes, van Donk, Ellen, Poolen, Daniël, Buiter, Rob, Den Haag : Stichting Biowetenschappen en Maatschappij (Cahier Biowetenschappen en Maatschappij 2) - ISBN 9789073196957 - p. 64 - 73.
  Volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, zou Nederland
  rond 2050 ‘afvalvrij’ moeten leven. Recycling van plastic is wat dat betreft
  een hoopvolle optie, zegt de Wageningse onderzoekster Marieke Brouwer.
  Ook biologisch afbreekbare plastics kunnen een rol spelen, zegt haar
  collega Christiaan Bolck, ‘al is over die term de nodige verwarring.’
  Nieuwe kleding van weggegooid textiel
  Bolck, Christiaan - \ 2018

  Wageningen doet al jaren onderzoek dat bijdraagt aan een circulaire economie. Onderzoekers zetten hun technische kennis over het scheiden en omzetten van plantaardige reststromen en ander afval in voor het vervangen van primaire grondstoffen en ontwikkeling van nieuwe materialen. Maar ze werken ook aan nieuwe businesscases en doen studies naar afvalinzameling en -vermindering en consumentengedrag.

  Lignin Based Functional Additives for Natural Rubber
  Barana, Davide ; Orlandi, Marco ; Zoia, Luca ; Castellani, Luca ; Hanel, Thomas ; Bolck, Christiaan ; Gosselink, Richard - \ 2018
  ACS sustainable chemistry & engineering 6 (2018)9. - ISSN 2168-0485 - p. 11843 - 11852.
  Chemical modification - Fractionation - Lignin valorization - Natural rubber - Solubility parameters

  In this work, the possibility to conveniently exploit lignin as a functional additive for natural rubber was pursued following two strategies. The first was based on the fractionation of lignin: extraction with organic solvents is suitable to produce lignin fractions with better defined structural features, molecular weight distributions, and physicochemical properties. The second approach was based on the chemical modification of lignin in the attempt to overcome its poor affinity with the rubber: esterification with anhydrides was selected to modify relatively large samples of lignin at laboratory scale. The effectiveness of different modifications of lignin as a drop-in replacement for carbon black was evaluated analyzing the tensile mechanical properties of model elastomeric compounds. In addition, the behavior of the modified lignins was rationalized through Hansen solubility parameters predicted with the group-contribution method.

  Biobased performance materials in a circular economy
  Bolck, C.H. - \ 2018
  biobased economy - biobased materials - biomass - renewable energy
  Christiaan Bolck (Biobased Performance Materials): ‘We doen onderzoek dat impact heeft’
  Bolck, C.H. - \ 2018
  biobased economy - biobased materials - biomass - polymers - bioplastics - dyes - pigments - paints - plant extracts
  WUR-onderzoek naar duurzame verpakkingen
  Bolck, C.H. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen University & Research
  biobased economy - plastics - bioplastics - wrappings
  Wageningen University & Research doet onderzoek naar duurzame verpakkingen. Verpakkingsmaterialen worden ontwikkelt en getest in Wageningen. In deze video is te zien hoe dat in zijn werk gaat.
  More sustainable packaging
  Bolck, C.H. ; Meeusen, M.J.G. ; Thoden van Velzen, E.U. ; Schennink, G.G.J. ; Westra, E.H. - \ 2017
  Duurzamer verpakken
  Bolck, C.H. ; Meeusen, M.J.G. ; Thoden van Velzen, E.U. ; Westra, E.H. - \ 2017
  Bioplastic : feiten en fictie
  Bolck, Christiaan - \ 2017
  bioplastics - biodegradation - pollution - wastes - environmental impact - biobased materials - biobased economy

  Aan bioplastics kleeft een ‘groen’ imago. In werkelijkheid zijn ze echter geen wondermiddel tegen zwerfafval en milieuproblematiek. De waarheid ligt – als altijd – genuanceerder, blijkt uit een feitenoverzicht dat Wageningse onderzoekers maakten.

  BPM-symposium focust op actuele R&D-strategie biokunststoffen
  Bolck, Christiaan - \ 2016

  Wageningen UR Food & Biobased Research organiseert op 16 juni het 5e Biobased Performance Materials (BPM) symposium.

  Het Biobased Performance Materials (BPM) programma werkt aan nieuwe biopolymeren en aan toepassingsgericht onderzoek om de eigenschappen van bestaande biokunststoffen te verbeteren. Het doel daarvan is om biobased materialen te ontwikkelen, die wat betreft materiaaleigenschappen én prijs kunnen wedijveren met de kunststoffen die worden gemaakt uit aardolie.

  Hoe staat het ervoor met de Biobased Economy in Europa?
  Bolck, C.H. - \ 2016
  Wageningen : Wageningen University & Research
  We hebben een Masterplan Kunststof Kringloop nodig!!
  Ruijter, Erik de; Baarda, Dirk ; Bolck, C.H. ; Molenveld, K. ; Thoden van Velzen, E.U. - \ 2016
  S.n. - 5
  Introduction to the BPM programme
  Bolck, C.H. - \ 2016
  BPM presentation 1
  Bolck, Christiaan - \ 2016
  Biobased Products Innovation Plant
  Bolck, Christiaan - \ 2016
  Presentation of the BPM programme
  Bolck, Christiaan - \ 2016
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.