Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 204

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Aaltjesdoding in tulp en narcis : partijenproef stengelaaltjes zomer 2012
  Dam, M.F.N. van; Doorn, J. van; Haaster, A.J.M. van; Vreeburg, P.J.M. ; Korsuize, C.A. ; Boer, F.A. de; Dees, R.H.L. - \ 2014
  bloembollen - vermeerderingsmateriaal - gewasbescherming - aaltjesdodende eigenschappen - hittebestendigheid - warmtebehandeling - narcissus - tulpen - siergewassen - ornamental bulbs - propagation materials - plant protection - nematicidal properties - heat stability - heat treatment - narcissus - tulips - ornamental crops
  Worden aaltjes 100% in de tulpen en narcissen gedood? Is er sprake van temperatuurgewenning van de aaltjes en heeft de voorwarmte daar invloed op?
  Machinale detectie van tulpenvirus in het open veld 2013 : Geautomatiseerde (machinale) detectie van TBV in volveldexperimenten met tulp in 2013
  Baltissen, A.H.M.C. ; Polder, G. ; Doorn, J. van; Heijden, H.J.W.M. van der - \ 2014
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BBF - 37
  virusziekten - tulpen - tulpenmozaïekvirus (tulip mosaic virus) - gewasbescherming - proefvelden - elisa - vollegrondsteelt - bloembollen - viral diseases - tulips - tulip mosaic virus - plant protection - experimental plots - elisa - outdoor cropping - ornamental bulbs
  Tulpenmoza¿ekvirus (TBV) in tulp veroorzaakt veel schade in de teelt. Om virusverspreiding door bladluizen te voorkomen moet de teler in een korte periode deze bronnen van infectie verwijderen. Een tijdrovende bezigheid, die ook specifieke deskundigheid vergt. Verder bespaart dit verwijderen ook het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen om de luizen te bestrijden. Echter, experts die dit kunnen zijn schaars. Om het gebrek aan goede ziekzoekers te compenseren, werkt Wageningen UR samen met een groep tulpentelers aan een oplossing. Gerobotiseerd ziekzoeken moet in een vroeg stadium symptomen van ziekten (TBV) in het gewas (in dit geval tulp) kunnen herkennen. Het streven is dat dit minimaal even goed gebeurt als door de experts.
  Ecologie stengelaaltjes
  Vreeburg, P.J.M. ; Dees, R.H.L. ; Doorn, J. van; Boer, F.A. de - \ 2014
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 27
  bloembollen - plantenplagen - nematoda - ditylenchus dipsaci - detectie - methodologie - identificatie - levenscyclus - dierecologie - ornamental bulbs - plant pests - nematoda - ditylenchus dipsaci - detection - methodology - identification - life cycle - animal ecology
  Bij een besmetting met stengelaaltjes (Ditylenchus dipsaci) in bolgewassen is de economische schade groot, omdat het een quarantaine-organisme betreft. Binnen deze aaltjessoort zijn verschillende rassen te onderscheiden, met elk een andere waardplantenreeks. Het tulpenstengelaaltje heeft de breedste waardplantenreeks en is daarmee ook het meest gevreesde ras. Om onderzoek te doen naar de overleving, verspreiding en bestrijding van stengelaaltjes, zijn technieken nodig voor rassenidentificatie, in stand houding en vermeerdering van de aaltjes. Het ontbreken van geschikte technieken vormt een grote belemmering voor het onderzoek. Dit project heeft nieuwe methoden opgeleverd voor de bewaring en detectie van (tulpen-)stengelaaltjes.
  Advances in automatic detection of tulip breaking Virus (TBV) using machine vision
  Polder, G. ; Heijden, G.W.A.M. van der; Doorn, J. van; Baltissen, A.H.M.C. - \ 2014
  In: 4th IFAC Conference on Modelling and Control in Agriculture, Horticulture and Post Harvest Industry. - - p. 58 - 63.
  Tulip breaking virus (TBV) causes severe economic losses in flower bulbs in the Netherlands. To prevent further spread by aphids, infected plants must be removed from the field as soon as possible. Until now screening is done by visual inspection in the field. As the availability of human experts is limited there is an urgent need for a rapid, automated and objective method of screening. Based on laboratory experiments, we developed a vision method for use in the open field. From 2009 ¿ 2012 field trials were carried out and the techniques were tested and improved. First field trails were on single plant density where plants does not overlap in the images. In 2012 the experiment conducted a tulip field planted at production density of 100 and 125 plants per square meter, resulting in images with overlapping plants. The final score of our system in this production density experiment approached the scores obtained by the experienced crop experts.
  The arable ecosystem as battleground for emergence of new human pathogens
  Overbeek, L.S. van; Doorn, J. van; Wichers, J.H. ; Amerongen, A. van; Roermund, H.J.W. van; Willemsen, P.T.J. - \ 2014
  Frontiers in Microbiology 5 (2014). - ISSN 1664-302X - 17 p.
  escherichia-coli o157-h7 - enterica serovar typhimurium - manure-amended soil - horizontal gene-transfer - complete genome sequence - pseudomonas-aeruginosa strains - complete nucleotide-sequence - hemolytic-uremic syndrome - fresh-cut lettuce - salmonella-enteric
  Disease incidences related to Escherichia coli and Salmonella enterica infections by consumption of (fresh) vegetables, sprouts, and occasionally fruits made clear that these pathogens are not only transmitted to humans via the “classical” routes of meat, eggs, and dairy products, but also can be transmitted to humans via plants or products derived from plants. Nowadays, it is of major concern that these human pathogens, especially the ones belonging to the taxonomical family of Enterobacteriaceae, become adapted to environmental habitats without losing their virulence to humans. Adaptation to the plant environment would lead to longer persistence in plants, increasing their chances on transmission to humans via consumption of plant-derived food. One of the mechanisms of adaptation to the plant environment in human pathogens, proposed in this paper, is horizontal transfer of genes from different microbial communities present in the arable ecosystem, like the ones originating from soil, animal digestive track systems (manure), water and plants themselves. Genes that would confer better adaptation to the phytosphere might be genes involved in plant colonization, stress resistance and nutrient acquisition and utilization. Because human pathogenic enterics often were prone to genetic exchanges via phages and conjugative plasmids, it was postulated that these genetic elements may be hold key responsible for horizontal gene transfers between human pathogens and indigenous microbes in agroproduction systems. In analogy to zoonosis, we coin the term phytonosis for a human pathogen that is transmitted via plants and not exclusively via animals.
  Automatic detection of tulip breaking virus (TBV) in tulip fields using machine vision
  Polder, G. ; Heijden, G.W.A.M. van der; Doorn, J. van; Baltissen, A.H.M.C. - \ 2014
  Biosystems Engineering 117 (2014). - ISSN 1537-5110 - p. 35 - 42.
  plant-diseases - sugar-beet - symptoms
  Tulip breaking virus (TBV) causes severe economic losses in flower bulbs in the Netherlands. To prevent further spread by aphids, the vector of the disease, infected plants must be removed from the field as soon as possible. Until now screening has been carried out by visual inspection in the field. As the availability of human experts is limited there is an urgent need for a rapid, automated and objective method of screening. Based on laboratory experiments, a vision method for use in open fields has been developed. In the period 2009e2012 field trials were carried out and the techniques were tested and improved. During the final evaluation of our system, in the last experiment (2012), the system approached the scores obtained by the experienced crop experts.
  Beheersing bacterieziekte in Prunus
  Doorn, J. van; Dalfsen, P. van; Pham, K.T.K. ; Reeuwijk, J. ; Schuurmans, M. - \ 2013
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 57
  bacterieziekten - prunus laurocerasus - gewasbescherming - boomkwekerijen - bladvlekkenziekte - bladval - bacterial diseases - prunus laurocerasus - plant protection - forest nurseries - leaf spotting - leaf fall
  Bladvlekken (en bladval) in Prunus laurocerasus worden veroorzaakt door de bacterie Xanthomonas arboricola pv Pruni. Deze bacterie heeft binnen de EU een Q-status. Een aantasting kan snel om zich heen grijpen. Veel kennis over de bacterie ontbreekt nog. In dit project wordt een beheersingsstrategie ontwikkeld.
  Deltaplan Erwinia C : praktijkgericht (C-) onderzoek aan Erwinia-problemen in bloembolgewassen 2009-2013
  Doorn, J. van; Vreeburg, P.J.M. ; Leeuwen, P.J. van; Martin, W.S. ; Dees, R.H.L. - \ 2013
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. - 96
  bloembollen - dickeya - erwinia - toegepast onderzoek - testen - snelle methoden - aantasting - economische aspecten - ornamental bulbs - dickeya - erwinia - applied research - testing - rapid methods - infestation - economic aspects
  Erwinia vormt een groot probleem in bloembolgewassen als hyacint, iris, Dahlia en Zantedeschia. Geschat wordt (precieze cijfers ontbreken) dat de economische schade door o.a. uitval van aangetaste bollen en kosten als gevolg van extra uitzoeken ongeveer 5- 8 miljoen euro op jaarbasis bedraagt. Daar het gaat om een groot economisch probleem hebben aardappelsector en bloembollensector zich verenigd in een zgn. Deltaplan. Dit houdt in, dat men onderzoek op drie niveaus (A, B en C; zie Fig.0) wil laten uitvoeren: A. Fundamenteel onderzoek: onderzoek dat op langere termijn mogelijk soelaas biedt voor praktische oplossingen van het Erwinia-probleem. B. Strategisch onderzoek : onderzoek dat op relatief korte termijn mogelijkheden biedt tot praktische oplossingen voor het Erwinia-probleem en breder toepasbaar is bv. voor andere bacterieziekten C. Toegepast onderzoek: onderzoek specifiek gericht op snelle toepassingen voor en door de sector: Deltaplan C. Het in dit rapport beschreven onderzoek valt in categorie C.
  Aantonen stengelaaltje in uitschot: wel in lab, niet in praktijk
  Dees, R.H.L. ; Doorn, J. van; Vreeburg, P.J.M. ; Sibbel, L. - \ 2013
  BloembollenVisie 2013 (2013)274. - ISSN 1571-5558 - p. 22 - 23.
  tulpen - bollen - ditylenchus dipsaci - plantenziekteverwekkers - tests - besmetting - landbouwkundig onderzoek - tulips - bulbs - ditylenchus dipsaci - plant pathogens - tests - contamination - agricultural research
  Stengelaaltjes vormen een sluipend probleem in de teelt van tulpen. Vaak wordt de teler toch door een aantasting verrast. De vraag aan PPO was om een financieel acceptabele en praktisch uitvoerbare test te ontwikkelen om al snel te weten of een partij tulpen is besmet met het tulpenstengelaaltje.
  Optimizing detection of Verticillium dahliae in olive tree samples
  Hiemstra, J.A. ; Peters, J. ; Duran, C. ; Gonzalez, I. ; Keykha, S. ; Breeuwsma, S.J. ; Pham, K.T.K. ; Doorn, J. van - \ 2013
  In: 11th International Verticillium Symposium, Georg-August-Universität,Göttingen, Germany, 5-8 May 2013. - Göttingen : DPG Spectrum Phytomedizin - p. 130 - 130.
  Botryosphaeria ssp. isolated from olive (Olea europaea) sampled for detection of Verticillium dahliae
  Pham, K.T.K. ; Breeuwsma, S.J. ; Keykha, S. ; Doorn, J. van; Hiemstra, J.A. - \ 2013
  In: 11th International Verticillium Symposium, Georg-August-Universität, Göttingen, Germany, 05-08 May 2013. - Göttingen : DPG Spectrum Phytomedizin - ISBN 9783941261129 - p. 133 - 133.
  Werkgroep Fytobacteriologie : activiteiten 2012 - 2013
  Raaijmakers, J.M. ; Doorn, J. van - \ 2013
  Gewasbescherming 44 (2013)2. - ISSN 0166-6495 - p. 49 - 50.
  plantenziekteverwekkende bacteriën - bacteriologie - werkgroepen - plantenziektekunde - plant pathogenic bacteria - bacteriology - working groups - plant pathology
  Verslag van de bijeenkomst 2012 en de bijeenkomst 2013.
  Aanzet voor keuring op Dickeya in werkbollen Delft Blue : Inventarisatie van de latente besmetting met Dickeya-soorten (agressief snot) bij uitgangsmateriaal van hyacint voor de vermeerdering
  Vreeburg, P.J.M. ; Doorn, J. van - \ 2013
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BBF - 21
  bloembollen - dickeya - plantenziekteverwekkende bacteriën - aantasting - besmetting - tests - hyacinthus - schadepreventie - bollen - cultivars - ornamental bulbs - dickeya - plant pathogenic bacteria - infestation - contamination - tests - hyacinthus - loss prevention - bulbs - cultivars
  Hyacint ondervindt jaarlijks zeer veel schade door agressief snot, veroorzaakt door de bacteriesoort Dickeya. Er worden inmiddels door de bedrijven veel maatregelen genomen om de schade te beperken. Een van de maatregelen is uitgaan van werkbollen die vrij zijn van een besmetting met Dickeya. Het is echter niet bekend welk percentage besmetting in de werkbollen aanwezig is. Om een goed beeld van de besmetting te krijgen is gekozen om alle werkbollenpartijen van de veel geteelde gevoelige cultivar Delft Blue te laten toetsen op aanwezigheid van Dickeya middels de DNA-toets die beschikbaar is bij de NAK Agro. Delft Blue is een Dickeya-gevoelige cultivar, waarvan zowel werkbollen door werkbollentelers worden geteeld als door telers die de werkbollen alleen zelf gebruiken.
  Bacterieziekten in zomerbloemen: Beter te voorkómen, want nog niet te genezen!
  Slootweg, G. ; Bulle, A.A.E. ; Doorn, J. van - \ 2013
  zomerbloemen - bacterieziekten - vermeerderingsmateriaal - ziektepreventie - bedrijfshygiëne - cultuurmethoden - summer flowers - bacterial diseases - propagation materials - disease prevention - industrial hygiene - cultural methods
  Posterpresentatie over de huidige aanpak van bacterieziekten om ziekte te voorkomen en onderzoek naar een nieuwe aanpak van bacterieziekten.
  Bacterieziekten in Prunus zijn jaarrond aanwezig
  Doorn, J. van; Dalfsen, P. van; Pham, K.T.K. ; Reeuwijk, J. - \ 2013
  De Boomkwekerij 2013 (2013)17. - ISSN 0923-2443 - p. 18 - 19.
  prunus laurocerasus - houtachtige planten - plantenplagen - bacterieziekten - bedrijfshygiëne - landbouwkundig onderzoek - fytosanitaire maatregelen - vermeerderingsmateriaal - prunus laurocerasus - woody plants - plant pests - bacterial diseases - industrial hygiene - agricultural research - phytosanitary measures - propagation materials
  Om bacterieziekten in Prunus effectief te kunnen aanpakken heeft PPO uitgebreid onderzocht waar Xanthomonas en Pseudomonas aanwezig zijn in besmette Prunus laurocerasus. De bacteriën blijken jaarrond aanwezig, vaak zonder uiterlijke symptomen en in lage aantallen. Er is dus altijd kans op verspreiding via stekken, ook als er geen symptomen aanwezig zijn.
  Ontwikkeling van praktijktoetsen voor zuur, snot en bolrot
  Vreeburg, P.J.M. ; Doorn, J. van; Dam, M.F.N. van; Gude, H. ; Duijvesteijn, R. ; Pham, K.T.K. ; Kock, M.J.D. de - \ 2013
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving BBF - 37
  bloembollen - infecties - erwinia - fusarium - dickeya - testen - methodologie - detectie - snelle methoden - ornamental bulbs - infections - erwinia - fusarium - dickeya - testing - methodology - detection - rapid methods
  Tijdens de handel van bloembollen leiden latente (niet - zichtbare) infecties tot handelsdiscussies en grote verliezen. Om deze handelsdiscussies voor te zijn en verliezen tijdens handel te voorkomen, is het noodzakelijk om latente infecties in een vroeg stadium in de keten te detecteren. Daarom bestaat er behoefte aan een betrouwbare, praktische en vooral snelle toetsmethode om na te kunnen gaan of bepaalde ziekten of ziektekiemen in een partij bloembollen onzichtbaar (latent) aanwezig zijn. Deze toetsmethode is n iet alleen toepasbaar voorafgaand aan de verkoop van partijen. De toetsmethode kan ook ingezet worden gedurende de teelt van plantmateriaal waardoor latent - zieke partijen vroegtijdig herkend kunnen worden, waardoor met passende maatregelen verdere verspreiding van de ziekte voorkomen kan worden.
  Aantoonbaarheid van stengelaaltjes in tulp : Toetsen van tulpenuitschot op stengelaaltjes
  Dees, R.H.L. ; Doorn, J. van; Vreeburg, P.J.M. - \ 2013
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving BBF - 37
  tulpen - bloembollen - plantenplagen - testen - ditylenchus dipsaci - besmetting - symptomen - dompelbaden - tulips - ornamental bulbs - plant pests - testing - ditylenchus dipsaci - contamination - symptoms - dips
  Jaarlijks wordt er op een tiental bollenbedrijven tijdens de veld- en exportkeuringen een stengelaaltjes besmetting in tulpen gevonden. Bij enkele van deze bedrijven keert het stengelaaltjes probleem, ondanks dat de besmette partij wordt vernietigd en de grond wordt ontsmet, na één of meerdere jaren weer terug zonder dat nieuwe partijen zijn aangekocht. Het vermoeden is dat andere partijen op deze bedrijven een stengelaaltjes besmetting dan ook al langer symptoomloos met zich mee dragen. Dit project had als doel een toets te ontwikkelen voor tulpenbollen om stengelaaltjes vroegtijdig aan te kunnen tonen. Dit lang voordat de eerste symptomen zichtbaar worden, zodat er minder versmering van het aaltje over het bedrijf kan plaatsvinden. De toets, die hiervoor binnen dit project werd ontwikkeld, is ontwikkeld op het toetsen van uitschotbollen. Deze bollen van mindere kwaliteit worden tijdens het uitzoeken van het plantgoed en het leverbaar weggegooid. Het voordeel van het gebruik van uitschotbollen is dat hierdoor geen goede plantgoed of leverbare bollen hoeven te worden gebruikt. Daarnaast wordt de kans op het aantonen van een besmetting met stengelaaltjes vergroot doordat juist de afwijkende bollen worden getoetst. Toetsen is noodzakelijk omdat stengelaaltjes symptomen in de bol visueel lastig te onderscheiden zijn van andere ziekten zoals symptomen van zuur in tulp (Fusarium). Dit onderzoek toont aan dat uitschotbollen inderdaad als indicator gebruikt kunnen worden voor een stengelaaltjes besmetting in een partij tulpen. De methoden, die binnen dit project zijn onderzocht om de stengelaaltjes vrij te maken uit de bollen waren douchen, drogen en dompelen. Het dompelen van bollen bleek de meest effectieve methode. Tijdens het onderzoek werd deze methode gecombineerd met een gevoelige moleculaire PCR toets, ontwikkeld door Blgg AgroXpertus. Door de dompelmethode te combineren met de gevoelige Real-time PCR toets bleek het mogelijk om één zieke bol tussen 1000 gezonde bollen aan te tonen. De toets is daarnaast uitgetest met praktijkpartijen afkomstig van bedrijven met een eerder vastgestelde stengelaaltjes besmetting. Echter een groot probleem vormt het restmateriaal dat meekomt met de bollen en onvoldoende te scheiden is van de stengelaaltjes in het monster. Dit restmateriaal bestaat met name uit grond, bollen- en stromijten, die veel voorkomen op zure tulpen. Voor dit probleem zal eerst een oplossing gezocht moeten worden om de toets ook daadwerkelijk in de praktijk in te kunnen zetten.
  Toetsen van werkbollen op agressief snot: eerste stap naar gezonde teelt van hyacint
  Vreeburg, P.J.M. ; Doorn, J. van - \ 2013
  BloembollenVisie 2013 (2013)266. - ISSN 1571-5558 - p. 22 - 23.
  hyacinten - bloembollen - bacterieziekten - plantenziekteverwekkende bacteriën - dickeya - tests - bemonsteren - hyacinths - ornamental bulbs - bacterial diseases - plant pathogenic bacteria - dickeya - tests - sampling
  Agressief snot zorgt bij hyacint elk jaar voor veel schade. Hoeveel besmetting er in werkbollen zit was tot nu toe onbekend. Na toetsing van werkbollen van 'Delft Blue' in juli en plantgoed voor werkbollen in september 2012, bleek dat 30-40% van de partijen besmet is met Dickeya, de veroorzaker van agressief snot. Deze uitslag was voor een aantal telers reden om niet door te gaan met de vermeerdering van deze partijen: de eerste stap naar een gezonde teelt.
  Monitoring : Deltaplan Erwinia deel C Pootaardappelen
  Doorn, J. van; Boomsma, D. ; Kristelijn, K. ; Tent Becking, T. van; Velvis, H. - \ 2013
  Deltaplan Erwinia
  Doorn, J. van; kristeleijn, C.W. ; Velvis, H. ; Boomsma, D. ; Tent Becking, T. van - \ 2013
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.