Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 14 / 14

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  1-MCP can prevent ethylene-induced damage to fruit trees during cold storage
  Maas, F.M. ; Schaik, A.C.R. van; Hof, M.C.J. op t; Anbergen, R.H.N. ; Ravesloot, M.B.M. - \ 2010
  - p. 559 - 563.
  Dutch tests of biocontrol agents and hot water treatments (hand-out)
  Schoorl, F.W. ; Schaik, A. van; Hof, M.C.J. op t - \ 2009
  1-MPC can prevent ethylene-induced damage to fruit trees during cold storage
  Maas, F.M. ; Schaik, A.C.R. van; Hof, M.C.J. op t; Anbergen, R.H.N. ; Ravesloot, M.B.M. - \ 2009
  In: 11th International symposium on plant bioregulators in fruit production. 20-23 september 2009 in Bologna, Italy. - - p. 152 - 153.
  1-MCP can prevent ethylene-induced damage to fruit trees during cold storage
  Maas, F.M. ; Schaik, A.C.R. van; Hof, M.C.J. op t; Anbergen, R.H.N. ; Ravesloot, M.B.M. - \ 2009
  Extending storage period of organically grown apple cultivar "Topaz"
  Maas, M.P. van der; Hof, M.C.J. op t; Geijn, F.G. van de - \ 2008
  biologische landbouw - fruitteelt - appels - bewaartijd - bewaarfysiologie - organic farming - fruit growing - apples - storage life - postharvest physiology
  Poster met resultaten uit onderzoek naar mogelijkheden tot verlenging van de bewaartijd van biologisch geteelde appel, cultivar Topaz.
  Toepassing 1-MCP tegen ethyleenschade in de vruchtboomkwekerijketen 2007-2008
  Schaik, A.C.R. van; Hof, M.C.J. op t; Anbergen, R.H.N. ; Ravesloot, M.B.M. - \ 2008
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit (Rapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit nr. 2008-34) - 27
  vruchtbomen - fruitteelt - ethyleen - schade - opslag - koelcellen - pyrus - peren - fruit trees - fruit growing - ethylene - damage - storage - cold stores - pyrus - pears
  1-MCP = 1-methylcyclopropane
  Verdelingsmetingen fruitteeltspuiten 2007 : spuitmachines en doppen uit Axiaal-Dwarsstroom vergelijking
  Michielsen, J.G.P. ; Hof, M.C.J. op t; Zande, J.C. van de; Wenneker, M. - \ 2008
  Wageningen : Plant Research International (Nota / Plant Research International 552) - 26
  boomgaarden - spuitapparatuur - spuitdoppen - spuiten - fruitteelt - orchards - spraying equipment - fan nozzles - spraying - fruit growing
  Het doel van dit experiment was vastleggen van de karakteristieken van de fruitteeltspuiten: dopafgifte, luchtsnelheid en spuitvloeistofverdeling
  Stikstofbemesting doet veel met de appel en zijn boom
  Maas, M.P. van der; Simonse, J.J. ; Kanne, H.J. ; Hof, M.C.J. op t - \ 2007
  De Fruitteelt 97 (2007)20. - ISSN 0016-2302 - p. 14 - 15.
  fruitteelt - appels - stikstofmeststoffen - stikstofgehalte - hardheid - groei - proeven op proefstations - bemesting - fruit growing - apples - nitrogen fertilizers - nitrogen content - hardness - growth - station tests - fertilizer application
  Uit onderzoek van PPO-fruit blijkt dat een laag stikstofbladgehalte in juni bij Elstar gepaard gaat met een hoge hardheid bij de pluk. Uit proeven is gebleken dat het stikstofgehalte niet altijd goed te sturen is via de stikstofbemesting. Ook de dracht en de groei hebben invloed op het stikstofgehalte en daarmee ook op de uiteindelijke hardheid
  Stikstof en hardheid bij Elstar: resultaten onderzoek 2003-2005 te Randwijk
  Maas, M.P. van der; Simonse, J.J. ; Kanne, H.J. ; Hof, M.C.J. op t - \ 2007
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit (Rapport / PPO 2007-14) - 37
  malus pumila - appels - stikstof - nederland - gewaskwaliteit - malus pumila - apples - nitrogen - netherlands - crop quality
  Dit onderzoek is gefinancierd door het Productschap Tuinbouw
  Extra vochttekorten na grondwaterstanddaling als gevolg van grondwateronttrekking bij een fruitteelt- en een boomteeltgewas in de Overbetuwe in worst-case-situaties
  Maas, M.P. van der; Hof, M.C.J. op t - \ 2006
  Randwijk : PPO Fruit (PPO nr. 2006-01) - 33
  fruitteelt - boomkwekerijen - grondwater - grondwaterstand - grondwaterwinning - boomteelt - houtachtige planten als sierplanten - wateropbrengst - simulatie - toegepast onderzoek - nederland - betuwe - fruit growing - arboriculture - ornamental woody plants - forest nurseries - groundwater - groundwater level - groundwater extraction - water yield - simulation - applied research - netherlands - betuwe
  PPO-projectnummers 610582 en 610610
  Milieubewust water geven in de fruitteelt in Gelderland
  Maas, M.P. van der; Hof, M.C.J. op t - \ 2004
  Randwijk : PPO Fruit (Rapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit 2004-30) - 19
  fruitteelt - irrigatie - modellen - gelderland - fruit growing - irrigation - models - gelderland
  Kalium- en watervoorziening bij peer
  Maas, M.P. van der; Hof, M.C.J. op t; Simonse, J.J. - \ 2004
  Randwijk : PPO Fruit (Rapport PPO 2004-25) - 53
  pyrus communis - peren - fruitteelt - bemesting - kalium - irrigatie - best practices - nederland - pyrus communis - pears - fruit growing - fertilizer application - potassium - irrigation - best practices - netherlands
  Verslag van een onderzoek naar aanleiding van vragen uit de fruitteeltpraktijk met doelstellingen geformuleerd: A. Opstellen van een verbeterde bemestings*adviesbasis op basis van grond* en bladmonsters voor rivierkleigronden voor Conference B. Vaststellen van de streefwaarden voor kaliumgehalten van blad uit juni (vroege bladanalyse voor bijbemesting in lopende seizoen) en augustus (late bladanalyse voor vaststellen bemesting volgende seizoen) voor Conference. C. Vaststellen streefwaarden voor wateraanbod in de grond voor Conference D. Opstellen van een adviesbasis voor Conference die rekening houdt met zowel de kalium* als de watervoorziening.
  Ergonomische beoordeling van snoeischaren voor de fruit- en boomteelt : onderzoek arboconvenant agrarische sector = Ergonomic evaluation of pruning shears for fruit farming and arboriculture
  Oude Vrielink, H.H.E. ; Looije, A.A.J. ; Peppelman, G. ; Hof, M.C.J. op t - \ 2003
  Wageningen : Agrotechnology and Food Innovations (Report / Agrotechnology and Food Innovations 004) - 45
  snoeischaren - ergonomie - fruitteelt - boomteelt - pruning shears - ergonomics - fruit growing - arboriculture
  Elektrische snoeischaar geeft nauwelijks klachten
  Oude Vrielink, H.H.E. ; Looije, A.A.J. ; Peppelman, G. ; Hof, M.C.J. op t - \ 2003
  De Fruitteelt 93 (2003)49. - ISSN 0016-2302 - p. 12 - 13.
  fruitteelt - snoeien - snoeischaren - arbeidsomstandigheden - gezondheidsbescherming - ergonomie - fruit growing - pruning - pruning shears - working conditions - health protection - ergonomics
  Onderzoekers van Wageningen UR hebben onderzocht welke snoeischaar de minste gezondheidsklachten geeft aan hand en arm. Gegevens in bijgaande tabellen: 1) Kenmerken van zeven geteste scharen; 2) Eindoordeel van zeven geteste scharen op spieractiviteit, schokbelasting, ervaren kracht, snoeiprestatie, snoeikwaliteit, handligging en bedienbaarheid, drukpunten en pijn in de hand, geluid, bewegingsvrijheid en ervaren veiligheid
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.