Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 264

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: metisnummer==1016883
Check title to add to marked list
Extensive literature search for preparatory work to support pan European pest risk assessment: Trichilogaster acaciaelongifoliae RC/EFS/ALPHA/2014/07
Derkx, M.P.M. ; Brouwer, J.H.D. ; Breda, P.J.M. van; Helsen, H.H.M. ; Hoffman, M.H.A. ; Hop, M.E.C.M. - \ 2014
Parma, It. : EFSA (EFSA supporting publication 2015- EN-764) - 71
acacia - acacia longifolia - houtachtige planten als sierplanten - distributie - onkruiden - invasieve exoten - geïntroduceerde soorten - biologische bestrijding - organismen ingezet bij biologische bestrijding - hymenoptera - risicoschatting - europa - ornamental woody plants - distribution - weeds - invasive alien species - introduced species - biological control - biological control agents - risk assessment - europe
The European Commission is currently seeking advice from EFSA (Mandate M-2012-0272) to assess for Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus, Tomato black ring virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry crinkle virus, Daktulosphaira vitifoliae, Eutetranychus orientalis, Parasaissetia nigra, Clavibacter michiganensis spp. michiganensis, Xanthomonas campestris pv. vesicatoria, Didymella ligulicola and Phytophthora fragariae the risk to plant health for the EU territory and to evaluate the effectiveness of risk reduction options in reducing the level of risk. In addition, the Panel is requested to provide an opinion on the effectiveness of the present EU requirements against these organisms laid down in Council Directive 2000/29/EC. As a consequence EFSA needs insight in the cropping practices of Citrus spp., Fragaria x ananassa, Ribes spp., Rubus spp., Vaccinium spp., Humulus lupulus, Vitis vinifera, Prunus armeniaca, P. avium, P. cerasus, P. domestica and P. persica, which are host plants for these pests. An extensive and systematic literature search was done in which scientific and grey/technical literature was retrieved from the 28 EU Member States, Iceland and Norway. All references were stored in EndNote libraries, separately for scientific literature and grey/technical literature. For each reference information is provided on the source/search strategy, the crop, the country, the topic (cropping practice, propagation, protection or irrigation (only for Citrus)) and protected cultivation vs. field production. Yields of references depended on the crop and on the country. Over 27,000 references were provided to EFSA. This allows EFSA to quickly find information on crop production, both indoors and outdoors, of all crops that were studied in this extensive literature search. The data can be used by EFSA for the present mandate, but are also an excellent basis for other current and future mandates.
Onderzoek en keur van de Symphoricarpos : flinke vernieuwing in sortiment sneeuwbessen
Hoffman, M.H.A. - \ 2014
Boom in business 5 (2014)2. - ISSN 2211-9884 - p. 38 - 41.
symphoricarpos - struiken - rassen (planten) - nieuwe cultivars - soortendiversiteit - gebruikswaarde - houtachtige planten als sierplanten - openbaar groen - shrubs - varieties - new cultivars - species diversity - use value - ornamental woody plants - public green areas
Symphoricarpos (sneeuwbes) is een heester die veel wordt gebruikt in het openbaar groen. Van nature is het een zeer gemakkelijke plant, die vooral gewaardeerd wordt vanwege de opvallende witte of paarsroze bessen en/of de zeer goede bodembedekking. Er zijn de afgelopen jaren veel nieuwe cultivars op de markt verschenen, onder andere vanuit de snijheesterteelt. Ruim 30 cultivars zijn door Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) getest voor gebruik als tuin- en openbaargroenplant.
Sortiment voor natte omstandigheden : Onderzoek PPO, Wageningen UR
Hoffman, M.H.A. ; Hop, M.E.C.M. - \ 2014
Tuin en Landschap 2014 (2014)8. - ISSN 0165-3350 - p. 12 - 15.
Nederland is een waterland bij uitstek. Vanwege het gematigde zeeklimaat met vrij veel regenval en de lage ligging hebben we vaak te maken met wateroverlast. Welke plantensoorten zijn nu geschikt voor natte of zeer natte locaties? En welke soorten verdragen sterk wisselende waterstanden?
Sortimentsonderzoek Symphoricarpos
Hoffman, M.H.A. - \ 2014
Hoe hard is winterhard?
Hoffman, M.H.A. ; Dorp, F. van - \ 2014
Groei en Bloei 2014 (2014)januari. - ISSN 0017-4475 - p. 52 - 57.
Ontwikkelingen in naamgeving en registratie van cultuurplanten
Hoffman, M.H.A. - \ 2013
Dendroflora (2013)50. - ISSN 0374-7247 - p. 28 - 45.
houtachtige planten als sierplanten - boomkwekerijen - gewaskwaliteit - registratie - rassen (planten) - taxonomie - beschrijvingen - fruitgewassen - siergewassen - plantenveredeling - cultivars - handelsmerken - kwekersrecht - nomenclatuur - ornamental woody plants - forest nurseries - crop quality - registration - varieties - taxonomy - descriptions - fruit crops - ornamental crops - plant breeding - trade marks - breeders' rights - nomenclature
Een correcte en eenduidige naamgeving van onze boomkwekerijgewassen is van groot belang voor de groensector. Het is immers een belangrijk middel voor de garantie van soortechtheid en is daarmee een wezenlijk onderdeel van de plantkwaliteit. In dit artikel staan nieuwe ontwikkelingen weergegeven vanuit de wetenschap, de wetgever en het bedrijfsleven. Het bouwt voort op twee eerder geschreven artikelen in Dendroflora over naamgeving van planten (1999) en classificatie van planten (2008). In het eerste deel van dit artikel wordt een aantal items en ontwikkelingen uit enkele voorgaande artikelen genoemd en in een historisch perspectief gezet. In het tweede deel wordt ingegaan op de wettelijke registratie van plantenrassen. Vooral in de registratie van fruitrassen zijn er flinke veranderingen en daarnaast dreigen op termijn soortgelijke ontwikkelingen in de registratie van siergewassen. Dergelijke wetgeving heeft grote invloed op de teelt en handel van tuinbouwgewassen. In het derde deel wordt ingegaan op de ontwikkelingen in de naamgeving van cultuurplanten vanuit de wetenschap. Vorig jaar is een symposium geweest waarin veel zaken besproken en bediscussieerd zijn. Op basis hiervan wordt de regelgeving van de Cultuurplantencode (ICNCP) aangepast. Opgestelde regels of richtlijnen voor nieuwe categorieën zoals de grex, series en zaadmengsels en cultivartypes worden besproken. Tenslotte komen in het vierde deel enkele werkwijzen en voorbeelden uit de praktijk aan de orde. Voorbeelden zijn de intensivering van veredeling, de diversiteit en wildgroei in gebruik van handelsnamen, het niet vermelden van de cultivarnaam, het merkenrechtelijk beschermen van de cultivarnaam en het gebruik van diverse symbolen om verschillende types van bescherming aan te geven
Biodiversiteit in de stedelijke omgeving : Onderdeel van onderwijsmodule “Functies van stedelijk groen”
Hoffman, M.H.A. - \ 2013
Groen voor luchtkwaliteit (2) : Werking en capaciteit, soortkeuze en praktische toepassingen
Hoffman, M.H.A. - \ 2013
Groen voor gezondheid: Beplantingskeuze : Onderdeel van onderwijsmodule “Functies van stedelijk groen”
Hoffman, M.H.A. - \ 2013
Use and misuse of plant names in the ornamental industry
Hoffman, M.H.A. - \ 2013
Bio-diverse cities : nature in urban society?
Hoffman, M.H.A. - \ 2013
Developments in ornamentals for garden and urban green
Hoffman, M.H.A. - \ 2013
De positieve effecten van groen in de stad
Hoffman, M.H.A. - \ 2013
Bio-diverse cities : nature in urban society?
Hoffman, M.H.A. - \ 2013
Groen voor gezondheid: inrichting en beplantingskeuze
Hoffman, M.H.A. - \ 2013
Groen voor gezondheid: inrichting en beplantingskeuze
Hoffman, M.H.A. - \ 2013
public green areas - microclimate - plantations - urban areas - street trees - outdoor recreation - health - well-being
Klimaatverandering en sortiment
Hoffman, M.H.A. - \ 2013
Klimaatverandering en sortiment
Hoffman, M.H.A. - \ 2013
climatic change - crops - public green areas - shrubs - winter hardiness - weather - species
Groen en luchtkwaliteit 2 (werking, soortkeuze en toepassing)
Hoffman, M.H.A. - \ 2013
plantations - public green areas - street trees - trees - particulate matter - air quality
Groen en luchtkwaliteit 2 (werking, soortkeuze en toepassing)
Hoffman, M.H.A. - \ 2013
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.