Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 123

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Gevolgen van de coronacrisis voor de aardappelsector
  Janssens, S.R.M. ; Meer, R.W. van der; Smit, A.B. - \ 2020
  Wageningen Economic Research (Wageningen Economic Research 2020-039f) - 21 p.
  Het succes verklaard: Biologische landbouw in Flevoland bloeit en groeit
  Dekking, A.J.G. ; Jansma, J.E. ; Smit, A.B. ; Janssens, S.R.M. - \ 2020
  Ekoland 40 (2020)5. - ISSN 0926-9142 - p. 26 - 27.
  Ontwerp Boerderij van de Toekomst
  Visser, Chris de; Sukkel, Wijnand ; Kempenaar, Corné ; Wal, Tamme van der; Wolf, Pieter de; Visser, Andries ; Smit, Bert ; Schoorlemmer, Herman ; Schoutsen, Maureen ; Klompe, Koen ; Veldhuisen, Bram ; Selin-Noren, Isabella ; Dijk, Chris van; Hol, Stefan ; Voort, Marcel van der; Janssens, Bas - \ 2020
  Wageningen : Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Open Teelten (Rapport / Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Open Teelten WPR-823) - 45
  Biologische landbouw in Flevoland : Omvang en productstromen
  Dekking, Arjan ; Jansma, Jan-Eelco ; Janssens, Bas ; Smit, Bert - \ 2020
  Wageningen : Stichting Wageningen Research (WR), business unit Wageningen Plant Research (Rapport / Stichting Wageningen Research (WR), business unit Wageningen Plant Research WPR-822) - 40
  Adoption of cover crops for climate change mitigation in the EU
  Smit, A.B. ; Janssens, S.R.M. ; Leeuwen-Haagsma, W.K. van; Hennen, W.H.G.J. ; Andrados, José Luis ; Kathage, Jonas ; Pérez Domínguez, Ignacio - \ 2019
  EU (Technical report Joint Research Centre (JRC) JRC116730) - ISBN 9789276113126 - 76 p.
  Pilot demonstration project arable farming & outdoor horticulture
  Verweij-Novikova, Irina ; Janssens, Bas ; Brouwer, Thie Arend - \ 2019
  Plantaardige ketens in beeld
  Bremmer, Johan ; Janssens, Bas ; Ruijs, Marc ; Benninga, Jan ; Stokkers, Robert ; Splinter, Gerben ; Smit, Pepijn ; Puister-Jansen, Linda ; Lakner, Dóra - \ 2019
  Wageningen : Wageningen Economic Research (Wageningen Economic Research 2019-069) - 148
  Typologie van boeren in Flevoland : Een verkenning van typen boeren die het anders willen
  Smit, A.B. ; Schoorlemmer, H.A.B. ; Balen, D.J.M. van; Janssens, S.R.M. ; Wolf, P.L. de - \ 2019
  Wageningen : Wageningen Economic Research (Wageningen Economic Research rapport 2019-106) - ISBN 9789463951395 - 25
  Agriculture in the province of Flevoland is very diverse in identity and presentation. The sector contains different ‘types’ of entrepreneurship besides different subsectors (field and vegetable farming, dairy farming, greenhouse horticulture, flower bulb growing, etc.). These types not only hold conventional, organic and biodynamic agriculture. There is also much variation within these three main stream types as to the motivation of farmers ‘to change’ and the direction in which they are moving. This report contains an inventory of such types and of the innovations that take place within those types.
  Factors driving up prices along the food value chain in Switzerland – Case studies on bread, yoghurt, and cured ham
  Logatcheva, K. ; Galen, M.A. van; Janssens, S.R.M. ; Rau, M.L. ; Baltussen, W.H.M. ; Berkum, S. van; Mann, Stefan ; Ferjani, Ali ; Cerca, Mariana - \ 2019
  Berne : (Strukturberichterstattung 60/3) - 116 p.
  Effecten van mogelijke maatregelen ter beheer van de bestanden van brasem, blankvoorn, snoekbaars en baars in het IJssel- en Markermeer
  Zaalmink, Wim ; Tien, Nicola ; Prins, Henri ; Leeuw, Joep de; Janssens, Bas - \ 2019
  Wageningen : Wageningen Economic Research (Wageningen Economic Research nota 2019-007) - 55
  The Ministry of Agriculture, Nature, and Food Quality wants to achieve a 36% catch reduction of roach and bream for the gill net and seine fishery on the IJsselmeer and the Markermeer. This catch reduction should contribute to the preservation of the scaly-fish stocks of roach, bream, perch, and pike-perch. Ten measures were researched with the potential to contribute to the 36% catch reduction. The measures which can be implemented in the short term and which are easily enforceable are a 36% reduction of the current fishing effort and a closure of the fisheries during the period of 1 January to 15 March, or a shorter period within that time-span. Because the gill net fishery is a mixed fishery, no measure will lead to a proportional, effective impact for all four stocks. The abovementioned measures will lead to a loss of income which may be unevenly distributed among the fishermen.
  Overgangstermijn innemen ongebruikte rechten voor staande netten IJsselmeervisserij
  Zaalmink, Wim ; Prins, Henri ; Janssens, Bas - \ 2019
  Den Haag : Wageningen Economic Research (Wageningen Economic Research nota 2019-006) - 19
  De rechten voor staande netten die gebruikt mogen worden voor de schubvisvisserij op het IJsselmeer zijn sinds 2014 gereduceerd met 85%. De sindsdien niet gebruikte rechten brengen bij uitgifte en controle onnodige administratieve lasten met zich mee, zijn daarmee foutgevoelig en kunnen leiden tot een niet realistische beeldvorming over toekomstig gebruik in de visserijpraktijk. Daarom overweegt de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) maatregelen te treffen om deze rechten in te nemen. De vraag is of vissers hier schade van ondervinden, of er een balans is tussen enerzijds het ondernemersbelang en anderzijds het maatschappelijke belang, en welke overgangstermijn passend is om deze maatregelen in te laten gaan.
  Nadeelcompensatie visserijvrije zones : systematiek en indicatie van bedragen
  Zaalmink, Wim ; Janssens, Bas ; Prins, Henri - \ 2018
  Wageningen : Wageningen Economic Research (Wageningen Economic Research nota 2019-045) - 30
  Het ministerie van LNV onderzoekt de consequenties van het instellen van visserijvrije zones (VVZ’s) rondom vismigratievoorzieningen. Hierbij kan de mogelijkheid zich voordoen dat vistuigen hiervoor moeten wijken. De vraag is welke vergoedingen hiervoor moeten worden uitgekeerd, en hoe deze kunnen worden berekend. Er zijn geen sluitende vangstregistratiesystemen waarmee vissers de besommingen van specifieke fuiken kunnen aantonen. Er is een brede range waarbinnen de gemiddelde vangsten per vaste fuik bewegen. De berekende gemiddelde onteigeningswaarde bedraagt voor binnendijkse vaste fuiken 4.680 euro, voor buitendijkse vaste fuiken 1.560 euro en voor binnendijks viswater 234 euro per ha.
  Business opportunities Croatian fruit and vegetables growers
  Logatcheva, Katja ; Galen, Michiel van; Janssens, Bas ; Splinter, Gerben - \ 2018
  Wageningen : Wageningen Economic Research (Wageningen Economic Research report 2018-002) - ISBN 9789463437615 - 101
  The European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) has asked Wageningen Economic Research to carry out a study on the Croatian fruit and vegetables sector and value chain to make a contribution to the enhancement of the position of growers in the value chain. The study shows that the Croatian fruit and vegetables farming sector has opportunities in the development of the domestic supermarket channel and tourism markets. In the short run, growers will benefit from improving yields, efficiency and product quality. Increasing supply volumes and hence marketing efficiency can also be achieved by improved cooperation between farmers and further land reform measures. A good competitive position on the domestic market is a necessary pre-condition for increasing exports. In the longer term, in order to be able to develop export markets, the sector will benefit from the development of a buyers network, marketing, EU quality labels, and export logistics.
  Communicatie over duurzame vis in de visdetailhandel
  Janssens, S.R.M. ; Vos, B.I. de - \ 2018
  Wageningen : Wageningen University & Research, Wetenschapswinkel (Wetenschapswinkel rapport 329) - ISBN 9789463432283 - 54
  Positie primaire producent in de keten : samenwerking en prijsvorming
  Baltussen, Willy ; Galen, Michiel van; Logatcheva, Katja ; Reinders, Machiel ; Schebesta, Hanna ; Splinter, Gerben ; Doornewaard, Gerben ; Horne, Peter van; Hoste, Robert ; Janssens, Bas ; Meer, Ruud van der; Stokkers, Rob - \ 2018
  Wageningen : Wageningen Economic Research (Wageningen Economic Research rapport 2018-027) - ISBN 9789463437929 - 59
  Op weg naar de echte prijs, echte waarde en echte winst van voedsel : Een routekaart om te sturen op de maatschappelijke effecten van voedsel
  Groot Ruiz, Adrian de; Baltussen, Willy ; Adelhart Toorop, Renier de; Elzen, Floor van den; Janssen, Bas ; Keeken, Roland van; Logatcheva, Katja ; Martinius, Evelijn ; Ponsioen, Tommie - \ 2018
  Wageningen : Wageningen Economic Research (Wageningen Economic Research rapport 2018-016) - ISBN 9789463437677 - 85
  Positieve handelsbalans voor bevroren aardappelproducten
  Janssens, S.R.M. - \ 2018
  In: De Nederlandse landbouwexport 2017 / Raemakers, Pascal, Dolman, Mark, Jukema, Gerben, Den Haag : Centraal Bureau voor de Statistiek - ISBN 9789035724174 - p. 43 - 46.
  Netherlands public private partnerships aimed at Co-innovation in the potato value chain in emerging markets
  Kempenaar, C. ; Blom-Zandstra, M. ; Brouwer, T.A. ; Putter, H. De; Vries, S. De; Hengsdijk, H. ; Janssens, S.R.M. ; Kessel, G.J.T. ; Koesveld, J.M. Van; Meijer, B.J.M. ; Pronk, A.A. ; Schoutsen, M. ; Beke, F. Ter; Brink, L. Van Den; Michielsen, J.M. ; Schepers, H.T.A.M. ; Wustman, R. ; Zhang, X. ; Qiu, Y.T. ; Haverkort, A.J. - \ 2017
  Open Agriculture 2 (2017)1. - ISSN 2391-9531 - p. 544 - 551.
  Economic affairs - Industrial consortia - Interdisciplinary research
  Since 2013 the Netherlands Ministries of Economic and Foreign Affairs has been involved in private companies in research and development (R&D) in developing countries. This in a policy going “from aid to trade”. Especially in upcoming markets, R&D is carried out through Public Private Partnerships. Such partnerships not only include R&D organizations in the two countries but specifically also include businesses in both countries. This was to assure a logical flow of material and knowledge by all parties involved. Half of an R&D project is funded by the ministry and the rest is covered by a consortium of companies that contribute in kind and in cash. The policy is aimed at stimulating business development in developing countries and the Netherlands through cooperation and joint R&D. The paper explains how eleven consortia around potato business opportunities were formed, their R&D need was elicited and R&D projects formulated in the Asian countries China, India, Indonesia, Vietnam, Bangladesh and Myanmar, and Ethiopia and Kenya in Africa. In common are fact finding and descriptions of cropping systems, yield gap analysis and value chains in each country. Emphases differ with China looking for an integrated system of field operations, India for optimization of storage and processing, Indonesia to reduce pesticide and nutrient inputs, Vietnam for widening the varietal base, Bangladesh for combating late blight, Myanmar for cultural practices that lead to increased yield, Ethiopia where a potato processing unit is being established and Kenya importing seed potato from the Netherlands. Some content information is given as examples to illustrate the approach and some preliminary conclusion are discussed.
  Chemische en fysische gevaren in de Nederlandse aardappelketen
  Nijkamp, M.M. ; Asselt, E.D. van; Janssens, B. ; Razenberg, L. ; Wit-Bos, L. de; Fels-Klerx, H.J. van der - \ 2017
  Wageningen : RIKILT Wageningen University & Research (Rikilt rapport 2017.010) - 91
  De economische waarde van de IJsselmeervisserij : Notitie met betrekking tot de waarde van vergunningen en merken
  Zaalmink, Wim ; Janssens, Bas ; Prins, Henri - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Economic Research (Wageningen Economic Research nota 2017-124) - 23
  Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de Stichting Transitie IJsselmeer (STIJ) onderzoeken hoe de beroepsvisserij op het IJsselmeer in de toekomst duurzaam kan worden ingericht. Voor een eventuele herinrichting zijn diverse scenario’s mogelijk zoals bijvoorbeeld herverdeling van vergunningen en merkjes, totale inname en vervolgens (gedeeltelijke) uitgifte. Inzicht in de waarde van vergunningen met de daarbij behorende rechten is noodzakelijk om de kosten van de herinrichting goed in te kunnen schatten. Het ministerie van LNV heeft Wageningen Economic Research gevraagd inzicht te geven in de economische waarde van de IJsselmeervisserij. Op het IJsselmeer zijn 34 visserijbedrijven actief met in totaal 59 visserijondernemers. De bedrijven hebben gezamenlijk 77 vergunningen in gebruik. De besomming van de IJsselmeervisserij bedraagt gemiddeld voor de periode 2013-2016 3,6 miljoen euro. Deze besomming bestond in 2016 naar schatting voor 46% uit aal, 27% uit snoekbaars, 1% uit baars, 3% uit brasem, 2% uit blankvoorn, 1% uit pootvis en 20% uit wolhandkrab. Gemiddeld zorgen de grote fuiken voor het grootste deel van de omzet (40%), gevolgd door staande netten (32%), schietfuiken (14%) en hoekwant (10%). In de nota ‘Economische waarde IJsselmeervisserij; notitie met achtergrondinformatie over de vaststelling van de waarde van vergunningen en merken bij verschillende scenario’s’ (Nota 2017 – 085) staat de achterliggende methodiek uitgelegd voor de berekening van de vrije marktwaarde van visrechten.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.