Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 272

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  Nederland 2120 vraagt om herinvoering van PKB’s : Meer rijksregie voor het Nederland van de toekomst
  Kistenkas, F.H. ; Rooij, L.L. de; Hattum, T. van - \ 2020
  ROM : maandblad voor ruimtelijke ontwikkeling 38 (2020)12. - ISSN 1571-0122 - p. 38 - 41.
  Implementing sustainable development into one integrated domestic environmental legislative act. A law comparison between two frontrunners: New Zealand and The Netherlands
  Kistenkas, F.H. ; Smits, M.J.W. ; Kamphorst, D.A. - \ 2020
  European Energy and Environmental Law Review 29 (2020)6. - ISSN 1879-3886 - p. 240 - 244.
  Whereas in most countries environmental law is commonly highly fragmented into an enormous amount of sectoral legislative acts, New Zealand and The Netherlands uniquely intend to have just one domestic environmental legislative act putting all fragmented sectoral laws and decrees in only one act of parliament. Both are supposed to achieve sustainable development by a novel integrated approach. However, there are differences as the New Zealand model puts all environmental norms in a subordinate position under one supreme principle of sustainable development, which is obviously not the case in the Dutch act.
  This article discusses both legislative acts and analyses which system would better serve sustainable multi-functional land use.
  50% stikstofreductie is juridisch goed verdedigbaar
  Kistenkas, Fred - \ 2020

  interview met Fred Kistenkas

  NOVI
  Kistenkas, F.H. - \ 2020
  Vakblad Natuur Bos Landschap 17 (2020)170. - ISSN 1572-7610 - p. 28 - 28.
  Het failliet van de habitattoets?
  Kistenkas, F.H. - \ 2020
  In: Natuurbeleid Betwist / Buijs, Arjen, Boonstra, Froukje, Zeist : KNNV uitgeverij - ISBN 9789050117456 - p. 65 - 76.
  Onzekere zekerheid
  Kistenkas, F.H. - \ 2020
  Vakblad Natuur Bos Landschap 17 (2020)162. - ISSN 1572-7610 - p. 28 - 29.
  OVP Juridica 2
  Kistenkas, F.H. - \ 2020
  Vakblad Natuur Bos Landschap 17 (2020)162. - ISSN 1572-7610 - p. 29 - 29.
  SDG-kompas
  Kistenkas, F.H. - \ 2020
  Vakblad Natuur Bos Landschap 17 (2020)163. - ISSN 1572-7610 - p. 26 - 26.
  Klimaatwet
  Kistenkas, F.H. - \ 2020
  Vakblad Natuur Bos Landschap 17 (2020)165. - ISSN 1572-7610 - p. 28 - 28.
  Corona-uitstel
  Kistenkas, F.H. - \ 2020
  Vakblad Natuur Bos Landschap 17 (2020)166. - ISSN 1572-7610 - p. 26 - 26.
  Stille kern
  Kistenkas, F.H. - \ 2020
  Vakblad Natuur Bos Landschap 17 (2020)168. - ISSN 1572-7610 - p. 30 - 30.
  Natuurverbetering
  Kistenkas, F.H. - \ 2020
  Vakblad Natuur Bos Landschap 17 (2020)169. - ISSN 1572-7610 - p. 32 - 32.
  Duurzame verstedelijking: mooi beleid, gebrekkige wetgeving
  Kistenkas, F.H. ; Aalbers, C.B.E.M. - \ 2020
  ROM : maandblad voor ruimtelijke ontwikkeling 38 (2020)22. - ISSN 1571-0122 - p. 18 - 22.
  Omgevingswet is nadelig voor milieu : Nederland, let op u saeck!
  Kistenkas, F.H. - \ 2020
  De Volkskrant 99 (2020)29393. - p. 26 - 26.
  Opinie: door het invoeren van één milieuwet zullen waarden als natuur en biodiversiteit als eerste sneuvelen.
  Het oogt fantastisch, één milieuwet die straks alle andere wetten en wetjes vervangt. Maar in Nieuw-Zeeland, die zo’n wet heeft, trekken ze zich de haren uit het hoofd: duurzamer werd het niet, betoogt Fred Kistenkas.
  Uitvoering van de Vogel- en Habitatrichtlijn in de praktijk : Spanningen en mogelijke oplossingsrichtingen
  Kamphorst, Dana ; Pleijte, Marcel ; Kistenkas, Fred - \ 2020
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 181) - 84
  Policymakers and practitioners have different aims in mind when implementing the Birds and Habitats Directives, such as making ecosystems as future-proof as possible, making implementation cost-effective in conjunction with other European and national policies, and garnering as much support as possible for the measures. In practice, they run up against various rules which can present obstacles. This study explores possible solutions to overcome these obstacles within the current rules. The authors set out the requirements for making use of the existing latitude in policy and implementation practice, and indicate additional questions for further research.
  Twee jaar ervaring met Klimaatslim Bos- en Natuurbeheer in Nederland : Resultaten van de klimaatenveloppen Bos, Natuur en Hout 2018 en 2019
  Lerink, Bas ; Schelhaas, Mart-Jan ; Clerkx, Sandra ; Copini, Paul ; Veraart, Jeroen ; Ouden, Jan den; Sass-Klaassen, Ute ; Kistenkas, Fred ; Kruijt, Bart ; Boosten, Martijn ; Kremers, Jasperina ; Reichgelt, Anne ; Penninkhof, Joyce ; Oldenburger, Jan ; Snoep, Martijn ; Hekhuis, Harrie ; Groot, Casper de; Koopmans, Gerard ; Lindenbergh, Dennis ; Delforterie, Wouter ; Lokin, Vincent ; Gaast, Wytze van der; Vertegaal, Paul ; Enthoven, Guido ; Groot, Daan ; Brunsveld, Mark ; Groenendijk, Simone ; Rombouts, Piet ; Buiter, Marc ; Corten, Irma ; Klaassen, Rene ; Munck, Eric de; Heuvel, Paul van den; Borgman, David ; Derksen, Peter ; Korven, Ton van; Nabuurs, Gert-Jan - \ 2020
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 3043) - 57
  The Dutch Climate Agreement lists an ambition for an additional CO2-sequestration of 0.4-0.8 Mton/yr in forest and nature in 2030. Experience with measures in climate smart forest and nature area management is necessary to realise this ambition. Therefore, the pilots of the Climate Envelope Forest, Nature and Wood have been carried out in 2018 and 2019. The aim of the pilots is to fill an online ‘Toolbox’, where managers, policy makers and other parties involved can find information on climate smart forest and nature area management. Furthermore, the experiences from the pilots form the basis for the sector ‘Landuse’ within the Dutch Climate Agreement, identifying and bridging existing knowledge gaps. This report describes results and experiences from the pilots of the climate envelopes and gives a future perspective.
  Mismatch van beleid met het recht. Een beter natuurbeleid begint bij andere Omgevingswetgeveing
  Breman, B.C. ; Nuesink, J.G. ; Kistenkas, F.H. - \ 2020
  ROM Magazine 38 (2020)10. - ISSN 1380-7153 - p. 42 - 44.
  Het omgevingsbeleid zet steeds meer in op een integrale benadering van de leefomgeving, maar het daarbij behorende omgevingsrecht doet precies het tegenovergestelde: sectorale en gefragmenteerde benadering. Ook de Omgevingswet gaat die gescheiden sporen niet doorbreken; met als duidelijk eerste slachtoffer het natuurbeleid. Beleid en recht liggen hier ver uit elkaar, signaleren de onderzoekers Bas Breman, Nienke Nuesink en Fred Kistenkas.
  Een beter natuurbeleid begint bij andere omgevingswetgeving : Mismatch van beleid met het recht
  Breman, B.C. ; Nuesink, J.G. ; Kistenkas, F.H. - \ 2020
  ROM Magazine 38 (2020)10. - ISSN 1380-7153 - p. 42 - 44.
  Gescheiden werelden achilleshiel Omgevingswet
  Kistenkas, F.H. ; Polman, N.B.P. ; Smits, M.J.W. - \ 2020
  Milieu 26 (2020)4. - ISSN 0920-2234 - p. 16 - 17.
  Duurzaamheid en integraliteit zijn sleutelwoorden bij de nieuwe generatie
  Omgevingsvisies. Alle overheidslagen zijn hier in verband met de Omgevingswet
  nu mee bezig. Dat leidt doorgaans tot fraai beleidsproza met de gebruikelijke
  platitudes van natuurinclusiviteit en duurzaamheid. Uiteindelijk telt vooral wat
  daarvan wordt doorvertaald in juridisch bindende regels.
  Van A naar Biodiversiteit : Op weg naar een natuurinclusieve landbouw
  Smits, Marie-José ; Dawson, Andrew ; Dijkshoorn-Dekker, Marijke ; Ferwerda-van Zonneveld, Reina ; Michels, Rolf ; Migchels, Gerard ; Polman, Nico ; Schrijver, Raymond ; Sukkel, Wijnand ; Vogelzang, Theo ; Kistenkas, Fred - \ 2020
  Wageningen : Wageningen Economic Research (Rapport / Wageningen Economic Research 2020-043) - ISBN 9789463953955 - 67
  This report explores first of all literature on transition management. The knowledge gained is taken into account to develop a route planner, which can be used to stimulate nature-inclusive agriculture at a regional level. This route planner is intended for stakeholders who want to promote nature-inclusive agriculture in their own region. We then ask ourselves what nature-inclusive agriculture means, and how it relates to circular agriculture and ecosystem services. An important focus in the route planner is the development of a vision. For this reason, concrete measures are described for arable farming and livestock farming that fit into such a nature-inclusive vision.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.