Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 183

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Film over het project Duurzaam watergebruik aardappelteelt in El Oued (Algerije)
  Blom-Zandstra, Greet ; Michielsen, Jean-Marie - \ 2020
  Wat meer dan recht rijden: precisielandbouw is een vorm van management
  Kempenaar, Corne ; Michielsen, Jean-Marie - \ 2020
  Spray drift of a two-row tunnel orchard sprayer
  Zande, J.C. van de; Michielsen, J.G.P. ; Snoussi, Mostafa ; Stallinga, H. ; Hoog, Dirk de; Dalfsen, P. van; Wenneker, M. - \ 2019
  In: Suprofruit2019 – 15th Workshop on Spray Application and Precision Technology in Fruit Growing, July 16-18, 2019, NIAB EMR, East Malling, UK. 2019. p. 90-91 / Cross, J., Wenneker, M., NIAB EMR - ISBN 9789463950206 - p. 89 - 90.
  Spray deposition of a cross-flow fan orchard sprayer with low air and low spray pressure settings
  Michielsen, J.G.P. ; Stallinga, H. ; Hoog, Dirk de; Dalfsen, P. van; Wenneker, M. ; Zande, J.C. van de - \ 2019
  In: SuproFruit 2019 – 15th Workshop on Spray Application and Precision Technology in Fruit Growing / Cross, J., Wenneker, M., NIAB EMR - ISBN 9789463950206 - p. 47 - 48.
  Op naar precisielandbouw 2.0 : eindrapport PPS PL2.0 2015-2019 topsectorproject AF-14275
  Kempenaar, Corné ; Dijk, Chris van; Hermans, Geert ; Steele-Dun, Susan ; Sande, Corné van de; Verschoore, Jeroen ; Wal, Tamme van der; Roerink, Gerbert ; Visser, Juriaan ; Kamp, Jan ; Blok, Pieter ; Polder, Gerrit ; Wolf, Jan van de; Jalink, Henk ; Bulle, Annette ; Meurs, Bert ; Michielsen, Jean-Marie ; Zande, Jan van de; Hoving, Idse ; Riel, Johan van; Holshof, Gertjan ; Boheemen, Koen van; Evert, Frits van; Riemens, Marleen ; Keizer, Paul ; Schnabel, Sabine ; Egmond, Fenny van; Walvoort, Dennis ; Janssen, Henk ; Riviėre, Inge La; Kocks, Corné ; Pot, Alfred - \ 2019
  Lelystad : Stichting Wageningen Research, Wageningen University & Research (Rapport WPR 921) - 138
  De publiek private samenwerking (PPS) ‘Op naar precisielandbouw 2.0’ (PL2.0) is een R&D project van de topsector AgriFood. Het project is gestart in 2015 met doorlooptijd van 4 jaar. Voor u ligt het eindrapport. In deze PPS werkten ruim 20 private bedrijven en organisaties, publieke kennisinstellingen en overheden samen aan strategische onderwerpen binnen precisielandbouw. Het project omvatte 13 deelprojecten verdeeld over vijf specifieke R&D thema’s, te weten slim satellietbeeldengebruik, sensorontwikkeling (ziektedetectie), slimme integratie van technologieën in toepassingen, perceelkarakteristieken voor schatten van opbrengstpotentie en ondersteunende ICT, en een generiek thema communicatie en kennisverspreiding.Met betrekking tot het thema satellietbeeldengebruik is uitgezocht hoe optische satellietbeelden in combinatie met radarbeelden of beelden verkregen via drone-camera’s beter gebruikt kunnen worden om de variatie en status van de bovengrondse hoeveelheid biomassa van gewassen in kaart te brengen en opbrengsten te voorspellen. Op het gebied van ziektedetectie is door middel van sensor fusion en artificial intelligence de detectie van virus- en bacterieziekten in aardappelplanten verbeterd. En werd een prototype sensorsysteem voor veldonderzoek ontwikkeld. Door slimme integratie van data, adviesmodellen en mechanisatie zijn er enkele variabel-doseertoepassingen ontwikkeld en gevalideerd. Het gaat hier om variabel doseren van Stikstof en herbiciden binnen teelten d.m.v. taakkaarten. In het verlengde hiervan is ook een ontwerp geleverd en als prototype gevalideerd voor een innovatieve beddenspuit in bloembollenteelt. Op grond van perceelkarakteristieken en ondersteunende ICT zijn inzichten en tools voor het inschatten van opbrengst(potentie) geleverd en wordt een doorkijk gegeven naar software voor verbeterde rijpadenplanning en perceelinformatie. De inzet op communicatie en kennisdeling heeft ca. 100 publicaties en presentaties in 4 jaar tijd opgeleverd. Voor meer details over resultaten wordt naar de rapportage met samenvatting per deelproject verwezen in de hoofdstukken 2 tot en met 7.Het grote succes van PL2.0 ligt vooral bij ruime aandacht voor integratie van componenten van precisielandbouwtoepassingen en de doorstroming daarvan naar de praktijk en onderwijs.Geconcludeerd mag worden dat PL2.0 een bijdrage leverde aan gewasmonitoringtoepassingen en diverse variabel-doseertoepassingen (variable rate applications, VRA). Die VRA-toepassingen zien we nu op de agenda in het in 2018 gestarte precisielandbouw-adoptie project ‘Nationale Proeftuin Precisielandbouw’ (NPPL). Meerdere bedrijven passen taakkaarten variabel doseren op een resolutie van 30-50 m2 op praktijkschaal toe en besparen zo’n 20 -30% op gewasbeschermingsmiddelen met behoud van goede werking. De basis hiervoor is een bodem- of gewaskaart die de relevante variatie binnen de bodem of gewas in kaart brengt. Ook zijn er via PL2.0 mooie resultaten met optimalisatie van plantdichtheid en vermindering van meststoffengebruik via deze kaarten. Doorstroming van kennis naar het groene onderwijs werd gerealiseerd via PL2.0 en een versterkend WURKS-traject. Negen lesmodules over gebruik software en inzet taakkaarten in precisielandbouw werden opgeleverd. Precisielandbouw is geen doel op zich, maar een manier om de duurzaamheid van landbouw te vergroten. Met PL2.0 toepassingen kan meer met minder en beter geproduceerd worden. De trend van precisielandbouw c.q. data-gedreven landbouw of smart farming, zal zich alleen maar doorzetten. Er zal gewerkt gaan worden met meer en hoog-resolutie data, complexere adviesmodellen en meer robotisering. Daarmee zullen de doelen van kringlooplandbouw beter en sneller gerealiseerd kunnen worden.
  Geo data for late blight control in potato : evaluation of decision support service in Bangladesh, 2017-2018
  Pronk, Annette ; Hengsdijk, Huib ; Ahsan, Hasib ; Michielsen, Jean-Marie - \ 2019
  Wageningen : Wageningen University & Research (GEOPOTATO external report 5) - 67
  'Precisielandbouw is geen plug-and-play'
  Michielsen, J.G.P. - \ 2019
  Precisielandbouw voor jou voor het groene onderwijs
  Rijk, E.H. de; Kempenaar, C. ; Michielsen, J.G.P. ; Boheemen, K. van - \ 2019
  Effect of differences in international reference technique and evaluation zone on the classification of spray drift reducing techniques
  Stallinga, H. ; Michielsen, J.G.P. ; Velde, P. van; Ellis, Clare Butler ; Douzals, Jean-Paul - \ 2018
  In: International Advances in Pesticide Application 2018 / Balsari, P., Cooper, S., Gil, E., Glass, R., Mountford Smith, C., Miller, P., Miller, P., Nuyttens, D., Van de Zande, J., Wood, A., AAB (Aspects of Applied Biology ) - p. 333 - 341.
  A series of spray drift experiments were conducted to classify a specific spray technique for the Netherlands, the United Kingdom and France. The candidate spray technique was equipped with three different nozzle types; a standard flat fan, a 50% and a 90% drift reducing nozzle type. In order to classify the sprayer for the spray drift reduction classification system in the Netherlands and the UK the reference spray technique used was a boom sprayer operating at 50 cm boom height, 50 cm nozzle spacing at 6.5 km h-1 forward speed and equipped with Tee Jet XR11004 flat fan nozzles operated at 3 bar spray pressure. For the French system, the reference spray technique was a boom sprayer operating at 70 cm boom height, at 8 km h1 forward speed and equipped with TeeJet XR11002 flat fan nozzles operated at 2.5 bar spray pressure. The classification against different reference spray techniques and evaluation zones (2-3 m; 2-6 m; 5 m) is presented for three candidate spray techniques based on comparative spray drift experiments under similar crop and weather conditions. Similarities and differences between the classifications following the different systems are highlighted. Results show a basis for the exchangeability of the classification of spray drift reducing techniques between the different classification systems based on field data and the potential for further harmonisation of certification procedures between countries.
  Effect of air distribution and spray liquid distribution of a cross-flow fan orchard sprayer on spray deposition in fruit trees
  Zande, J.C. van de; Michielsen, J.G.P. ; Stallinga, H. ; Dalfsen, P. van; Wenneker, M. - \ 2018
  In: 7th European Workshop on Standardized Procedure for the Inspection of Sprayers in Europe, Athens, Greece, September 26-28, 2018. Berichte aus dem Julius Kühn-Institut 196, Braunschweig, 2018 / Balsari, P., Wehmann, H.J., - p. 186 - 192.
  Potential exposure of residents to spray drift
  Zande, J.C. van de; Michielsen, J.G.P. ; Stallinga, H. ; Velde, P. van - \ 2018
  In: International Advances in Pesticide Application. - Association of Applied Biologists (Aspects of Applied Biology ) - p. 251 - 259.
  Edge of field variation of spray drift deposition
  Michielsen, J.G.P. ; Stallinga, H. ; Velde, P. van; Zande, J.C. van de - \ 2018
  In: International Advances in Pesticide Application Association of Applied Biologists (Aspects of Applied Biology ) - p. 299 - 307.
  Spray drift experiments were performed to quantify the variation of spray drift deposition alongside the treated field. A comparison is made between the standard setup of a spray drift measurement measuring spray drift deposition in the middle downwind of the edge of the sprayed field. Ground collectors are used in the area 0.50–15 m from the last nozzle and a continuous line of ground collectors at 2 m and 5 m from the last nozzle alongside the total length of the crop-edge of the field. A potato field of 102 m length and 75 m width edges was therefore sprayed. During spray application wind speed and direction was recorded. The spray liquid used was tap water with fluorescent dye added Brilliant Sulfo Flavine) and a non-ionic surfactant (Agral Gold). In the laboratory, the BSF was extracted from the collectors with demineralised water and analysed by fluorimetry (Perkin Elmer LS 45). Spray deposits were expressed as μL cm-2 and as percentage of the applied spray volume. During spraying the sprayer boom movement was measured in the horizontal plane and vertical plane. Spray drift deposition pattern alongside the field edge was compared to the standard spray drift setup and the sprayer boom movement.
  Measuring Apple Blossom, Fruit and Tree Development for Improved Plant Protection and Orchard Management
  Hoog, Dirk de; Afonso, M.V. ; Dalfsen, P. van; Jong, P.F. de; Michielsen, J.G.P. ; Zande, J.C. van de - \ 2018
  In: Book of Abstracts of the European Conference on Agricultural Engineering AgEng2018. - Wageningen : Wageningen University & Research - p. 108 - 108.
  In fruit production reliable and accurate information is needed for optimal orchard management. Due to an increase in farm size and high labour input, a grower gets less information feedback from what is going on in the orchard. Besides that, more detailed information about the fruit production is needed later in the chain to meet consumer demands and regulation requirements. Therefore the goal in the Fruit 4.0 project is to get a better insight in apple production by gathering more data and improving data management. In order to improve current practices we aim to quantify the most important parameters used in decision making during the growth season: number of blossom clusters, fruit number and size (> 10 mm), shoot length, leaf vitality, leaf quantity and fruit colour. Throughout the growing season it is also a goal to measure tree parameters such as canopy volume, height and vitality. Sensors used for these purposes are a 2d-lidar system, a chlorophyll sensor and a RGB-d camera. Apple trees produce variable numbers of flowers per year, but in general high numbers, with a high variability. To get to an optimal number, chemical, mechanical or manual thinning is applied by the grower. To automate this process we are using RGB-d images taken throughout the flowering period and at fruitlet stage combined with different classification techniques to estimate the number of blossoms and fruitlets per tree, to apply tree-specific thinning in the future. At later stages of the growing season the number and size of fruits are determined to optimise yield estimations and the harvest time, so labour requirements can be better estimated and planned. The demonstrated multi-sensor setup gives better insight into the growing conditions of the trees in order to optimise crop protection application and management practices tree specifically.
  Measuring Apple Blossom, Fruit and Tree Development for Improved Plant Protection and Orchard Management
  Hoog, Dirk de; Afonso, Manya ; Dalfsen, Pieter van; Jong, Peter Frans de; Michielsen, Jean-Marie ; Zande, Jan van de - \ 2018
  In fruit production reliable and accurate information is needed for optimal orchard management. Due to an increase in farm size and high labour input, a grower gets less information feedback from what is going on in the orchard. Besides that, more detailed information about the fruit production is needed later in the chain to meet consumer demands and regulation requirements. Therefore the goal in the Fruit 4.0 project is to get a better insight in apple production by gathering more data and improving data management. In order to improve current practices we aim to quantify the most important parameters used in decision making during the growth season: number of blossom clusters, fruit number and size (> 10 mm), shoot length, leaf vitality, leaf quantity and fruit colour. Throughout the growing season it is also a goal to measure tree parameters such as canopy volume, height and vitality. Sensors used for these purposes are a 2d-lidar system, a chlorophyll sensor and a RGB-d camera. Apple trees produce variable numbers of flowers per year, but in general high numbers, with a high variability. To get to an optimal number, chemical, mechanical or manual thinning is applied by the grower. To automate this process we are using RGB-d images taken throughout the flowering period and at fruitlet stage combined with different classification techniques to estimate the number of blossoms and fruitlets per tree, to apply tree-specific thinning in the future. At later stages of the growing season the number and size of fruits are determined to optimise yield estimations and the harvest time, so labour requirements can be better estimated and planned. The demonstrated multi-sensor setup gives better insight into the growing conditions of the trees in order to optimise crop protection application and management practices tree specifically.
  Akkerweb, a new platform for use of spatial and temporal data in precision farming
  Been, T.H. ; Kempenaar, C. ; Evert, F.K. van; Hoving, Arjan ; Michielsen, J.G.P. ; Booij, J.A. ; Kessel, G.J.T. ; Philipsen, A.P. ; Janssen, H. - \ 2018
  In: Book of Abstracts of the European Conference on Agricultural Engineering AgEng2018. - Wageningen : Wageningen University & Research - p. 31 - 31.
  Uitzending Algerijnse televisie over het project Duurzaam watergebruik aardappelteelt in El Oued (Algerije)
  Blom-Zandstra, Greet ; Michielsen, Jean-Marie - \ 2018
  Improvement of spray deposition in orchard spraying using a multiple row tunnel sprayer
  Wenneker, M. ; Zande, J.C. van de; Michielsen, J.G.P. ; Stallinga, H. ; Dalfsen, P. van; Velde, P. van - \ 2018
  In: International Advances in Pesticide Application. - Warwick : Association of Applied Biologists (Aspects of Applied Biology ) - p. 101 - 108.
  Investigating the variance of edge-of-field deposits of spray drift
  Holterman, H.J. ; Michielsen, J.M.G.P. ; Stallinga, H. ; Velde, P. van; Zande, J.C. van de - \ 2018
  pesticide - statistics - risk assessment - systems analysis
  Spray applications in arable crops often lead to off-target spray deposits downwind from the treated field. Throughout several decades, many experiments have been carried out by different researchers to quantify the downwind spray deposits. Relations between downwind spray deposits and parameters like sprayer settings, field conditions and environmental conditions were investigated. Still, there is a large variance in the observed data that cannot be explained satisfactorily by the experimental and environmental conditions. Sprayer boom movements and local fluctuations in driving speed, wind speed and wind direction are the most likely factors affecting variance in downwind spray deposits.
  In this study variations in downwind deposits of spray drift caused by sprayer boom movements are investigated both experimentally and based on simulations using the spray drift model IDEFICS. Downwind deposits of spray drift were measured alongside a treated potato field, at 2 m and 5 m off the edge. Wind speed and direction were recorded during the experiments. Horizontal and vertical movements of the sprayer boom were recorded as well. Variance of spray deposits at 2 m downwind from the field edge was about 50%. At 5 m downwind variance was about 30%.
  A quasi-dynamic model was developed based on the IDEFICS spray drift model. In the new model the effect of both horizontal and vertical boom movements on downwind spray deposits was studied. From the above mentioned experiments, the most important frequencies and amplitudes of boom movements were derived. Using these frequencies, the model simulations resulted in variances of spray drift deposits similar to those established experimentally. Effects of fluctuating wind directions are to be investigated in the near future.
  Driftreductie Munckhof MAS 3 rijen boomgaardspuit : effect van VARIMAS variabele luchtondersteuning en Randrijen instelling
  Stallinga, H. ; Velde, P. van; Michielsen, J.M.G.P. ; Wenneker, M. ; Zande, J.C. van de - \ 2018
  Wageningen : Stichting Wageningen Research, Busines Unit Agrosystems (Rapport WPR 759) - 37
  Results of spray drift experiments are presented of the Munckhof MAS 3-row orchard sprayer in comparison with a reference spray technique for fruit crop spraying in The Netherlands. The Munckhof MAS 3-row orchard sprayer was equipped with a 90% drift reducing nozzle (Albuz TVI8001; 7 bar spray pressure), low level of air assistance (400 rpm PTO) and the VARIMAS variable air system and an Edge-Row setting. During the spray drift experiments the downwind outside 24 m of an apple orchard was sprayed at the full leaf stage (BBCH 91/92) using the fluorescent tracer Acid Yellow 250. Spray drift deposition was collected downwind of the sprayed orchard on a mowed grass area up to 25 m distance from the last tree row. Airborne spray drift was measured at 7.5 m distance from the last tree row on a pole at which two lines with collectors were attached at 1 m spacing up to 10 m height. The spray drift experiments showed that spraying an apple orchard at the full leaf stage
  (BBCH 91/92) with a Munckhof MAS 3-row orchard sprayer equipped with 90% drift reducing Albuz TVI8001 nozzles (7 bar), low level of air assistance (400 rpm PTO) and VARIMAS-system (last tree row sprayed from both sides) spray drift reduction at 4.5-5.5 m distance from the last tree row was 98.9% in comparison with the reference spray application. Using the VARIMAS-system with EdgeRow-setting the spray drift reduction was 99.5%. Airborne spray drift
  reduction at 7.5 m distance from the last tree row averaged over 10 m height was for the Munckhof MAS 3-row orchard sprayer equipped with 90% drift reducing Albuz TVI8001 nozzles (7 bar), low level of air assistance (400 rpm PTO) and VARIMAS-system 98.8% and for the VARIMAS-system with EdgeRow
  -setting 98.6%.
  Precisietechnologie Tuinbouw: PPS Autonoom onkruid verwijderen : D2.4 Literatuurstudie spectrale reflectie-eigenschappen van planten en onkruiden; D2.5 Lab en veldexperimenten spectrale reflectie-eigenschappen van planten en onkruiden
  Blok, Pieter ; Hemming, Jochen ; Holterman, Henk-Jan ; Michielsen, Jean-Marie ; Ruizendaal, Jos - \ 2018
  Bleiswijk : Wageningen Plant Research, Business unit Glastuinbouw (Rapport WPR 751) - 118
  This report contains the two deliverables of the research project “autonomous weed removal” that deal with the topic hyper- and multispectral weed detection. In the literature of the past 10 to 15 years, there are sufficient indications that a good distinction on the basis of spectral characteristics can be made between various plant species. For the hyperspectral lab measurements, various crops and weeds have been cultivated. The reflection spectrum of all plants was measured between 400 and 1000 nm and between 900 and 1700 nm on different growing stages in the laboratory. In particular the reflection in the chlorophyll range (650-670 nm) and in the green range (around 550 nm), red-edge (700 nm) and near-infrared (800 nm) show a distinctive power between the crops and weeds studied. With field measurements it was investigated whether it is possible to detect green weeds in a green lettuce crop using hyperspectral camera images. The accuracy of a correct classification on both measurement days was 6.9% and 9.9%, respectively, below the previously set target value of 90%. In order to exclude the effect of the use of different cameras on the test result, a comparative follow-up study is recommended.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.