Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 189

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Robuuste teeltsystemen - kringlooplandbouw
  Apeldoorn, Dirk van; Mommer, Liesje ; Veerkamp, Roel ; Philipsen, Bert ; Wolf, Pieter de - \ 2020
  circular agriculture - biodiversity - agri-environment schemes - technical progress - innovations - cropping systems - soil-landscape relationships - crop mixtures - crop management - perennial cropping - mixed cropping - alley cropping - arable farming - livestock farming - animal health - feeds
  Eiwit van eigen land : Flyer
  Philipsen, A.P. ; Meerkerk, Barend ; Noord, Tim van; Verhoeff, Teus - \ 2020
  Stichting Weidegang / Wageningen UR Livestock Research - 2 p.
  nature-inclusive agriculture - circular agriculture
  De melkveehouderij in Nederland zet voortdurend stappen in verduurzaming. Optimale benutting van eiwit van eigen land is zo’n stap. Want meer eiwit van eigen land draagt bij aan een verder sluitende kringloop, minder aanvoer van buiten en daarmee ook minder kosten. Goed voor milieu en portemonnee. Optimaliseren begint met zien waar je staat en handvatten krijgen om te verbeteren. En dat kan! Ontdek in deze brochure hoe onderzoek en praktijk samen concrete maatregelen hebben ontwikkeld voor meer eiwit van eigen land.
  Eiwit van eigen land : Brochure
  Philipsen, A.P. ; Meerkerk, Barend ; Noord, Tim van; Verhoeff, Teus - \ 2020
  Stichting Weidegang / Wageningen UR Livestock Research - 10 p.
  nature-inclusive agriculture - circular agriculture
  De melkveehouderij in Nederland zet voortdurend stappen in verduurzaming. Optimale benutting van eiwit van eigen land is zo’n stap. Want meer eiwit van eigen land draagt bij aan een verder sluitende kringloop, minder aanvoer van buiten en daarmee ook minder kosten. Goed voor milieu en portemonnee. Optimaliseren begint met zien waar je staat en handvatten krijgen om te verbeteren. En dat kan! Ontdek in deze brochure hoe onderzoek en praktijk samen concrete maatregelen hebben ontwikkeld voor meer eiwit van eigen land.
  Eenvoudig, goed weiden : De drie stappen van nieuw Nederlands weiden
  Philipsen, A.P. ; Lenssinck, F.A.J. ; Jong, K. de; Hin, K.J. ; Mekkelholt, Winnie ; Bos, A.J. ; Beer, Mark de; Scheepers, R. - \ 2020
  Stichting Weidegang / Wageningen UR Livestock Research - 13 p.
  Memo: Ruwvoersituatie begin juli 2020
  Haan, M.H.A. de; Vegte, D.Z. van der; Philipsen, A.P. ; Hilhorst, G.J. ; Meerkerk, Barend ; Wolf, Robin - \ 2020
  Wageningen : Wageningen Livestock Research - 19 p.
  Vergelijking graskuilen voorjaar 2020 met graskuilen uit voorjaar van voorgaande jaren
  Pilot Grasopname: ervaringen met het genereren en gebruiken van dagelijks kengetal grasopname in de praktijk : rapportage seizoen 2019
  Holshof, Gertjan ; Dixhoorn, Ingrid van; Philipsen, Bert ; Werf, Joop van der - \ 2020
  Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 1247) - 27
  Grass intake while grazing has been a large unknown factor in feeding strategy of dairy cows. Within the Amazing Grazing project, during the grazing season of 2019 grazing activity of the herd of 5 farms was recorded. Sensors were used to estimate daily grass intake per herd during the period cows were in the paddock. A pilot was performed to test (1) whether it was possible to collect all required data and calculate the estimated grass intake at herd level on a daily basis and (2) to find out how the farmers experienced this parameter in terms of reliability, accuracy, availability and added value in their management. Overall the added value was acknowledged by the farmers and further development was encouraged.
  Verkenning betere berekening van opname vers gras in de KringloopWijzer
  Klootwijk, C.W. ; Haan, M.H.A. de; Philipsen, A.P. ; Pol-van Dasselaar, A. van den - \ 2020
  Wageningen : Wageningen Livestock Research (Rapport / Wageningen Livestock Research 1261) - 32
  This study explores options to improve the quantification of the on-farm fresh grass intake, and corresponding N and P content, in the ANCA tool (Annual Nutrient Cycling Assessment). Both literature and input from different relevant stakeholders were used. Additional data input is required to achieve an actual improvement. The size of the grazing platform and the period of grazing throughout the year appear to be the most promising options for this purpose.
  14 april 2020: Webinar Sterk Grasland
  Philipsen, Bert - \ 2020
  nature-inclusive agriculture
  Bemestingsschema’s voor Nieuw Nederlands Weiden
  Philipsen, A.P. ; Lenssinck, F.A.J. ; Jong, Kees de; Hin, Kees-Jaap ; Mekkelholt, Winnie ; Bos, Albert-Jan ; Beer, Mark de; Schepers, René - \ 2020
  Wageningen : Wageningen Livestock Research - 43 p.
  Nieuw Nederlands Weiden is de oplossing voor melkveehouders die meer vers gras willen omzetten naar melk, maar wel met een eenvoudig en goed inpasbaar systeem. Nieuw Nederlands Weiden is overzichtelijk voor zowel de melkveehouder en de koe, omdat voor beiden, elke dag, duidelijk is waar ze aan toe zijn.
  The effect of grazing system and level of concentrate protein feeding on milk production and N use efficiency of dairy cows on peat meadows
  Hoekstra, Nyncke ; Holshof, Gertjan ; Zom, Ronald ; Philipsen, Bert ; Schils, René ; Eekeren, Nick van - \ 2020
  Sustainability 12 (2020)3. - ISSN 2071-1050
  Fat and protein corrected milk yield - FPCM - Kurzrasen - Milk urea - Strip-grazing

  The aim of the study was to assess the effect of two contrasting grazing systems, strip-grazing and kurzrasen, at a high stocking rate on herbage intake and milk production and quality on a peat meadow. Additionally, we assessed the effect of the level of crude protein (CP) fed in concentrate on milk production and N use efficiency. Even at the relatively high stocking rates, cows still achieved substantial fresh grass intake (on average >6 kg dry matter cow-1 day-1) from both systems. Despite the lower level of gross grass production under kurzrasen management, the difference in milk production between kurzrasen and strip-grazing was small and non-significant. Feeding concentrate with a lower CP level, had no negative impact on milk yield, provided that the CP content of the total ration remained above ~150 g kg-1 DM and milk urea content was above ~18 mg 100 g-1 milk. Reducing the CP content in the concentrate significantly increased the N use efficiency, and both were strongly related to the milk urea content. Therefore, optimising the use of milk urea as a management tool on dairy farms, also during the grazing season, could reduce N losses to the environment, while maintaining productivity.

  Handboek snijmaïs
  Schooten, Herman van; Philipsen, Bert ; Groten, Jos - \ 2019
  Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research Handboek snijmaïs 40) - 198
  Na gras is snijmaïs het belangrijkste gewas voor de melkveehouderij. Dit handboek beschrijft de actuele stand van zaken over teelt, oogst, voeding en economie van snijmaïs.
  Characteristics of Lolium perenne varieties for grazing
  Schoot, J.R. van der; Stienezen, M.W.J. ; Philipsen, A.P. ; Pol, A. van den - \ 2019
  In: Improving sown grasslands through breeding and management / Huguenin-Elie, O., Studer, B., Kölliker, R., Reheul, D., Probo, M., Barre, P., Feuerstein, U., Roldán-Ruiz, I., Mariotte, P., Hopkins, A., Eucarpia (Grassland Science in Europe ) - ISBN 9783033072787 - p. 533 - 535.
  Verbeter de stikstofbenutting van uw mais via het vanggewas
  Dijk, W. van; Haan, J.J. de; Philipsen, A.P. - \ 2019
  Verantwoorde veehouderij
  Bodemverdichting op maïsland: beter voorkomen dan herstellen
  Haan, J.J. de; Philipsen, A.P. - \ 2019
  Verantwoorde veehouderij
  soil management - soil compaction - circular agriculture
  Bodemverdichting van de ondergrond is een onderschat probleem in de landbouw, ook op maïsland. Een eenmaal ontstane verdichting is moeilijk op te heffen en kost naar schatting 10-20% opbrengst. Probeer daarom verdichting te voorkomen.
  The effect of Kurzrasen and strip-grazing on grassland performance and soil quality of a Peat Meadow
  Hoekstra, Nyncke ; Holshof, Gertjan ; Schils, René ; Philipsen, Bert ; Reenen, Kees van; Houwelingen, Karel van; Eekeren, Nick van - \ 2019
  Sustainability 11 (2019)22. - ISSN 2071-1050
  Grazing systems - Load bearing capacity - Nutritional value - Root density - Swards

  Due to the increased herd size in the Netherlands, there is need to assess the performance of different grazing systems at high stocking densities. The objective of the current experiment was to assess the effect of two extreme grazing systems, kurzrasen (continuous grazing at 3-5 cm sward height) and strip-grazing at a high stocking rate, on grass production and quality, grass morphology and sward density, root development and load bearing capacity on peat soil. To this end, a two-year grazing trial with four herds of 15 cows on 2 ha each was conducted. Kurzrasen showed 18% lower herbage dry matter production on average compared to strip-grazing. The yield penalty of using a shorter regrowth period under kurzrasen was limited due to the strong response in grass morphology, resulting in a dense and lamina-rich sward. There was a small decline in root density at 10 cm soil depth, but no evidence of a lower root density at 20 cm soil depth for kurzrasen compared to strip-grazing. Sward density was higher for kurzrasen compared to strip-grazing, which had a positive impact on load bearing capacity. This is an important feature on peat soils, where load bearing capacity is often limited.

  Amazing grazing: A public and private partnership to stimulate grazing practices in intensive dairy systems
  Schils, René ; Philipsen, Bert ; Hoekstra, Nyncke ; Holshof, Gertjan ; Zom, Ronald ; Hoving, Idse ; Reenen, Kees van; Stienezen, Marcia ; Klootwijk, Cindy ; Werf, Joop van der; Sebek, Léon ; Eekeren, Nick van; Dixhoorn, Ingrid van; Pol-van Dasselaar, Agnes van den - \ 2019
  Sustainability 11 (2019)20. - ISSN 2071-1050
  Agricultural innovation system - Dairy sector - Grassland - Interdisciplinary research - Stakeholders

  In many intensive dairy regions in northwest Europe, a decline in grazing is observed. In the Netherlands, the proportion of dairy cows with access to pasture is declining, as well as the time spent grazing per cow. The decline in grazing is seen as an unwanted trend by many stakeholders and is, thus, under debate amongst dairy farmers, the dairy chain, and society. Therefore, a public-private partnership was initiated to encourage grazing by providing farmers with usable means of improving their grazing systems. The partnership involved stakeholders from the dairy farming community, dairy and feed industry, agrotechnical industries, advisory services, and research. The objective of this partnership was to develop and stimulate technological innovations and management measures that increase fresh grass intake at pasture. The innovation network combined an integrated research approach with farmer working groups and broader stakeholder interactive meetings. The project started with a comprehensive grass intake framework, which was the foundation for exploration of innovations. The framework consisted of six interlinked components: soil, grass growth, grass supply, grass intake, feed supplementation, and cow behavior. In a continuous interactive cycle, strategic choices were made to focus on potentially effective innovations. The use of a public-private partnership to develop usable innovations that encourage grazing practices proven to be a good approach to develop a shared vision among stakeholders. It provided a basis to work together toward innovative practices and to disseminate the outcomes to the foreseen users. The approach succeeded in design concepts for two specific innovations, i.e., weekly grass growth predictions and daily fresh grass intake tracking. We demonstrated that meaningful grazing and fresh grass intake are possible in intensive dairy systems with high stocking rates and high levels of supplementary feeding.

  Bodemsignalen grasland: praktijkgids voor bodemmanagement op melkveebedrijven
  Eekeren, Nick van; Philipsen, Bert ; Bokhorst, Jan ; Berg, Coen ter - \ 2019
  Zutphen : Roodbont Publishers - ISBN 9789087402433 - 112
  'Wij gunnen onze koeien een over steekplaats'
  Philipsen, A.P. - \ 2019
  Bouwstenen beweiding
  Schils, René ; Dixhoorn, Ingrid van; Eekeren, Nick van; Hoekstra, Nyncke ; Holshof, Gertjan ; Hoving, Idse ; Klootwijk, Cindy ; Philipsen, Bert ; Reenen, Kees van; Şebek, Leon ; Stienezen, Macia ; Top, Marry van den; Werf, Joop van der; Zom, Ronald - \ 2019
  Netherlands : Amazing Grazing - 61
  Groeiend animo voor Nieuw Nederlands Weiden
  Philipsen, A.P. - \ 2019
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.