Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 340

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: metisnummer==1018258
Check title to add to marked list
Ondersteun boeren die strokenteelt meeontwikkelen
Sukkel, Wijnand - \ 2019
To mix or not to mix? Working on crop diversification in the silage maize dominated landscape in the Netherlands
Cuperus, Fogelina ; Sukkel, W. ; Huiting, H.F. ; Raaphorst-Travaille, G. ; Run, L. van; Wesselink, M. - \ 2019
In: First European Conference on Crop Diversification. - INRA
Objective depended successes for pea-wheat strip intercropping
Dümmer, Ruben ; Smit, Elsbeth ; Apeldoorn, D.F. van; Cuperus, Fogelina ; Sukkel, W. - \ 2019
In: First European Conference on Crop Diversification. - INRA - p. 176 - 177.
Analysis and design of strip cropping systems
Apeldoorn, D.F. van; Ditzler, L.L.E. ; Stout, Bo ; Selin Norén, Isabella ; Cuperus, Fogelina ; Sukkel, W. ; Rossing, W.A.H. - \ 2019
In: First European Conference on Crop Diversification. - INRA - p. 264 - 265.
Inspiratie voor een biodiverse akkerbouw : Bouwstenen voor integratie van biodiversiteit in de bedrijfsvoering
Dawson, Andrew ; Selin Norén, Isabella ; Sukkel, Wijnand ; Cuperus, Fogelina ; Schoutsen, Maureen ; Vijn, Marcel ; Visser, Andries - \ 2019
Wageningen : Wageningen University & Research, Open Teelten - 14
In deze uitgave laten wij kansrijke bouwstenen zien, die biodiversiteit op het akkerbouwbedrijf kunnen stimuleren en die ook bij kunnen dragen aan de kwaliteit van de landbouwproductie zelf.
Verkenning kennisbehoeftes van boeren t.a.v. NIL en het reeds bestaande aanbod NIL kennis Waar is de match, de mismatch en hoe die te overbruggen
Cuperus, Fogelina ; Sukkel, W. ; Rooij, S.A.M. van; Doorn, A.M. van; Schütt, Jeroen - \ 2019
Strokenteelt mais op veen geeft goede indruk
Cuperus, Fogelina ; Apeldoorn, Dirk van; Ditzler, Lenora ; Sukkel, Wijnand ; Rossing, Walter - \ 2019
Biodiversiteit op de akker door gewasdiversiteit
Sukkel, W. ; Cuperus, Fogelina ; Apeldoorn, D.F. van - \ 2019
De Levende Natuur 120 (2019)4. - ISSN 0024-1520 - p. 132 - 135.
'Agroforestry is mogelijk stapje richting oplossing'
Schoutsen, Maureen ; Cuperus, Fogelina ; Sukkel, Wijnand - \ 2019
Inzet groen voor natuurlijke plaagbestrijding vereist maatwerk
Bianchi, F.J.J.A. ; Werf, W. van der; Baveco, J.M. ; Sukkel, W. - \ 2019
Vakblad Groen 75 (2019)01. - ISSN 1660-3534 - p. 26 - 28.
Mengteelt tegen luizen
Sukkel, Wijnand - \ 2019
Onderzoek strokenteelt resultaten 2018 : Meer diversiteit, meer biodiversiteit en betere gewaskwaliteit in strokenteeltproeven
Cuperus, Fogelina ; Apeldoorn, D.F. van; Ditzler, L.L.E. ; Sukkel, W. ; Rossing, W.A.H. - \ 2019
Ekoland 39 (2019)6. - ISSN 0926-9142 - p. 12 - 13.
Natuurinclusieve landbouw: van niches naar mainstream (fase 1)
Smits, Marie-José ; Polman, Nico ; Michels, Rolf ; Migchels, Gerard ; Schrijver, Raymond ; Sukkel, Wijnand ; Visser, Andries ; Vogelzang, Theo ; Kistenkas, Fred - \ 2019
Wageningen : Wageningen Economic Research (Wageningen Economic Research nota 2019-033) - 31
In deze studie wordt bekeken hoe natuurinclusieve landbouw op de middellange termijn kan uitgroeien van een niche naar de meest gangbare wijze van productie. Centraal staan de vragen: •Welke verdienmodellen zijn er denkbaar om opschaling van natuurinclusieve landbouw naar mainstream financieel mogelijk te maken?•Welk aandachtspunten zijn van belang om de transitie te faciliteren zodat op de middellange termijn natuurinclusieve landbouw kan uitgroeien van niche naar mainstream?
iSQAPER task WP 3.3 soil quality indicators : Influence of soil type and land management on chemical, physical and biological soil parameters assessed visually and analytically
Hoek, J. ; Berg, W. van den; Wesselink, M. ; Sukkel, W. ; Mäder, P. ; Bünemann, E. ; Bongiorno, G. ; Goede, R. de; Brussaard, L. ; Bai, Z. ; Haagsma, W. ; Verstegen, H. ; Glavan, M. ; Ferreira, C.S. ; Garcia Orenes, F. ; Toth, Z. ; Zhang, W. ; Fan, H. ; Fu, H. ; Gao, H. ; Xu, M. - \ 2019
Wageningen : Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Open Teelten (Wageningen Plant Research Report 783) - 114
Voedselbos heeft de wind mee
Sukkel, Wijnand - \ 2019
Agrobosbouw: ook klimaatslim
Sukkel, Wijnand - \ 2019
Assessment of promising agricultural management practices
Barão, Lúcia ; Alaoui, Abdallah ; Ferreira, Carla ; Basch, Gottlieb ; Schwilch, Gudrun ; Geissen, Violette ; Sukkel, Wijnand ; Lemesle, Julie ; Garcia-Orenes, Fuensanta ; Morugán-Coronado, Alicia ; Mataix-Solera, Jorge ; Kosmas, Costas ; Glavan, Matjaž ; Pintar, Marina ; Tóth, Brigitta ; Hermann, Tamás ; Vizitiu, Olga Petruta ; Lipiec, Jerzy ; Reintam, Endla ; Xu, Minggang ; Di, Jiaying ; Fan, Hongzhu ; Wang, Fei - \ 2019
Science of the Total Environment 649 (2019). - ISSN 0048-9697 - p. 610 - 619.
Environment - Farming systems - Soil threats - Sustainability

iSQAPER project - Interactive Soil Quality Assessment in Europe and China for Agricultural Productivity and Environmental Resilience - aims to develop an app to advise farmers on selecting the best Agriculture Management Practice (AMPs) to improve soil quality. For this purpose, a soil quality index has to be developed to account for the changes in soil quality as impacted by the implementation of the AMPs. Some promising AMPs have been suggested over the time to prevent soil degradation. These practices have been randomly adopted by farmers but which practices are most used by farmers and where they are mostly adopted remains unclear. This study is part of the iSQAPER project with the specific aims: 1) map the current distribution of previously selected 18 promising AMPs in several pedo-climatic regions and farming systems located in ten and four study site areas (SSA) along Europe and China, respectively; and 2) identify the soil threats occurring in those areas. In each SSA, farmers using promising AMP's were identified and questionnaires were used to assess farmer's perception on soil threats significance in the area. 138 plots/farms using 18 promising AMPs, were identified in Europe (112) and China (26).Results show that promising AMPs used in Europe are Crop rotation (15%), Manuring & Composting (15%) and Min-till (14%), whereas in China are Manuring & Composting (18%), Residue maintenance (18%) and Integrated pest and disease management (12%). In Europe, soil erosion is the main threat in agricultural Mediterranean areas while soil-borne pests and diseases is more frequent in the SSAs from France and The Netherlands. In China, soil erosion, SOM decline, compaction and poor soil structure are among the most significant. This work provides important information for policy makers and the development of strategies to support and promote agricultural management practices with benefits for soil quality.

Agroforestry biedt grote kansen voor de Nederlandse landbouw
Sukkel, W. - \ 2018
Wageningen : Wageningen University & Research
Met ons gangbare landbouwsysteem bevinden we ons op een dood spoor. Door het gebrek aan gewasdiversiteit en onvoldoende overlevingskansen voor natuurlijke vijanden, zijn onze gewassen veel minder weerbaar tegen ziekten en plagen geworden. De sector kan niet blijven leunen op pesticiden als basis voor de beheersing van ziekten en plagen, omdat de overheden het gebruik hiervan serieus aan banden leggen. We moeten naar andere landbouwsystemen toe, systemen die ruimte bieden voor biodiversiteit en weerbaardere gewassen.
Farming for resilience
Sukkel, Wijnand - \ 2018
Longread biodiversiteit
Jones-Walters, L.M. ; Sukkel, W. ; Putten, W.H. van der; Jansen, P.A. ; Meesters, H.W.G. ; Coolen, J.W.P. ; Bianchi, F.J.J.A. ; Rooij, S.A.M. van; Snep, R.P.H. - \ 2018
Wageningen : Wageningen University & Research
Een wei vol bloemen en vlinders, een zee vol vissen en koralen… Het begrip ‘biodiversiteit’ staat tegenwoordig veel in de belangstelling. Maar wat betekent het eigenlijk? Waarom is het belangrijk en wat kunnen we met die kennis? Aan Wageningen University & Research doen we daar samen onderzoek aan. Zo dragen we bij aan toepassingen voor onder meer landbouw en natuurbescherming, maar ook voor duurzame economische groei en gezondheid. Dat doen we vanuit allerlei invalshoeken, van plantkunde, microbiologie en dierecologie tot economie en sociale wetenschappen.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.