Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 137

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Duurzaamheid van de ethanol productie bij een combinatie van suikerbieten en snijmaïs : gevoeligheidsanalyse
  Hol, Stefan ; Visser, Chris de - \ 2020
  Wageningen : Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Open Teelten (Rapport / Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Open Teelten WPR-849) - 31
  Door onze klimaatdoelstellingen is de vraag naar bio-ethanol steeds groter aan het worden. Er zijn steeds meer manieren en grondstoffen om bio-ethanol te produceren. Daarom is belangrijk om bij een nieuw productieconcept de mate van duurzaamheid te bepalen en die af te zetten tegen de standaard. Een bio-ethanol fabriek met een lagere broeikasgasuitstoot is niet alleen beter voor het milieu, maar kan ook financieel aantrekkelijker zijn wanneer bedrijven hun milieu impact willen verkleinen door anders in te kopen. Dit rapport heeft als vertrekpunt het direct processing van suikerbieten en wanneer er geen suikerbieten meer zijn snijmais fermentatie tot ethanol. De milieutechnische duurzaamheid van de productie van bio-ethanol bij dit gecombineerd gebruik van suikerbieten en snijmaiskorrels is via een modelstudie berekend. Het resultaat was een gemiddelde uitstoot van 23.29 gram CO2 equivalenten per MJ ethanol. Dit is lager dan de 23.9 gram CO2 equivalenten per MJ ethanol beschreven in de Renewable Energy Directive voor ethanolproductie op basis van suikerbieten. Daarnaast is gekeken hoe gevoelig de broeikasgas (BKG) emissie per MJ ethanol is voor veranderingen in een aantal parameters die in het model zijn opgenomen. De grootste veranderingen van de BKG uitstoot per MJ ethanol is gevonden bij de omzettingsefficiëntie van suiker naar ethanol tijdens de fermentatie. Maar ook de opbrengst van suikerbieten & snijmais per hectare en het suikergehalte van de suikerbieten hebben een substantieel effect. Daarnaast heeft het energieverbruik van het suikerbieten verwerkingsproces een groot effect. Al deze processen zijn te sturen doormiddel van teelt aanpassingen, eventueel veredeling van suikerbieten of gisten en proces optimalisatie. Naast de gevoeligheid van de uitstoot voor bepaalde veranderingen in parameters kwam als belangrijke observatie uit deze studie dat een kleinere fabriek milieutechnisch interessanter is. Daarnaast kan geconcludeerd worden dat ethanol uit snijmais milieutechnisch beter is dan ethanol uit suikerbieten.
  Irrigatie en robuuste teeltsystemen hoofdthema's Uienlunch
  Visser, Chris de - \ 2020
  Factoren die het eiwitgehalte van sojabonen beïnvloeden
  Timmer, R.D. ; Visser, C.L.M. de - \ 2020
  Wageningen : Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Open Teelten (Rapport / Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Open Teelten WPR-833) - 26
  Boerderij van de Toekomst kijkt anders naar teelten
  Visser, Chris de; Veldhuisen, Bram ; Tolhoek, Jan ; Klompe, Koen - \ 2020
  Ontwerp Boerderij van de Toekomst
  Visser, Chris de; Sukkel, Wijnand ; Kempenaar, Corné ; Wal, Tamme van der; Wolf, Pieter de; Visser, Andries ; Smit, Bert ; Schoorlemmer, Herman ; Schoutsen, Maureen ; Klompe, Koen ; Veldhuisen, Bram ; Selin-Noren, Isabella ; Dijk, Chris van; Hol, Stefan ; Voort, Marcel van der; Janssens, Bas - \ 2020
  Wageningen : Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Open Teelten (Rapport / Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Open Teelten WPR-823) - 45
  Boerderij van de Toekomst teelt in stroken
  Visser, Chris de; Veldhuisen, Bram ; Tolhoek, Jan ; Klompe, Koen - \ 2020
  'Kansen voor nieuw verdienmodel'
  Visser, Chris de - \ 2020
  WUR goes into hydrogen
  Visser, Chris de - \ 2020
  Verspreiding fusarium via drijfmest risico
  Visser, Chris de - \ 2020
  Waterstof: duurzame energieopslag en brandstof voor boeren
  Visser, Chris de - \ 2020

  Veel boeren wekken energie op met zonnepanelen of windmolens, maar soms kan het lokale elektriciteitsnetwerk dat niet aan. Ook wordt ’s zomers meer energie opgewekt terwijl die vooral ‘s winters nodig is. Wageningse onderzoekers kijken daarom hoe agrariërs duurzame energie kunnen opslaan in de vorm van waterstof. Dit gas kunnen boeren inzetten voor de energievoorziening op hun bedrijf én als schone brandstof voor tractoren en vrachtwagens. Zie jij waterstof als toekomstige energieoplossing?

  Trips met stip op 1 in Uireka-onderzoek
  Visser, Chris de - \ 2020
  Proeftuin met interactie van maatschappij
  Sukkel, Wijnand ; Visser, Chris de - \ 2020
  'Proefbedrijf Lelystad heeft expertise kringlooplandbouw'
  Visser, Chris de; Wolf, Pieter de; Hol, Stefan - \ 2019
  Robot kan opslagplant herkennen, nu naar de boer brengen
  Visser, C.L.M. de - \ 2019
  Pilot Field Lab 5G Drenthe : Van USB naar 5G; realtime advisering in aardappelteelt
  Booij, J.A. ; Visser, C.L.M. de - \ 2019
  Wageningen : Wageningen University & Research, Open Teelten - 17 p.
  Focus in Uireka 2.0 verschuift van kwaliteit naar duurzaamheid
  Visser, C.L.M. de; Hoekzema, G.A. - \ 2019
  Rassenlijst Zaaiuien 2019
  Visser, C.L.M. de - \ 2019
  UIREKA - 2 p.
  Resultaten onderzoek 2017-2018
  Visser, C.L.M. de - \ 2019
  'Bieten goed gewas voor groene economie'
  Weide, R.Y. van der; Visser, C.L.M. de - \ 2019
  Moet Wageningen sorry zeggen?
  Visser, C.L.M. de - \ 2019
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.