Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 8 / 8

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: metisnummer==1019252
Check title to add to marked list
Ontwikkeling standaard stresstest hitte
Nijs, T. de; Bosch, P. ; Brand, E. ; Heusinkveld, B. ; Hoeven, F. van der; Jacobs, C. ; Klok, L. ; Kluck, J. ; Koekoek, A. ; Koopmans, S. ; Nieuwaal, K. van; Ronda, R. ; Steeneveld, G. - \ 2019
Bilthoven : Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM briefrapport 2019-0008) - 121
The temperature is rising due to climate change, resulting in more heat waves and more hot days and nights. All government agencies (municipalities, provincial governments and water boards) in the Netherlands must therefore identify the bottlenecks relating to flooding, heat, drought and floods before 2020. RIVM has proposed standardising the ‘test for heat stress’. To this end, a guideline has been drawn up for municipalities to enable them to list 24 possible risks, divided into 5 themes: health, networks, water, quality of life and outdoor space.A new method has been developed for calculating heat maps, with the wind chill temperature as starting point, that can be used to assess heat stress. Using this new method, the standard heat map, with wind chill temperature, can be calculated on a hot day.There are currently a lot of heat maps available, all showing the heat in different ways. Urban areas are often warmer than rural ones, partly because of the use of dark materials, such as asphalt, and lower wind speeds (heat island). The standard calculation takes into account various weather parameters, the local spatial situation, the land use and the location of buildings and trees. In this study, standardised maps have been developed for the city of Wageningen. For the stress test to become more applicable, it is important that new heat maps are developed on a national scale and made available in the Climate Effect Atlas. A map with the number of hot nights has already been included in this digital atlas.Prolonged periods of heat can cause nuisance, varying from a lack of sleep to a life-threatening disturbance of bodily functions, as is the case with sunstroke. More people die than ‘normal’ when it is very hot; the elderly and people with chronic disorders, such as pulmonary and cardiac complaints, are particularly vulnerable. RIVM recommends theidentification of these health risks for the Netherlands. The most important parameters are the number of additional hospitalisations resulting from the heat and the number of deaths in excess of the ‘normal’ numbers.
Financing urban adaptation tot climate change
Swart, R.J. ; Georgi, B. ; Romanovska, L. ; Dworak, T. ; Berglund, M. ; Gossum, H. van; Water, Sandra van de; Bosch, P. ; Rovers, V. ; Eichler, L. - \ 2017
EEA - European Environment Agency (EEA Report 2) - ISBN 9789292138455 - 36
Despite the global signals, and European and national
efforts to unlock climate finance, meeting the costs
of adaptation measures for climate change is a
major challenge for relevant authorities and private
stakeholders. However, municipalities across Europe
— cities, towns and smaller districts — have found
various innovative ways to overcome the challenge of
financing their adaptation measures. The 11 city case
studies presented in this publication, and the lessons
they provide, can inspire other cities and smaller
municipalities to reproduce these measures.
From freight trains to cold chains : Building China's new supply chains for fresh food
Bosch, P. ; Zhang, Xiao Yong ; Chew, Ping ; Pan, Chenjun ; Sawyer, Wil ; Chiang, Lief ; Fan, Ning - \ 2015
Wageningen UR - 55
fresh products - supply chain management - refrigerated transport - logistics - rail transport - china - verse producten - ketenmanagement - koeltransport - logistiek - railtransport - china
Naar een klimaatbestendige Bergpolder Zuid
Groot, A.M.E. ; Jacobs, C.M.J. ; Bosch, P. ; Buijs, S. - \ 2014
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR - 22
klimaatverandering - temperatuur - scenario-analyse - klimaatadaptatie - woonwijken - rotterdam - climatic change - temperature - scenario analysis - climate adaptation - residential areas
Het klimaat verandert. Dit heeft ook voor Rotterdam gevolgen. De temperatuur in de stad zal stijgen waardoor steeds meer mensen last kunnen krijgen van hittestress. Hevige regenbuien komen vaker voor waardoor de kans op wateroverlast in de stad toeneemt. Tegelijkertijd neemt de lengte van droge periodes in de zomer toe, waardoor de grondwaterstand kan dalen. Voor een concrete praktijk case, Bergpolder Zuid, zochten wetenschappers en betrokkenen uit de praktijk samen uit hoe kwetsbaar de wijk is voor klimaatverandering en welke adaptatiemaatregelen de klimaatbestendigheid zouden kunnen vergroten.
Climate proof cities : eindrapport 2010-2014
Rovers, V. ; Bosch, P. ; Albers, R. ; Hove, B. van; Heusinkveld, B.G. ; Hartogensis, O.K. ; Ronda, R.J. ; Hutjes, R.W.A. ; Klemm, W. ; Maat, H.W. ter; Groot, A.M.E. ; Jacobs, C.M.J. - \ 2014
Kennis voor Klimaat - 128
klimaatverandering - klimaatadaptatie - stedelijke gebieden - temperatuur - gebouwen - monitoring - climatic change - climate adaptation - urban areas - temperature - buildings
Alle steden in Nederland, groot en klein, zijn kwetsbaar voor de effecten van klimaatverandering. De mate van kwetsbaarheid varieert nogal binnen het stedelijk gebied. Dat betekent dat het vergroten van de klimaatbestendigheid van steden het meest efficiënt kan gebeuren door het nemen van veel relatief kleine en lokale maatregelen. Veel daarvan kunnen tegelijkertijd met groot onderhoud of renovaties worden uitgevoerd. Daarvoor is wel samenwerking met veel en diverse partijen nodig.
Climate Change 2007 : Synthesis Report : An Assessment of the Intergovernmental Panel on Climate Change
Bernstein, L. ; Bosch, P. ; Canziani, O. ; Chen, Z. ; Christ, R. ; Davidson, O. ; Hare, W. ; Huq, S. ; Karoly, D. ; Kattsov, V. ; Kundzewicz, Z.W. ; Liu, J. ; Lohmann, U. ; Manning, M. ; Matsuno, T. ; Menne, B. ; Metz, B. ; Mirza, M. ; Nicholls, N. ; Nurse, L. ; Pachauri, R. ; Palutikof, J. ; Parrry, M. ; Qin, D. ; Ravindranath, N.H. ; Reisinger, A. ; Ren, J. ; Riahi, K. ; Rosenzweig, C. ; Rusticucci, M. ; Schneider, S. ; Sokona, Y. ; Solomon, S. ; Stott, P. ; Stouffer, R. ; Sugiyama, T. ; Swart, R.J. ; Tirpak, D. ; Vogel, C. ; Yohe, G. - \ 2008
Geneva, Switzerland : IPCC - ISBN 9789291691227 - 104
klimaatverandering - beoordeling - opwarming van de aarde - internationale organisaties - climatic change - assessment - global warming - international organizations
Summary for Policymakers
Barker, T. ; Bashmakov, I. ; Bernstein, L. ; Bogner, J. ; Bosch, P. ; Dave, R. ; Davidson, O. ; Fisher, B. ; Grubb, M. ; Gupta, S. ; Halsnaes, K. ; Heij, B.J. ; Kahn Ribeiro, S. ; Kobayashi, S. ; Levine, M. ; Martino, D. ; Masera Cerutti, O. ; Metz, B. ; Meyer, L. ; Nabuurs, G.J. ; Najam, A. ; Nakicenovic, N. ; Rogner, H.H. ; Roy, J. ; Sathaye, J. ; Schock, R. ; Shukla, P. ; Sims, R. ; Smith, P. ; Swart, R. ; Tirpak, D. ; Urge-Vorsatz, D. ; Dadi, Z. - \ 2007
In: Climate Change 2007: Mitigation. Contribution of Working Group III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change / Metz, B., Davidson, O.R., Bosch, P.R., Dave, R., Meyer, L.A., Cambridge (UK) and New York (USA) : Cambridge University Press (Climate Change 2007 ) - ISBN 9780521880114 - p. 1 - 24.
Het IPCC-rapport en de betekenis voor Nederland
Dorland, R. van; Janssen, B. ; Brink, H. van den; Drijfhout, S. ; Haak, H. ; Haarsma, R. ; Hazelegger, W. ; Hurk, B. van den; Katsman, C. ; Kattenberg, A. ; Komen, G. ; Lenderink, G. ; Oldenborgh, G.J. van; Reijmerink, M. ; Siegmund, P. ; Weber, N. ; Hove, B. van; Veraart, J.A. ; Verhagen, J. ; Berkhout, F. ; Bouwer, L. ; Eickhout, B. ; Haanstra, H. ; Kabat, P. ; Leemans, R. ; Tak, M. ; Meyer, L. ; Vuuren, D.P. van; Seedrechts, A. ; Bosch, P. ; Daniëls, B. ; Ybema, R. ; Drunen, M. van; Meijer, N. - \ 2007
De Bilt / Wageningen : PCCC - Platform Communication on Climate Change - 52
klimaatverandering - inventarisaties - wetenschappelijk onderzoek - climatic change - inventories - scientific research
Het IPCC brengt verspreid over 2007 in vier delen het vierde klimaatrapport uit (Fourth Assessment Report - AR4). Het geeft daarmee de nieuwste inzichten op het gebied van klimaatverandering in de wereld. Aan het AR4 hebben honderden gerenommeerde klimaatonderzoekers uit de hele wereld meegewerkt, waaronder verschillende uit Nederland. De hoofdrapporten met de wetenschappelijke onderbouwing komen dit jaar stapsgewijs beschikbaar. Eind november volgt het zogeheten ‘synthesis report’ van het IPCC. In dit rapport zullen de bevindingen en conclusies van de drie werkgroeprapporten in samenhang beschouwd worden om zo een integraal wetenschappelijk beeld te geven van ons huidige begrip van klimaatverandering. Deze stand van zaken rond klimaatverandering en Nederland wordt gegeven door: MNP, KNMI, VU Amsterdam, Universiteit Utrecht, NWO, Wageningen UR en ECN
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.