Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 13 / 13

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: metisnummer==1021536
Check title to add to marked list
Editorial : Integrating mitigation and adaptation into development: the case of Jatropha curcas in sub-Saharan Africa
Muys, B. ; Norgrove, L. ; Alamirew, T. ; Birech, R. ; Chirinian, E. ; Delelegn, Y. ; Ehrensperger, A. ; Ellison, C.A. ; Feto, A. ; Freyer, B. ; Gevaert, J. ; Gmünder, S. ; Jongschaap, R.E.E. ; Kaufmann, M. ; Keane, J. ; Kenis, M. ; Kiteme, B. ; Langat, J. ; Lyimo, R.A. ; Moraa, V. ; Muchugu, J. ; Negussie, A. ; Ouko, C. ; Rouamba, M.W. ; Soto, I. ; Wörgetter, M. ; Zah, R. ; Zetina, R. - \ 2014
Global change biology Bioenergy 6 (2014)3. - ISSN 1757-1693 - p. 169 - 171.
systems
Voedselweb
Kuyper, T.W. ; Berg, M.P. ; Muys, B. - \ 2010
In: Bosecologie en bosbeheer Leuven : ACCO - ISBN 9789033477829 - p. 177 - 185.
Beheerconcepten
Muys, B. ; Mohren, G.M.J. ; Verheyen, K. ; Ouden, J. den - \ 2010
In: Bosecologie en Bosbeheer / den Ouden, J., Muys, B., Mohren, G.M.J., Verheyen, K., Leuven : ACCO - ISBN 9789033477829 - p. 577 - 583.
Hooghout
Mohren, G.M.J. ; Muys, B. ; Aa, B. van den; Verheyen, K. - \ 2010
In: Bosecologie en Bosbeheer / den Ouden, J., Muys, B., Mohren, G.M.J., Verheyen, K., Leuven : ACCO - ISBN 9789033477829 - p. 325 - 340.
Bosbeheer en beheertechnieken
Muys, B. ; Ouden, J. den; Acker, J. Van - \ 2010
In: Bosecologie en Bosbeheer / den Ouden, J., Muys, B., Mohren, G.M.J., Verheyen, K., Leuven : ACCO - ISBN 9789033477829 - p. 303 - 309.
Functies van biodiversiteit
Muys, B. ; Ouden, J. den; Verheyen, K. - \ 2010
In: Bosecologie en Bosbeheer / den Ouden, J., Muys, B., Mohren, G.M.J., Verheyen, K., Leuven : ACCO - ISBN 9789033477829 - p. 187 - 194.
Populatiedynamiek
Verheyen, K. ; Ouden, J. den; Muys, B. ; Aerts, R. - \ 2010
In: Bosecologie en Bosbeheer / den Ouden, J., Muys, B., Mohren, G.M.J., Verheyen, K., Leuven : ACCO - ISBN 9789033477829 - p. 103 - 121.
Groei
Muys, B. ; Ouden, J. den; Verheyen, K. - \ 2010
In: Bosecologie en Bosbeheer / den Ouden, J., Muys, B., Mohren, G.M.J., Verheyen, K., Leuven : ACCO - ISBN 9789033477829 - p. 75 - 91.
Bos en bosbeheer in Vlaanderen en Nederland
Ouden, J. den; Verheyen, K. ; Muys, B. ; Mohren, G.M.J. - \ 2010
In: Bosecologie en Bosbeheer / den Ouden, J., Muys, B., Mohren, G.M.J., Verheyen, K., Leuven : ACCO - ISBN 9789033477829 - p. 19 - 33.
Bosecologie en Bosbeheer
Ouden, J. den; Muys, B. ; Mohren, G.M.J. ; Verheyen, K. - \ 2010
Leuven : ACCO - ISBN 9789033477829 - 674
bosecologie - bosbedrijfsvoering - bossen - flora - vegetatie - plantengemeenschappen - nederland - vlaanderen - forest ecology - forest management - forests - flora - vegetation - plant communities - netherlands - flanders
Bossen vervullen een belangrijke functie in het Nederlandse en Vlaamse landschap. Lag vroeger de nadruk vooral op de productie van hout als hernieuwbare grondstof, tegenwoordig is het belang van bossen voor natuurbehoud, recreatie en milieubescherming sterk toegenomen. Dit vraagt om een hoog kennisniveau van de beheerder. Bovendien vereisen veranderingen in de maatschappelijke en natuurlijke omgeving, zoals klimaatverandering, inzicht in de processen die in het bosecosysteem plaatsvinden. Deze inzichten zijn nodig om met kennis van zaken beheerstrategieën te ontwerpen die een duurzame functievervulling van het bos in de toekomst garanderen. In dit boek worden kennis en ervaringen over het beheer van bos en zijn ecologische grondslagen samengebracht. De teksten zijn geschreven door een brede groep van vakspecialisten uit Nederland en Vlaanderen met een goed inzicht in zowel de wetenschappelijke achtergronden alsook de praktische aspecten van bosbeheer. De basis van het boek wordt gevormd door inzicht in de opbouw en het functioneren van bomen en bossen. Vervolgens worden de belangrijkste beheermaatregelen besproken in het licht van brede maatschappelijke functievervulling en duurzaam gebruik van het bos op de lange termijn.
Guidelines for planning afforestation of former arable land
Hansen, K. ; Vesterdal, L. ; Muys, B. ; Gilliams, S. ; Rosenqvist, L. ; Salm, C. van der; Elemans, M. ; Denier van der Gon, H.A.C. ; Gundersen, P. ; Johansson, M.B. ; Orshoven, J. van; Heil, G.W. ; Kros, H. ; Bleeker, A. ; Deursen, W. van; Stendahl, J. - \ 2007
In: Environmental Effects of Afforestation in North-Western Europe / Heil, G.W., Muys, B., Hansen, K., Dordrecht : Springer (Plant and Vegetation 1) - ISBN 9781402045677 - p. 249 - 291.
Terug naar het lindewoud : strooiselkwaliteit als basis voor ecologisch bosbeheer
Hommel, P.W.F.M. ; Waal, R.W. de; Muys, B. ; Ouden, J. den; Spek, T. - \ 2007
Zeist : KNVV Uitgeverij - ISBN 9789050112666 - 72
bosecologie - bossen - houtteelt - gemengde bossen - soortenkeuze - herstel - bosstrooisel - kwaliteit - nederland - geïntegreerd bosbeheer - ecologisch herstel - forest ecology - forests - silviculture - mixed forests - choice of species - rehabilitation - forest litter - quality - netherlands - integrated forest management - ecological restoration
Het boek 'Terug naar het lindewoud' laat zien hoe met weinig moeite de ondergroei van Nederlandse bossen verbeterd kan worden door het aanplanten van inheemse boomsoorten met een snel afbreekbare strooisellaag. Het boek 'De natuur als bongenoot - De wereld van Heimans en Thijsse in historisch perspectief' beschrijft de ontwikkeling van de natuurbescherming van 1845 tot 2005
Afforest sDSS: a metamodel based spatial decision support system for afforestation of agricultural land
Gilliams, S. ; Orshoven, J. van; Muys, B. ; Kros, J. ; Heil, G.W. ; Deursen, W. van - \ 2005
New Forests 30 (2005)1. - ISSN 0169-4286 - p. 33 - 53.
forest - management - plantations - nitrogen - models
The concept and structure of the Spatial Decision Support System AFFOREST sDSS dealing with environmental performance (EP) of afforestation on agricultural land in northwestern Europe, is presented. EP is defined in terms of three environmental impact categories: (1) carbon sequestration (2) groundwater recharge and (3) nitrate leaching. The core of the sDSS is a raster based geographical database which allows for queries addressing 14 types of questions on where, how and how long to afforest in order to reach a desired EP or change in EP due to afforestation of the agricultural land. First the study area is differentiated according to the site conditions (based on soil texture, soil drainage, initial land use, yearly average precipitation, and yearly average N deposition. Then the EP for every site class is computed as a function of time using the VSAM metamodel. VSAM results from a conceptual simplification of an existing mechanistic point model, the forest process model SMART2. Input data for the metamodel are limited to the classified site conditions, the tree species used for afforestation, the afforestation strategy and the evaluation time. Besides limiting the data requirements, the metamodel approach allows for rapid and flexible computations on large numbers of pixel classes. Finally, depending on the type of question, the sDSS creates georeferenced outputs based on SQL-type spatial or attribute queries and more advanced multiple goal programming techniques.
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.