Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 7 / 7

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  • alert
   We will mail you new results for this query: metisnummer==1021774
  Check title to add to marked list
  Bodemvocht uit satellietdata: wat kan de Nederlandse waterbeheerder ermee?
  Velde, R. van der; Benninga, H.J. ; Pezij, M. ; Augustijn, D. ; Carranza, C. ; Ploeg, M. van der; Hendriks, D. - \ 2018
  H2O online 2018 (2018)21 augustus. - 11
  Het onderzoeksproject ‘Optimizing Water Availability with Sentinel-1 Satellites’ heeft als doel te onderzoeken hoe satellietdata gebruikt kan worden in het Nederlandse waterbeheer. Het onderzoek laat zien dat de satelliet Sentinel-1 buiten het groeiseizoen om al een vrij goed beeld geeft van het bodemvochtgehalte. Hiermee kan bijvoorbeeld de berijdbaarheid van landbouwpercelen in kaart gebracht kan worden. Ook is met Deltares en HKV een data-assimilatietool ontwikkeld die ingezet kan worden om simulaties met het Landelijk Hydrologisch Model te verbeteren.
  Brede, gebiedsspecifieke verkenning van effecten van klimaatverandering, in samenhang met toekomstscenario’s en trendmatige ontwikkelingen
  Hoogvliet, M. ; Brolsma, R. ; Hendriks, D. ; Kuijper, M. ; Visser, A. ; Appelman, W. ; Harmelen, T. van; Eupen, M. van; Goosen, H. ; Groot, M. de; Smidt, R.A. ; Koekoek, A. ; Koomen, E. ; Versteeg, R. ; Roelevink, A. - \ 2012
  Utrecht : Programmabureau Kennis voor Klimaat - ISBN 9789490070359 - 240
  klimaatverandering - regionale planning - watersystemen - regio's - zuid-holland - climatic change - regional planning - water systems - regions
  Klimaatverandering veroorzaakt in Haaglanden tal van effecten. Hoewel het tempo en de omvang van de veranderingen nog onzeker zijn, mag worden aangenomen dat we ons kunnen aanpassen. Echter, op een aantal punten is dat aanpassingsvermogen beperkt of onzeker. Dit heeft vooral te maken met de relatieve traagheid en onomkeerbaarheid van ruimtelijke ontwikkelingen. Ruimtelijke keuzes, zoals die rond stedelijke en infrastructurele ontwikkeling, het watersysteem en natuurontwikkeling, werken namelijk lange tijd door en hebben gevolgen voor meerdere generaties.
  Brede, gebiedsspecifieke verkenning van effecten van klimaatverandering, in samenhang met toekomstscenario’s en trendmatige ontwikkelingen : Managementsamenvatting
  Hoogvliet, M. ; Brolsma, R. ; Hendriks, D. ; Kuijper, M. ; Visser, A. ; Appelman, W. ; Harmelen, T. van; Eupen, M. van; Goosen, H. ; Groot, M. de; Smidt, R.A. ; Koekoek, A. ; Koomen, E. ; Versteeg, R. ; Roelevink, A. - \ 2011
  Utrecht : Programmabureau Kennis voor Klimaat - 32
  klimaatverandering - regionale planning - watersystemen - regio's - zuid-holland - climatic change - regional planning - water systems - regions
  Klimaatverandering veroorzaakt in Haaglanden tal van effecten. Hoewel het tempo en de omvang van de veranderingen nog onzeker zijn, mag worden aangenomen dat we ons kunnen aanpassen. Echter, op een aantal punten is dat aanpassingsvermogen beperkt of onzeker. Dit heeft vooral te maken met de relatieve traagheid en onomkeerbaarheid van ruimtelijke ontwikkelingen. Ruimtelijke keuzes, zoals die rond stedelijke en infrastructurele ontwikkeling, het watersysteem en natuurontwikkeling, werken namelijk lange tijd door en hebben gevolgen voor meerdere generaties.
  How the CH4 balance and the total GHG balance are changing if agricultural peat lands are transformed into wetland nature
  Schrier-Uijl, A.P. ; Kroon, P. ; Hendriks, D. ; Veenendaal, E.M. ; Leffelaar, P.A. ; Berendse, F. - \ 2010
  Wageningen UR
  natuurontwikkeling - landbouwgrond - veengebieden - methaan - broeikasgassen - emissiereductie - nederland - nature development - agricultural land - peatlands - methane - greenhouse gases - emission reduction - netherlands
  Peat oxidation in agricultural peatlands can be reduced if those peatlands are being restored by raising the water table and by reducing agricultural intensity. These measures alter the carbon cycle and probably turn greenhouse gas sources into sinks. However, large uncertainty exist of such measures on the methane (CH4) balance and on the contribution of CH4 in the total greenhouse gas balance. Therefore, a landscape scale experiment has started in 2005 in which three peat areas are sampled for CO2 and CH4 and in which agricultural intensity ranges from high to low. The poster shows the results and conclusions.
  How the methane balance changes if agricultural peatlands are transformed into wetland nature and how this transformation influences the total carbon balance - contribution to cost action ES0804
  Schrier-Uijl, A. ; Kroon, P.S. ; Hendriks, D. ; Veenendaal, E.M. ; Leffelaar, P.A. ; Berendse, F. - \ 2009
  In: Water in a Changing Climate. Progress in Land-Atmosphere Interactions and Energy/Water Cycle Research, Proceedings of the 6th International Scientific Conference on the Global Energy and Water Cycle and 2nd Integrated Land Ecosystem - Atmosphere Processes Study (iLEAPS) Science Conference, 24-28 August 2009, Melbourne, Australia. - Melbourne : - ISBN 9789525855012 - p. 149 - 152.
  methaan - veengebieden - landbouw - wetlands - koolstofcyclus - natuurontwikkeling - nederland - methane - peatlands - agriculture - wetlands - carbon cycle - nature development - netherlands
  In the Netherlands eutrophic peatlands have been drained for centuries and in the last 50 years peatlands have been drained even more deeply to make modern agriculture possible. The resulting peat oxidation makes that these peatlands are major CO2 sources. It has been suggested that peat oxidation can be reduced if agricultural peatlands are tranformed into wetland nature by raising the water table and by reducing agricultural intensity. the measures alter the carbon cycle and porbably turn greenhouse gases into sinks. A landscape scale experiment has started in 2005 in which three areas have been chosen in which agricultural intensity ranges from high to low. The effects of transformation of intensively managed peatlands into wetland nature on the carbon balance, and more specifically on the CH4 balance have been studied for more than three years.
  Greenhouse gas fluxes in managed fen meadows in the Netherlands
  Schrier, A. ; Kroon, P. ; Hendriks, D. ; Veenendaal, E.M. ; Berendse, F. - \ 2007
  In: Proceedings of the First International Symposium on Carbon in Peatlands, Wageningen, The Netherlands, 15 - 18 April 2007. - Wageningen : Wageningen University - p. 100 - 100.
  Carbon balance Greenhouse gas fluxes in intensive and extensive managed grasslands on peat
  Veenendaal, E.M. ; Hendriks, D. ; Kroon, P. ; Schrier-Uijl, A.P. ; Huissteden, J. van; Hensen, A. ; Duiyzer, J. ; Leffelaar, P.A. ; Berendse, F. ; Dolman, H. - \ 2007
  In: Proceedings of the First International Symposium on Carbon in Peatlands, Wageningen, The Netherlands, 15 - 18 April 2007. - Wageningen : Wageningen University - p. 38 - 38.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.