Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 5 / 5

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: metisnummer==1023840
Check title to add to marked list
Nudging vereist maatwerk
Meer, T. van der; Stijnen, D.A.J.M. ; Wijk, R.A. de; Kleef, E. van - \ 2015
Eisma Voedingsmiddelenindustrie (2015)December. - p. 39 - 40.
Leren door ervaren : Smaaklessen: Foodbedrijven kunnen actief meedoen
Meer, T. van der; Meester, H.J. ; Top, R. van den - \ 2015
Eisma Voedingsmiddelenindustrie mei (2015). - p. 39 - 41.
Kinderen weten over het algemeen weinig over hun voedsel. Smaaklessen in het basisonderwijs leert ze om voedsel te beleven en te ervaren. Foodbedrijven kunnen actief bijdragen door lid te worden van het Voedseleducatie Platform. Op dit moment wordt Smaaklessen uitgebreid met verdiepende arrangementen, waarbij kinderen bijvoorbeeld een kijkje nemen bij een boerderij of zuivelfabriek.
Minder zout in vleeswaren
Meer, T. van der; Janssen, A.M. - \ 2012
Eisma Voedingsmiddelenindustrie 2012 (2012)November. - p. 18 - 20.
natriumchloride - vleeswaren - zout - reductie - zoutgehalte - houding van consumenten - smaak - voeding en gezondheid - sodium chloride - meat products - salt - reduction - salinity - consumer attitudes - taste - nutrition and health
Het verlagen van zout in vleeswaren is lastig. Dit komt door de enorme variëteit aan producten en de verschillende rollen die zout hierin vervult. Dat bleek tijdens de workshop 'Zoutverlaging in vleeswaren. Het kan!' Minder zout is mogelijk. Nu de retail en de consument nog meekrijgen.
Food Technology Vision : better, smarter en different
Meer, T. van der; Timmermans, A.J.M. - \ 2009
Elsevier Voedingsmiddelen Industrie 10 (2009)2. - ISSN 1570-6907 - p. 20 - 21.
Naar een gereedschapskist competentiegerichte beoordeling : tussenrapportage van het project Gereedschapskist competentiegerichte beoordeling
Biemans, H.J.A. ; Gulikers, J.T.M. ; Meer, T. van der; Ribot, C. ; Rooden, M. van; Wel, M. van der - \ 2007
Wageningen : WUR, lsg. Educatie- en competentiestudies - ISBN 9789085851455 - 31
vaardigheidsonderwijs - leerprestaties - leren - beoordeling - milieueducatie - nederland - bevoegdheden - competency based education - educational performance - learning - assessment - environmental education - netherlands - competences
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.