Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 193

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Paddenstoelen in het natuurbeheer : OBN preadvies paddenstoelen
  Ozinga, W.A. ; Arnolds, E.J.M. ; Keizer, P.J. ; Kuyper, T.W. - \ 2013
  Driebergen : Bosschap - 377
  Paddestoelen in naaldbossen
  Kuyper, T.W. ; Arnolds, E.J.M. ; Berg, A. van den; Chrispijn, R. ; Jalink, L. ; Veerkamp, M.T. - \ 2006
  De Levende Natuur 107 (2006)6. - ISSN 0024-1520 - p. 228 - 232.
  mycologie - naaldbossen - inventarisaties - mycology - coniferous forests - inventories
  In Nederland komen ten minste 3500 soorten paddestoelen voor volgens het "Overzicht van de paddestoelen in Nederland"; ongeveer 450 soorten komen uitsluitend voor bij naaldbomen. In dit artikel aandacht voor het belang van de bossen voor de Nederlandse paddestoel
  Mycorrhizapaddestoelen als leidraad voor beheeradviezen voor bossen op voedselarme zandgrond
  Ozinga, W.A. ; Arnolds, E.J.M. - \ 2003
  De Levende Natuur 104 (2003)5. - ISSN 0024-1520 - p. 177 - 183.
  paddestoelen - plantengemeenschappen - schimmels - bosbouw - zandgronden - bodemchemie - organische verbindingen - mushrooms - fungi - forestry - plant communities - soil chemistry - organic compounds - sandy soils
  In dit artikel wordt ingegaan op de mogelijkheden en beperkingen van het gebruik van mycorrhizapaddestoelen bij vegetatiekarteringen ten behoeve van natuurbeheer, met een kartering van het Dwingelderveld als voorbeeld
  Te weinig zeldzame paddestoelen op de Rode Lijst
  Arnolds, E. ; Kuyper, T.W. - \ 2002
  Vakblad Natuurbeheer 41 (2002). - ISSN 1388-4875 - p. 38 - 39.
  Mycoflora
  Kuyper, T.W. ; Arnolds, E.J.M. ; Vries, B.W.L. de - \ 1999
  In: Maatregelen om effecten van eutrofiëring en verzuring in voedselarme en droge bossen met bijzondere natuurwaarden tegen te gaan / Schmidt, P., - p. 27/49 - 73/95.
  Conservation and management of fungi in Europe
  Arnolds, E. - \ 1999
  In: Planta Europe : Proceedings of the 2nd European conference on the conservation of wild plants / Synge, H., Akeroyd, J., - p. 129 - 139.
  Bookreviews: Alles over paddo's. A. Adelaars; Paddo's: onze kleine broeders
  Arnolds, E. - \ 1998
  Coolia 41 (1998)4. - ISSN 0929-7839 - p. 258 - 261.
  Bookreview: Vereniging Onderzoek Flora en Fauna: Jaarboek Natuur '97
  Arnolds, E. - \ 1998
  Coolia 41 (1998)1. - ISSN 0929-7839 - p. 45 - 46.
  De hanekam van Gunterstein en andere cantharelligheden
  Arnolds, E. - \ 1998
  Coolia 41 (1998)2. - ISSN 0929-7839 - p. 78 - 87.
  Conservation of macofungi in the Netherlands.
  Arnolds, E. - \ 1998
  In: Conservation of fungi in Europe / Perini, C., - p. 6 - 16.
  A new Red List of macrofungi in the Netherlands, based on quantitative criteria.
  Arnolds, E. - \ 1998
  In: Conservation of fungi in Europe / Perini, C., - p. 17 - 34.
  On the identity of the new taxa of Galerina (Agaricales) provisionally described by J.J. Barkman.
  Arnolds, E. ; Vries, B. de - \ 1998
  Persoonia 17 (1998)1. - ISSN 0031-5850 - p. 1 - 28.
  Dermoloma cystidiatum, a new species of Dermoloma (Agaricales) from India
  Manimohan, P. ; Arnolds, E. - \ 1998
  Persoonia 17 (1998)1. - ISSN 0031-5850 - p. 149 - 152.
  Omphalina praticola, eine neue Art aus den Niederlanden.
  Kuyper, Th.W. ; Arnolds, E. ; Keizer, P.J. - \ 1997
  Österreichische Zeitschrift für Pilzkunde 6 (1997). - p. 131 - 134.
  Biogeography and Conservation.
  Arnolds, E.J.M. - \ 1997
  In: Springer, Berlin The Mycota 4 / Esser, K., Lemke, P.A., - p. 115 - 131.
  Een nieuwe Rode Lijst van bedreigde en kwetsbare paddestoelen in Nederland.
  Arnolds, E. - \ 1997
  Coolia 40 (1997)1. - ISSN 0929-7839 - p. 44 - 53.
  Boekbespreking: E. Gerhardt, Taxonomische Revision der Gattungen Panaeolus und Panaeolina
  Arnolds, E. - \ 1997
  Coolia 40 (1997)4. - ISSN 0929-7839 - p. 242 - 243.
  De Gele aardappelbovist.
  Arnolds, E. - \ 1997
  Het Drentse Landschap 15 (1997). - p. 20 - 21.
  Een Zwarte ooievaar in de achtertuin.
  Arnolds, E. - \ 1997
  Het Drentse Landschap 16 (1997). - p. 4 - 11.
  Compatibility groups and species concept in Armillaria.
  Termorshuizen, A.J. ; Arnolds, E.J.M. - \ 1997
  Mycotaxon 65 (1997). - ISSN 0093-4666 - p. 263 - 272.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.