Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 63

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Wat mooi betreft : over landschap en cultuur : 6x6 columns
  Kerkstra, K. - \ 2012
  Wageningen : Blauwdruk - ISBN 9789075271706 - 36
  landschap - landschapsarchitectuur - cultuur - landscape - landscape architecture - culture
  Wat mooi betreft is een verzameling columns van landschapsarchitect Klaas Kerkstra (1946-2012). Kerkstra was van 1991 tot en met 1995 columnist van Blauwe Kamer, tijdschrift voor landschapsarchitectuur en stedenbouw. Hij schreef in die jaren 31 columns. Dit boekje bevat er dan ook 36, door vijf bijdragen van vakgenoten. Het is een eerbetoon aan Klaas Kerkstra die onlangs na een kort ziekbed overleed.
  Een flexibele Afsluitdijk
  Sperling, J.C.W. ; Kerkstra, K. ; Bosch, M. ; Duchhart, I. - \ 2010
  Blauwe Kamer 18 (2010)4. - ISSN 1389-742X - p. 62 - 63.
  Landschapsvisie Zuid-Limburg
  Kerkstra, K. ; Vrijlandt, P. ; Jong, H.C. de; Houwen, J. - \ 2007
  Maastricht/Wageningen : Provincie Limburg/Wageningen Universiteit - ISBN 9789077540022 - 173
  landschapsarchitectuur - landgebruiksplanning - landschap - ontwerp - ruimtelijke analyse - gebiedsgericht beleid - zuid-limburg - landscape architecture - land use planning - landscape - design - spatial analysis - integrated spatial planning policy - zuid-limburg
  De aanwijzing van Zuid-Limburg als nationaal landschap is een erkenning van de grote kwaliteiten van dit gebied. Het Grensmaasgebied, landschapspark De Graven, landschapspark Susteren en Heuvelland vormen samen het Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Vooruitlopend op deze aanwijzing startte de provincie in 2004 een samenwerkingsproject met Wageningen Universiteit voor het opstellen van deze landschapsvisie
  Architectuur, het Landschap en de Mensen; Essay
  Kerkstra, Klaas - \ 2007
  Topos : periodiek over landschapsarchitectuur, ruimtelijke planning en sociaal-ruimtelijke analyse 17 (2007)1. - ISSN 1572-302X - p. 8 - 13.
  architectuur - natuurbescherming - stedelijke planning - architecture - nature conservation - urban planning
  Klaas Kerkstra schreef een essay, een aantal maanden voor zijn afscheid als docent landschapsarchitectuur. Hij schetst de positie van de landschapsarchitect ten opzichte van het landschap en de samenleving. Belangrijk is hoe architecten en architectuur in z'n algemeenheid werken en hoe deze zaken door anderen beoordeeld kunnen worden
  Zacharia's visioen : vormgeven aan een nieuw soort stedelijkheid [Parkstad Limburg]
  Kerkstra, K. - \ 2005
  Stedebouw en Ruimtelijke Ordening 86 (2005)3 bijlage. - ISSN 1384-6531 - p. 14 - 16.
  regionale planning - stedelijke planning - relaties tussen stad en platteland - zuid-limburg - regional planning - urban planning - rural urban relations - zuid-limburg
  De term Parkstad lijkt iets te zeggen over de relatie tussen bebouwde en onbebouwde ruimte, tussen stad en land, rood en groen; het refereert aan een nauwe ruimtelijke en functionele vervlechting van stad en land, een nieuw soort stedelijkheid, die geïnspireerd lijkt op de profeet Zacharia
  Landschapsontwikkeling Zuid-Limburg, 'investeren in het zuidlimburgse cultuurlandschap'
  Kerkstra, K. - \ 2004
  Landschapsontwikkeling Zuid-Limburg, 'investeren in het zuidlimburgse cultuurlandschap'
  Kerkstra, K. - \ 2004
  Landschapsontwikkeling Zuid-Limburg, 'investeren in het zuidlimburgse cultuurlandschap'
  Kerkstra, K. - \ 2004
  Landschapsontwikkeling Zuid-Limburg, 'investeren in het zuidlimburgse cultuurlandschap'
  Kerkstra, K. - \ 2004
  Mooiland; Naar een begrijpelijke en herbergzame wereld
  Kerkstra, K. - \ 2004
  Topos : periodiek over landschapsarchitectuur, ruimtelijke planning en sociaal-ruimtelijke analyse 14 (2004)1. - ISSN 1572-302X - p. 46 - 48.
  landschapsarchitectuur - esthetische waarde - landschap - landscape architecture - landscape - aesthetic value
  De auteur betoogt, dat schoonheid een moeilijk (objectief) te vatten begrip is: een persoonlijke, moeilijk te beschrijven opvatting. Toch moet het belang van esthetiek in de inrichting van de ruimte niet onderschat worden
  Na de modernisering = After the modernisation
  Kerkstra, K. - \ 2004
  In: Het verzonnen land = The Invented Land / Harsema, H., Ettema, M., Wageningen : Blauwdruk - ISBN 9789075271171 - p. 48 - 52.
  De wereld een tuin; Naar een postagrarisch cultuurlandschap
  Kerkstra, K. - \ 2004
  Blauwe Kamer 13 (2004)1. - ISSN 1389-742X - p. 54 - 57.
  landschap - landgebruik - nederland - cultuurlandschap - toekomst - landscape - land use - netherlands - cultural landscape - future
  Klaas Kerkstra overpeinst in een essay de toekomt van het postagrarische landschap. Niet dat daarin geen plaats meer is voor boeren, maar voor de vormgeving en instandhouding van een toekomstig stedelijk landschap zijn niet per se boeren nodig maar eerder tuinlieden. Dit artikel is een bewerking van een eerder verschenen essay in TOPOS. Periodiek van het Laboratorium voor de Ruimtelijke Planvorming
  De verborgen tuin van Limburg : ontwerpen aan de zandgebieden voor 2030
  Kerkstra, K. ; Vrijlandt, P. ; Loon, T. van - \ 2003
  Topos : periodiek over landschapsarchitectuur, ruimtelijke planning en sociaal-ruimtelijke analyse 13 (2003)1. - ISSN 1572-302X - p. 34 - 37.
  ruimtelijke ordening - landschap - zandgronden - regionale planning - reconstructie - limburg - cultuurlandschap - physical planning - regional planning - landscape - sandy soils - reconstruction - cultural landscape - limburg
  In het kader van het Limburgse project "Drie over dertig" is aan Wageningen Universiteit gevraagd een ruimtelijk ontwerp te maken voor de zandgebieden van Midden Limburg. In een tweedelig artikel wordt hiervan verslag gedaan. In dit eerste deel komen opgave en opzet aan bod, naast de uitgangspunten van het concept
  De verborgen tuin van Limburg : ontwerpen aan de zandgebieden voor 2030 (2)
  Kerkstra, K. ; Vrijlandt, P. ; Loon, T. van - \ 2003
  Topos : periodiek over landschapsarchitectuur, ruimtelijke planning en sociaal-ruimtelijke analyse 13 (2003)2. - ISSN 1572-302X - p. 42 - 44.
  ruimtelijke ordening - regionale planning - landschap - zandgronden - reconstructie - cultuurlandschap - limburg - physical planning - regional planning - landscape - sandy soils - reconstruction - cultural landscape - limburg
  In dit tweede deel wordt de achtergrond van het concept verder toegelicht. Met een uitwerking van dit concept
  The landscape of symbols/Landschap van symbolen
  Kerkstra, K. ; Vroom, M.J. - \ 2003
  Wageningen : Uitgeverij Blauwdruk - ISBN 9789075271126 - 144
  landschapsarchitectuur - tuinen - geschiedenis - landschapsbouw - cultuurgeschiedenis - landscape architecture - gardens - history - landscaping - cultural history
  Afscheid M.J. Vroom
  Geometry and Genius Loci/Geometrie en Genius Loci
  Kerkstra, K. - \ 2003
  In: The landscape of symbols - Landschap van symbolen / Kerkstra, K., Vroom, M.J., Wageningen : Uitgeverij Blauwdruk - ISBN 9789075271126 - p. 120 - 143.
  Preface/Voorwoord
  Kerkstra, K. - \ 2003
  In: The landscape of symbols - Landschap van symbolen / Kerkstra, K., Vroom, M.J., Wageningen : Uitgeverij Blauwdruk - ISBN 9789075271126 - p. 6 - 7.
  Essay. Naar een post-agrarisch cultuurlandschap
  Kerkstra, K. - \ 2003
  Topos : periodiek over landschapsarchitectuur, ruimtelijke planning en sociaal-ruimtelijke analyse 13 (2003)3. - ISSN 1572-302X - p. 35 - 38.
  landschap - landgebruik - nederland - cultuurlandschap - toekomst - landscape - land use - netherlands - cultural landscape - future
  Een schets van het toekomstige landschap, waarin de landbouw geen dominerende plaats meer inneemt; het nieuwe landschap, met de tuin als metafoor
  Verborgen tuin van Midden-Limburg
  Kerkstra, K. ; Loon, T. van; Vervloet, J.A.J. ; Tilstra, M. - \ 2003
  In: Ontwerpen aan de zandgebieden van Noord- en Midden-Limburg 2030; drie over dertig / Houwen, J., Farber, K., Maastricht : Provincie Limburg - p. 96 - 135.
  ruimtelijke ordening - landschapsarchitectuur - landgebruiksplanning - cultuurlandschap - midden-limburg - physical planning - land use planning - landscape architecture - cultural landscape - midden-limburg
  Toekomstbeelden worden geschetst, daarbij rekening houdend met belangrijke landschapskenmerken, die vanuit het verleden zijn ontstaan. Met detailuitwerkingen (landschapsplan) voor oude bouwlanden; beekdalen; Maasdal
  Alleen de zinnen kunnen de ziel genezen. Jaarverslag Sector Ruimtelijk Beheer
  Kerkstra, K. - \ 2001
  In: Jaarverslag Gelders Genootschap 2000 / Edwin Verdurmen, Ria Dubbeldam en Harry Harsema Arnhem : Gelders Genootschap - p. 32 - 39.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.