Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 39

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  ColorOurCollections
  Missel, L. - \ 2019
  Wageningen : Wageningen University & Research - Library - 15 p.
  Coloring pages of Botanical drawings made by scientific illustrators employed by Wageningen University & Research, [1900-1985].
  The art of plant pathology
  Missel, L. ; Goud, J.C. ; Wurff, A.W.G. van der; Stelder, F. - \ 2016
  Gewasbescherming 47 (2016)6. - ISSN 0166-6495 - p. 169 - 183.
  Over plantenziekten is door de eeuwen heen veel geschreven, maar er zijn ook prachtige tekeningen gemaakt van symptomen. Bovendien wordt de plantenziektekunde gekenmerkt door een aantal markante personen die hun stempel op deze wetenschap hebben gedrukt. In de afdeling Speciale collecties van de Bibliotheek van Wageningen University & Research was hierover gedurende een half jaar een unieke tentoonstelling te zien, met de volgende thema’s: • Plant Pathology in old print: van klassieke teksten uit de oudheid en de Middeleeuwen via Shakespeare naar de vroege wetenschap. • Plant Pathology in the picture: unieke tekeningen van o.a. J.G. de Man en J. Ritzema Bos en van kunstenaars zoals Harmen Meurs, Ben van Londen en Suzon Beynon. • Booming Plant Pathology: succesverhalen uit de plantenziektekunde en de bloei van een prachtige wetenschap De (Engelse) tekst van het tentoonstellingsboekje wordt hier integraal afgedrukt, samen met foto’s van de vitrines, gemaakt door Liesbeth Missel en Freek Stelder
  The Art of Plant Pathology : exhibition 11 April 2016 until 07 October 2016
  Goud, Jan-Kees ; Missel, Liesbeth ; Wurff, Andre van der - \ 2016
  Wageningen : Wageningen UR Library - 16
  Mansholt: farming Europe : Wageningen UR Library, exhibition 10 September until 5 March 2016
  Missel, L. - \ 2016
  Wageningen : Bibliotheek Wageningen UR - 32
  Fascinating plants: Dutch Botanical Art@ : Wageningen UR Library, exhibition 20 April until 18 September 2015
  Missel, L. - \ 2015
  Wageningen : Bibliotheek Wageningen UR - 16
  Horse Power : Exhibition
  Missel, L. - \ 2014
  Wageningen UR Library : Wageningen UR Library
  paarden - werkdieren - dieranatomie - geschiedenis - verzamelingen - tentoonstellingen - horses - working animals - animal anatomy - history - collections - exhibitions
  The focus on this exhibition is on the study of horses in general and of their anatomy in particular.
  Kleurrijk Wageningen 750
  Missel, L. - \ 2013
  Bibliotheek Wageningen UR
  lokale geschiedenis - steden - stadsontwikkeling - nederzetting - historische geografie - gelderse vallei - veluwe - tentoonstellingen - verzamelingen - local history - towns - urban development - settlement - historical geography - gelderse vallei - veluwe - exhibitions - collections
  Deze tentoonstelling is gemaakt ter gelegenheid van het 750-jarig jubileum van stadsrechten voor Wageningen. Wageningen en haar omgeving kent een unieke historische ontwikkeling van vestingstad tot universiteitsstad. Door de universiteit is Wageningen ook vaak als object van onderzoek en onderwijs gebruikt. Hoe dat alles zijn neerslag heeft gehad is te zien in drie thema’s die vaak met de kleuren blauw, rood en groen worden aangeduid: Wageningen is ontstaan bij een doorwaadbare plek van de Rijn. Het water (blauw) in en rond Wageningen heeft altijd een grote rol gespeeld in de geschiedenis van de stad. De nederzetting groeit uit van een vestingstad met bebouwing (rood) tot een universiteitsstad waar geleefd en gewerkt wordt in én met het groen: natuur, landbouw en tuin & landschap.
  100 years plant breeding : exhibition Wageningen UR Library & Plant Breeding
  Missel, L. ; Gerritsma, W. ; Niks, R.E. ; Eck, H.J. van - \ 2013
  Wageningen : Wageningen UR Library, Speciale Collecties - 23
  plantenveredeling - geschiedenis - tentoonstellingen - verzamelingen - plant breeding - history - exhibitions - collections
  Tekstboekje bij de gelijknamige tentoonstelling.
  Tulpen in de tijd : tentoonstelling Bibliotheek Wageningen UR, 9 maart t/m 29 juni 2012
  Missel, L. - \ 2012
  Wageningen : Bibliotheek Wageningen UR - 16
  Publishing WWII aerial photographs in geographical and library information systems
  Verhelst, E.C.H. ; Missel, L. ; Vanmeulebrouk, B. ; Rip, F.I. - \ 2012
  Liber Quarterly : The journal of the association of European Research Libraries 22 (2012)2. - ISSN 1435-5205 - p. 146 - 157.
  The Library of the Dutch Wageningen University and Research centre houses a collection of aerial photographs taken by the Allied Air Forces. The collection is part of a project that aims to publish these images in a user friendly way so that they are accessible to a wide audience. This paper describes the nature of the collection and its particular requirements for publication, as well as the design and development of the application for collection presentation. The collection’s geographic characteristics dictated that the collection be presented together with other geographic materials such as digital historical maps and actual aerial photos. To create this information compilation, technologies from geographical information management were combined with technologies from library automation. This involved mainly metadata specification and management, but also usability design.
  Publishing WWII aerial photographs in geographical and library information systems
  Verhelst, E.C.H. ; Missel, L. ; Vanmeulebrouk, B. ; Rip, F.I. - \ 2012
  Het bos in boeken
  Laar, J.N. van; Missel, L. - \ 2011
  In: BOS4D : naar integratie van tijd, schaal en ontwerp in het bosbeheer / Horst, M., Ruesen, L., Terhürne, R., Ede : BOS4D - p. 14 - 16.
  WO2 luchtfoto's toen & nu : tentoonstelling Bibliotheek Wageningen UR, 9 april t/m 17 september 2010
  Voskuil, R. ; Missel, L. - \ 2010
  Wageningen : Bibliotheek Wageningen UR - 32
  luchtfotografie - tentoonstellingen - oorlog - nederland - luchtfotointerpretatie - aerial photography - exhibitions - war - netherlands - aerial photo interpretation
  Tekstboekje bij de gelijknamige tentoonstelling.
  Kaartencollecties in Nederland: kaarten, luchtfoto's en tuinontwerpen in bibliotheek Wageningen UR
  Missel, L. - \ 2010
  Caert-Thresoor 29 (2010)2. - ISSN 0167-4994 - p. 52 - 53.
  landschap - landschapsarchitectuur - bodem - kaarten - geschiedenis - catalogi - landscape - landscape architecture - soil - maps - history - catalogues
  Beschrijving van de collectie, die in totaal ruim 250.000 documenten betreft. Zo zijn er drie topografische collecties die betrekking hebben op inrichting en gebruik van het Nederlandse landschap. De kaartencollectie omvat ca 15.000 kaarten, waaronder 8.000 bodemkaarten (van Alterra) en natuurinventarisatiekaarten (van IBN). Tevens zijn de nodige documenten aanwezig op het gebied van landschapsarchitectuur
  Egheria, een Twentse fabrikantenbuitenplaats
  Missel, L. - \ 2009
  In: Tuingeschiedenis in Nederland : veelzijdig erfgoed in 't groen / Rampen, H., van der Does, A., Utrecht : Matrijs (Cascade Vol.18, nr. 2) - ISBN 9789053453964 - p. 88 - 96.
  landgoederen - tuinen - landschapsarchitectuur - geschiedenis - kaarten - twente - estates - gardens - landscape architecture - history - maps
  Het verkrijgen van enkele tekeningen komt niet vaak voor, ter aanvulling van het bezit van Speciale Collecties (Wageningen UR). Voor tekeningen van de hand van Leonard Springer is dat al helemaal een zeldzaamheid. De recente verwerving van een nieuwe Springertekening is dan ook een goede aanleiding voor nader onderzoek. Het betreft "Ontwerp tuinaanleg voor den Weledelgeboren Heer H.E. ten Cate, op den Tankenberg, bij Oldenzaal". Een tweede tekening die hierbij werd aangeboden is een aangezicht in aquarel op de ingang van de ommuurde moestuin van Egheria door de architect van het huis, Karel Joan Muller. In de Springercollectie waren al vier tekeningen van Egheria aanwezig, samen met nog een luchtfoto
  Als asparagus te boek : 'sneller dan asperge gekookt wordt'
  Missel, L. - \ 2005
  In: Asperges in olieverf : een koninklijke groente in de zeventiende eeuw / Kruijsen, B., Brandenburg, W., Missel, L., Zwolle : Waanders - ISBN 9789040090622 - p. 137 - 162.
  asparagus officinalis - groenteteelt - historische verslagen - medicinale planten - zeldzame boeken - asparagus officinalis - vegetable growing - historical records - medicinal plants - rare books
  Het voorkomen van asperges in kruidenboeken
  De boerentuin op het kruisvlak van tuinhistorie en agrarische geschiedenis
  Missel, L. - \ 2001
  In: Het boerenerf als brandpunt van natuur, landschap en cultuurhistorie / Strouken, I., van Zeijden, A., Utrecht : Nederlands Centrum voor volkscultuur (Volkscultuur 13) - ISBN 9789071840500 - p. 49 - 54.
  De wereld van Alida Withoos, botanisch tekenares in de Gouden Eeuw
  Missel, L. - \ 2001
  Bulletin van de Botanische Tuinen Wageningen 40 (2001). - ISSN 0166-7092 - p. 12 - 17.
  botanische tuinen - sierplanten - landschapsarchitectuur - illustraties - geschiedenis - nederland - botanical gardens - ornamental plants - landscape architecture - illustrations - history - netherlands
  Deze tentoonstelling werd ingericht ter gelegenheid van het afscheid van Carla Oldenburger als conservator van de Speciale Collecties. Alida Withoos, geboren in Amersfoort in 1662 als dochter van de schilder Matthias Withoos, werd door haar vader met drie broers en haar zuster Maria opgeleid tot schilderes van bosstillevens en botanische illustraties. Vanwege de inname van Utrecht door de Franssen verhuisde de familie in 1672 naar Hoorn. In 1701 trouwde Alida met de schilder Andries Cornelisz van Dalen. Zij is een typisch voorbeeld van een kunstenares die in de zeventiende en achttiende eeuw voortkwam uit een schildersmilieu. Een opleiding tot volleerd schilder kostte veel geld, dat was in die tijd niet voor meisjes weggelegd, maar binnen de familie kregen talentvolle dochters de mogelijkheid om te worden opgeleid en mee te werken in het atelier van vader, oom, broer of echtgenoot, vaak onder diens naam. Anders dan haar man, broers en zuster wist Alida onder haar eigen naam een zekere reputatie te verwerven. Dat is vooral te danken aan haar botanische tekeningen. In Hoorn waren een aantal van de kinderen Withoos actief als tekenaars van bloemen, vogels, vlinders en insecten. In boedelinventarissen komen regelmatig zogenoemde 'Withoosjes' voor. Alida was met haar broer Pieter een van de vele kunstenaars die planten schilderden op de buitenplaats Vijverhof in dienst van Agnes Block. Deze tekeningen zijn jammer genoeg niet bewaard gebleven. Wel bewaard zijn dertien aquarellen die Alida in 1684 tekende voor de gekleurde Moninckx-atlas met 425 afbeeldingen van planten in de Amsterdamse Hortus, waar net als in de tuin van Block planten groeiden die door schepen van de Verenigde Oost-Indische Compagnie van verre waren aangevoerd. Bij de Bibliotheek Wageningen UR ligt een andere Moninckx-atlas met 111 gekleurde tekeningen, gemaakt in spiegelbeeld voor de graveur van de catalogus van de Hortus, De Horti Medici Amstelodamensis rariorum plantarum historia van Jan en Caspar Commelin in twee delen (1697, 1701). De bibliotheek bezit bovendien een Konstboeck van de verzamelaar Simon Schijnvoet met onder andere zeven tekeningen van Alida Withoos, misschien gemaakt voor Block. Deze geven een goed beeld van de hoge kwaliteit van haar werk. De tentoonstelling plaatst Alida in de context van haar tijd, de wereld van de kunst, het verzamelen van rariteiten, de botanie en de tuinen. Er zijn botanische tekeningen van Alida te zien en illustraties betreffende de tuinen waar en de mensen voor wie zij werkte. De expositie bevat een korte, geanimeerde presentatie van het beeldmateriaal en de uitgebreide catalogusteksten met uitsnedes die kunnen worden vergroot.
  Bibliografie van de geschiedenis van de Nederlandse tuinarchitectuur 2000
  Dijkstra, A. ; Missel, L. - \ 2001
  Groen : vakblad voor groen in stad en landschap 57 (2001)7/8. - ISSN 0166-3534 - p. 50 - 52.
  bibliografieën - publicaties - naslagwerken - landschapsarchitectuur - tuinen - parken - beroepsgeschiedenis - nederland - bibliographies - publications - reference works - landscape architecture - gardens - parks - occupational history - netherlands
  Deze bibliografie is een selectie van publicaties over de geschiedenis van tuinen, parken, buitenplaatsen, begraafplaatsen en groenvoorzieningen. Deze titels vormen een onderdeel van een bestand TUINPAD van ruim 2200 titels, die via internet te raadplegen zijn
  Dix années de recherche et de publications sur l'histoire des jardins aux Pays-Bas [Bibliographique critique sur les jardins]
  Missel, L. - \ 2000
  Revue de l'art 3 (2000)129. - p. 99 - 101.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.