Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 8 / 8

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  • alert
   We will mail you new results for this query: metisnummer==1033006
  Check title to add to marked list
  OECD environmental outlook to 2050 : the consequences of inaction
  Kitamori, Kumi ; Manders, Ton ; Dellink, Rob ; Tabeau, A.A. - \ 2012
  OECD (OECD Environmental Outlook ) - ISBN 9789264122161 - 353 p.
  Bio-economic modeling of water quality improvements using a dynamic applied general equilibrium approach
  Dellink, R. ; Brouwer, R. ; Linderhof, V.G.M. ; Stone, K. - \ 2011
  Ecological Economics 71 (2011). - ISSN 0921-8009 - p. 63 - 79.
  nutrient abatement - river-basin - management - cost - netherlands - uncertainty - strategies - economy - impacts
  An integrated bio-economic model is developed to assess the impacts of pollution reduction policies on water quality and the economy. Emission levels of economic activities to water are determined based on existing environmental accounts. These emission levels are built into a dynamic economic model for the Dutch economy and subsequently coupled to a national water quality model. The modular approach has the advantage that the impacts on the economy and water quality are evaluated simultaneously, but each within their own domain based on the appropriate scale and level of detail. The dynamic nature of the economic model allows us to also evaluate a derogated water policy as foreseen in the European Water Framework Directive. The indirect costs of different water quality improvement policy scenarios are at least as high as the direct costs related to investments in pollution abatement technology. The stricter the policy scenario, the more important the role of economic adjustment and restructuring mechanisms at the macro-economic level. Significant water quality improvements can be achieved through stringent domestic emission reductions. However, reaching water quality standards is highly dependent on water quality improvement policy in surrounding river basin countries and climate change.
  Sharing the burden of financing adaptation to climate change
  Dellink, R. ; Elzen, M. ; Aiking, H. ; Bergsma, E. ; Berkhout, F. ; Dekker, T. ; Gupta, J. - \ 2009
  Global environmental change : human and policy dimensions 19 (2009)4. - ISSN 0959-3780 - p. 411 - 421.
  brazilian proposal - temperature increase - co2 emissions - responsibility - policy - countries - liability - uncertainties - compensation - targets
  Climate change may cause most harm to countries that have historically contributed the least to greenhouse gas emissions and land-use change. This paper identifies consequentialist and non-consequentialist ethical principles to guide a fair international burden-sharing scheme of climate change adaptation costs. We use these ethical principles to derive political principles - historical responsibility and capacity to pay - that can be applied in assigning a share of the financial burden to individual countries. We then propose a hybrid 'common but differentiated responsibilities and respective capabilities' approach as a promising starting point for international negotiations on the design of burden-sharing schemes. A numerical assessment of seven scenarios shows that the countries of Annex I of the United Nations Framework Convention on Climate Change would bear the bulk of the costs of adaptation, but contributions differ substantially subject to the choice of a capacity to pay indicator. The contributions are less sensitive to choices related to responsibility calculations, apart from those associated with land-use-related emissions. Assuming costs of climate adaptation of USD 100 billion per year, the total financial contribution by the Annex I countries would be in the range of USD 65-70 billion per year. Expressed as a per capita basis, this gives a range of USD 43-82 per capita per year.
  Integrated regional-economic modeling of costeffective programs of measures in the WFD: Development of a demonstration tool
  Soesbergen, A. van; Dellink, R. ; Brouwer, R. ; Linderhof, V.G.M. ; Reinhard, A.J. ; Stone, K. ; Icke, J. - \ 2008
  Amsterdam : Institute for Environmental Studies (WEMPA report / Water Economic Modelling for Policty Analysis 08) - 37
  economie - water - richtlijnen (directives) - waterbeheer - waterverontreiniging - economische analyse - waterbeleid - besluitvorming - kosten - gevalsanalyse - rivieren - nederland - economische modellen - modelleren - economische aspecten - economics - water - directives - water management - water pollution - economic analysis - water policy - decision making - costs - case studies - rivers - netherlands - economic models - modeling - economic aspects
  Aandacht voor veiligheid
  Aerts, J. ; Sprong, T. ; Bannink, B. ; Bessembinder, J. ; Koomen, E. ; Jacobs, Ch ; Hoeven, N. van der; Huitema, D. ; Klooster, S. van 't; Veraart, J.A. ; Walraven, A. ; Jonkman, S.N. ; Maaskant, B. ; Bouwer, L.M. ; Bruijn, K. de; Oosterveld, E. ; Schuurman, H. ; Peters, K. ; Ottevanger, W. ; Immerzeel, W. ; Droogers, P. ; Kwadijk, J. ; Kind, J. ; Voogt, L. ; Klis, H. van der; Dellink, R. ; Affolter, F. ; Bubeck, Ph. ; Meulen, M. van der; Lange, G. de; Bregman, B. ; Brink, H. van den; Buiteveld, H. ; Drijfhout, S. ; Feijt, A. ; Hazeleger, W. ; Hurk, B.J.J.M. van den; Katsman, C. ; Kattenberg, A. ; Lenderink, G. ; Meijgaard, E. van; Siegmund, P. ; Wit, M. de; Naples, M. - \ 2008
  rotterdam : AVV (Rapport / Leven met Water 009/2008) - ISBN 9789088150043 - 196
  waterbeheer - klimaatverandering - veiligheid - kustgebieden - inundatie - infrastructuur - beleid - nederland - water management - climatic change - safety - coastal areas - flooding - infrastructure - policy - netherlands
  De komende decennia worden er tussen de 500.000 en 1.500.000 woningen gebouwd waarvan een groot deel in laag Nederland. Deze studie laat zien dat door deze woningen overstromingsbestendig te bouwen schadereductie mogelijk is. Het schaderisico wordt dan nog eens een factor 2 minder als naast een Business as Usual variant nieuwbouwwoningen worden opgehoogd tot +5 m NAP. De kosten van opgehoogde nieuwbouwhuizen zijn hoger en variëren tussen de 0,4 en 1.7 miljard euro/jaar, hetgeen overeenkomt met 0,1-0,5% van het BNP. Dijkversterking levert de hoogste reductie op in het schaderisico bij de gehanteerde scenario’s. Gevolgbeperkende maatregelen in de ruimtelijk ordening als additionele oplossingsrichting zijn echter goed mogelijk als er ook een economische perspectief is bijvoorbeeld door middel van multifunctioneel ruimtegebruik.
  De consequenties van de Kaderrichtlijn Water (KRW) op de Nederlandse economie en waterkwaliteit
  Stone, K. ; Dellink, R. ; Linderhof, V.G.M. ; Brouwer, R. ; Icke, J. - \ 2008
  Amsterdam : Instituut voor Milieuvraagstukken (WEMPA rapport 06) - 48
  waterbeleid - waterkwaliteit - economie - nederland - kosten-batenanalyse - kaderrichtlijn water - economische aspecten - water policy - water quality - economics - netherlands - cost benefit analysis - water framework directive - economic aspects
  Beleidsmakers willen weten wat de economische consequenties zijn van de uitvoering van de KRW in Nederland. Het behalen van de KRW-doelstelling wordt getoetst aan de hand de waterkwaliteit en ecologische toestand van het water. In deze eerste exercitie is de relatie op een relatief eenvoudige manier gelegd door de uitkomsten van de berekeningen met DEAN-W door te rekenen met de KRW-Verkenner (i.e. ‘soft-linking’) en de resultaten gezamenlijk te bekijken, maar met verder uitbreiding van de methode en verdere integratie van de economische en hydrologisch modellen zullen eventueel ook betere kosten-effectiviteit en economische welvaartsanalyses uitgevoerd kunnen worden
  Integrated regional-economic modeling of cost-effective programs of water quality measures in the WFD: Development of a demonstration tool
  Soesbergen, A. van; Dellink, R. ; Brouwer, R. ; Linderhof, V.G.M. ; Reinhard, A.J. - \ 2008
  Amsterdam : Instituut voor Milieuvraagstukken (WEMPA report 08) - 29
  waterkwaliteit - economie - modellen - cost effective analysis - regionale economie - kaderrichtlijn water - maatregelen - water quality - economics - models - cost effectiveness analysis - regional economics - water framework directive - measures
  The Water Economic Modelling for Policy Analysis (WEMPA) project aims to develop and operationalize an integrated water and economy model framework to enable the analysis of the economic effects of measures to reach the Water Framework Directive objectives. This framework is developed on both a national and regional scale. This report presents the first results of the development of a regional-economic optimization model, the ‘WFD-RegiOptimizer’, linked to the water quality model WFD Explorer. The demonstration model presented in this report aims to clarify and demonstrate the purpose and usefulness of an integrated regional water-and-economy model that can serve as a decision support tool for the selection of a cost-effective program of measures in the context of the implementation of the Water Framework Directive (WFD)
  Dynamic AGE model for water economics in the Netherlands (DEAN-W)
  Dellink, R. ; Linderhof, V.G.M. - \ 2008
  Amsterdam : Instituut voor Milieuvraagstukken (WEMPA report 05) - 28
  water - waterbeleid - waterkwaliteit - economie - water - water policy - water quality - economics
  This report presents results of using a dynamic Applied General Equilibrium (AGE) model for the Netherlands to study water issues. We simulate the economic consequences for different emission reduction scenarios ranging from 20 to 50 percent emission reduction from 2015 onwards with respect to emission levels in 2000, and compare these to results for scenarios with a derogation of the target until 2027. As marginal abatement costs for small amounts of reduction are relatively low and autonomous developments (including existing policies) have already established a partial decoupling of economic activity and emissions, a 20% of emission reductions can be achieved through adjustments in the economy that are virtually costless from a macro-economic perspective. Although the production level in the Agricultural sector decreases, this is compensated by increases in the Abatement sector. As the stringency of the policy target increases towards a 50 percent emission reduction, the impacts become visible at the macro-economic level: GDP and NNI levels are decreasing, and the welfare loss, measured via the Equivalent Variation, becomes non-negligible
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.