Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 2 / 2

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  • alert
   We will mail you new results for this query: metisnummer==1033091
  Check title to add to marked list
  Klimaatverandering en versnippering een slechte combinatie
  Bugter, R.J.F. ; Vos, C.C. ; Noorden, B. ; Steenwijk, H. van - \ 2007
  Vakblad Natuur Bos Landschap 4 (2007)8. - ISSN 1572-7610 - p. 24 - 27.
  klimaatverandering - aanpassing - migratie - ecologische hoofdstructuur - limburg - habitatfragmentatie - climatic change - adjustment - migration - ecological network - limburg - habitat fragmentation
  Een van de effecten van klimaatverandering is dat de geschikte klimaatcondities voor soorten verschuiven. De verspreidingsgebieden van koudeminnende soorten verschuiven naar het noorden en bergopwaarts. In het Europese BRANCH project is op Noordeuropese schaal onderzocht waar de ecologische netwerken klimaatbestendig zijn en waar zich zwakke plekken bevinden. Een van deze studies betreft robuste verindingen in Limburg
  Adaptation of the landscape for biodiversity to climate change : terrestrial case studies Limburg (NL), Kent and Hampshire (UK)
  Rooij, S.A.M. van; Baveco, J.M. ; Bugter, R.J.F. ; Eupen, M. van; Opdam, P.F.M. ; Steingröver, E.G. ; Taylor, S. ; Steenwijk, H. van - \ 2007
  Wageningen : Alterra [etc.] (Alterra-report 1543) - 82
  regionale planning - habitats - klimaatverandering - modellen - engeland - ecologische hoofdstructuur - terrestrische ecologie - limburg - regional planning - habitats - climatic change - models - england - ecological network - terrestrial ecology - limburg
  This study is part of the BRANCH project, aimed at assessing the impact of climate change on species and habitats and formulating strategies for adaptation. It focuses on the local scale in three terrestrial case studies, Limburg (NL) and in Kent and Hampshire (UK). We developed and tested: (a) a method to assess the effect of climate change on species and habitats, (b) a methodology to assess the effectiveness of a proposed climate change adaptation measure (Robust Corridor) and (c) an interactive planning method to enable stakeholders to design climate proof ecosystem networks
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.