Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 2 / 2

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Eerst de bomen, nu het bos bezien; verleden, heden en toekomst van bosmonitoring in Nederland en Europa
  Sanders, K.H. ; Erisman, J.W. ; Vries, W. de - \ 2003
  ArenA 9 (2003)4. - ISSN 1383-7974 - p. Dossier 50 - 51.
  bossen - monitoring - evaluatie - bosecologie - forests - monitoring - evaluation - forest ecology
  Momenteel is er een nieuwe Europese bossenmonitoringrichtlijn in de maak. Tijd voor een evaluatie van een kleine twintig jaar onderzoek. Nederland staat voor de opgave invulling te geven aan de toekomstige bossenmonitoring. De bossenmonitoring zal de komende jaren ingrijpend veranderen
  Bosmonitoring in Nederland: nut en noodzaak?
  Erisman, J.W. ; Vries, W. de; Tol, G.J. van; Sanders, K.H. - \ 2003
  ArenA 9 (2003)4. - ISSN 1383-7974 - p. Dossier 56 - 59.
  bossen - monitoring - eu regelingen - bosecologie - onderzoek - nederland - forests - monitoring - eu regulations - forest ecology - research - netherlands
  Sinds de jaren tachtig wordt systematisch en continu de vitaliteit van bossen gemeten en gerapporteerd. Dit wordt gedaan door instituten van de landen zelf, ondersteund vanuit Brussel onder het Directoraat Landbouw en gecoördineerd door IPC Forest. De EU Richtlijn Bosmonitoring is eind 2002 na zestien jaar beëindigd. Er is een nieuwe Richtlijn (Forest Focus) in de maak, maar nu onder het Directoraat Milieu. Overzicht van de Nederlandse activiteiten en resultaten en de consequenties van de nieuwe Richtlijn voor het Nederlandse onderzoek
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.