Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 27

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: metisnummer==1046144
Check title to add to marked list
In your face: indications of emotional facial expressions in pigs
Reimert, I. ; Stokvis, Lotte ; Ooms, M. ; Bartels, A.C. ; Bolhuis, J.E. - \ 2016
In: Proceedings of the 50th Congress of the International Society for Applied Ethology 12-15th July, 2016, Edinburgh, United Kingdom. - Wageningen : Wageningen Academic Publishers - ISBN 9789086862870 - p. 174 - 174.
Varkens
Reimert, Inonge ; Bartels, Fleur ; Wijnen, Jan - \ 2016
vlees - varkens - zoogdier - varken - big

In Nederland wonen ongeveer 20 miljoen varkens. Nienke bezoekt een varkensstal met pasgeboren biggetjes en ziet hoe hun huis eruit ziet.

Mestgedrag voor- en na spenen in Vair varkenshuis
Reimert, I. ; Bartels, A.C. ; Alphen, M. van; Koenen, M. ; Nooijen, M. - \ 2015
Adaptation Physiology Group, Wageningen University - 19 p.
mestgedrag - varkenshuis - varkenstoilet
Leerlingen JFC ontwerpen nieuw varkensspeelgoed
Bartels, A.C. - \ 2014
De Weekkrant
Onderzoeksaccommodatie Wageningen UR in beeld
Nieuwenhuizen-Soede, Nicoline ; Bartels, Fleur - \ 2014
Verzin een speeltje voor verveelde varkens
Bartels, Fleur - \ 2014
Uitdagend speelgoed voor varkens
Bartels, Fleur - \ 2014
Wageningen gaat in op praktijkvragen
Ploegmakers, M. ; Soede, N.M. ; Bartels, A.C. - \ 2014
Boerderij 99 (2014)48. - ISSN 0006-5617 - p. V20 - V21.
Juuttisäkin pureskelu vähentää hännänpurentaa
Telkänranta, H. ; Ursinus, W.W. ; Wijnen, H.J. ; Bartels, A.C. ; Bolhuis, J.E. ; Duijvesteijn, N. - \ 2014
KMVET 3/2014 (2014). - ISSN 1239-0429 - p. 38 - 41.
Damaging biting behaviors in intensively kept rearing gilts: the effect of jute sacks, and relations with production characteristics
Ursinus, W.W. ; Wijnen, H.J. ; Bartels, A.C. ; Duijvesteijn, N. ; Reenen, C.G. van; Bolhuis, J.E. - \ 2014
Journal of Animal Science 92 (2014)11. - ISSN 0021-8812 - p. 5193 - 5202.
environmental enrichment - fattening pigs - exploratory-behavior - performance - aggressiveness - piglets
Pigs may display biting behavior directed at pen mates, resulting in body damage such as tail wounds. We assessed the suitability of jute sacks (hung vertically at wall) to reduce biting behaviors and tail wounds in rearing gilts. Additionally, we assessed several characteristics of different types of tail biters. Tail docked rearing gilts originated from 72 litters, which were kept in partly slatted pens with jute sacks (J) or barren control pens (C) (36 litters per treatment). Tail and ear damage were observed at weaning (4 weeks), and during the weaner and rearing phase (17 J and 19 C pens). Also sow (dam) damage was considered. Biting behaviors (tail, ear and other) were observed during the weaner and rearing phase. Weight was recorded at birth, weaning and end of the weaner phase, and average daily gain was calculated from birth till weaning and from weaning till 9 weeks. Furthermore, estimated breeding values for litter size, litter birth weight, back fat, and growth between birth and ±105 kg, and ±25-105 kg were determined. Jute sacks reduced tail and ear damage at weaning (both P <0.001) and tended to reduce sow tail damage (P = 0.09). Jute sacks also reduced tail damage post-weaning (P <0.001-0.03), with a five-fold reduction of (mild) tail wounds at the age of 13 weeks. Biting behaviors directed at pen mates were up to 50 % lower in J pens (P <0.001-0.04). Higher genotypic litter size, litter birth weight, and growth, and lower back fat seemed associated with higher levels of ear or tail biting behavior (P = 0.002-0.09), albeit dependent on treatment and phase. Higher phenotypic litter sizes were associated with higher levels of biting behaviors (P = 0.004-0.08). High-tail biters and Medium-tail biters (the latter less pronounced) stemmed from larger litters (P = 0.01-0.05), were heavier (P = 0.03-0.04), grew faster (P = 0.05-0.08) and displayed higher levels of all kinds of biting behavior directed to pen mates and the jute sack (P <0.001-0.10) compared with Non-tail biters, the effect size dependent on treatment and phase of life. To conclude, jute sacks may profoundly reduce damaging behaviors and tail wounds in rearing gilts, probably because they partly meet the behavioral need of pigs for rooting and chewing. Furthermore, (tail) biting is associated with production level of the gilts (phenotypically and genetically) which suggests a role for breeding programs, and additional research focusing on metabolic demands of (tail) biting pigs.
Juten zak halveert bijtgedrag
Bartels, Fleur ; Duijvesteijn, Naomi ; Ursinus, Nanda ; Bolhuis, Liesbeth - \ 2013
Een juten zak vermindert het bijtgedrag van varkens. Dat blijkt uit het afstudeeronderzoek van Jan Wijnen aan de vakgroep Adaptie Fysiologie van WUR. De jute doek blijkt een positief effect op het gedrag van varkens te hebben. Staartbijten, oorbijten en ander beschadigend gedrag halveert ongeveer als de varkens vanaf hun geboorte beschikken over een jute zak. Het effect op gelten blijkt bijzonder groot. Het aantal gelten van 14 weken met een staartwond(je) was vijf keer zo hoog als in de groepen die vanaf de geboorte over een jute zak beschikten.
"Kick-off speelgoed voor varkens"
Bartels, Fleur - \ 2013
Working and reference memory of pigs (Sus scrofa domesticus) in a holeboard spatial discrimination task: the influence of environmental enrichment
Bolhuis, J.E. ; Oostindjer, M. ; Hoeks, C.W.F. ; Haas, E.N. de; Bartels, A.C. ; Ooms, M. ; Kemp, B. - \ 2013
Animal Cognition 16 (2013)5. - ISSN 1435-9448 - p. 845 - 850.
different coping characteristics - prefrontal cortex - growing pigs - performance - behavior - stress - rats - hippocampus - responses
Interest in cognitive research in pigs is increasing, but little is known about the impact of environmental conditions on pigs’ cognitive capabilities. The present study investigated the effect of environmental enrichment on cognitive performance of pigs in a holeboard spatial task, in which they had to discriminate four baited buckets out of 16. Pigs (n = 32) were either housed in stimulus-poor, barren pens, or in larger pens enriched with rooting substrates. Pigs were subjected to 30 holeboard trials. Both working memory (WM), that is, the ratio (baited visits/total number of (re)visits to baited buckets), and reference memory (RM), that is, the ratio ((re)visits to baited buckets/total number of visits to all buckets), improved over trials. WM scores were higher in pigs from enriched pens than in pigs from barren pens. Housing did not affect RM scores. Personality type of the pigs, as assessed early in life using a backtest, did not affect WM or RM. In conclusion, housing conditions of pigs did not affect reference memory, but environmental enrichment improved working memory of pigs in a spatial discrimination task. Based on the findings of this study, we suggest that cognitive functioning of pigs may be impaired under commonly used housing conditions.
Varkenstoilet nog niet rijp voor brede praktijk, maar onderdelen nu al toe te passen
Bartels, Fleur - \ 2013
Varkens zijn goed te trainen om te mesten op een bepaalde plek: het varkenstoilet. Dit biedt kansen voor efficiënte mestverwerking, verbeterd dierenwelzijn, lagere bouwkosten, vermindering van fijnstof en emissies. Samen met varkenshouders en bedrijfsleven is het varkenstoilet in de praktijk getest op Varkens Innovatie Centrum Sterksel. Varkens brengen zelf de mest weg. Het varkenstoilet is nog helemaal niet rijp voor de brede praktijk, maar onderdelen zijn nu al toe te passen. Varkens zijn van nature zindelijke dieren, al vanaf 4 dagen na geboorte. Zodra varkens een nieuw hok betreden bepalen ze eerst de functiegebieden voor liggen en eten. Het meest onaantrekkelijke plekje in het hok wordt vervolgens de mestplaats. "Daar moet je rekening mee houden voor de locatie van een varkenstoilet", aldus onderzoekster Fleur Bartels van Wageningen Universiteit, tijdens het symposium ‘Het varkenstoilet’ voorafgaand aan de LIV in Venray.. Onderzoekers van VIC Sterksel hebben samen met varkenshouders en stallenbouwers twee jaar gewerkt aan de ontwikkeling van verschillende prototypes van de toiletstal, voor zowel grote als kleine groepen dieren. Belangrijkste bevindingen zijn dat varkens het liefst langs een wand mesten, op een rustige, afgescheiden plek. Het stalklimaat, lichtkleur en lichtintensiteit zijn eveneens van invloed, net als de mogelijkheid van sociaal contact met soortgenoten. Varkens zijn goed te trainen om hun behoefte op de aangewezen plek te doen. Meer onderzoek is echter nodig om te kijken hoe varkens op een efficiënte manier van elkaar kunnen leren en of dit leerproces is te automatiseren. In het project Het Varkenstoilet werkt VIC Sterksel samen met Dorset Farm Systems, Inter Continental, Microfan, Nooyen Pig Flooring en Netwerk Varkenstoilet VarkensNet. Het project wordt gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en Productschap Vee en Vlees en wordt uitgevoerd door Wageningen UR Livestock Research.
Natuurlijk gedrag basis van het varkenstoilet
Bartels, Fleur ; Genugten, Marjolein van - \ 2013
Het natuurlijke gedrag van het varken is de basis voor een goed werkend varkenstoilet. Dat stelde ondermeer Fleur Bartels van de leerstoelgroep Adaptatiefysiologie van Wageningen University Research tijdens het symposium Varkenstoilet in de Evenementenhal in Venray. “Varkens zijn van nature zindelijke dieren. Binnen een paar uur na opleg hebben de dieren al bepaald welke plek in het hok wordt gebruikt om te mesten.” Door duidelijke functiegebieden te creëren is een ondernemer in staat het mestgedrag van varkens te sturen. Klimaat is hierbij het belangrijkste aandachtspunt. “Varkens kiezen eerst de meest comfortabele plek in het hok als ligplaats, bepalen vervolgens de foerageerruimte en bombarderen tot slot de minst comfortabele plek in het hok tot mestplaats”, weet Bartels. Verschillende mogelijkheden Doel van het varkenstoilet is het dierwelzijn te verbeteren en de emissie te beperken. Mest wordt direct afgevoerd en de dikke en dunne fractie worden gescheiden. Bij Varkens Innovatie Centrum (VIC) Sterksel zijn het afgelopen jaar verschillende vormen van het varkenstoilet in de praktijk onderzocht. Het varkenstoilet in grote groepen – de zogenaamde ‘Pigsy’ – bestaat uit een cirkelvormig roostervloer in het midden van de afdeling met daarop afscheidingshekken. “Uit de praktijk blijkt dat varkens graag tegen zo’n hek aan gaan staan. Het biedt bescherming”, aldus Marjolein van Genugten van VIC Sterksel. Bij kleine groepen van maximaal twaalf dieren is in het hok een varkenstoilet gecreëerd dat bestaat uit een beperkte oppervlakte aan roostervloer dat aan twee zijden is voorzien van een dichte wand en aan de derde zijde middels een hek zicht verschaft op het naastgelegen hok. “Dit hek voorziet in de behoefte aan sociaal gedrag tijdens het mesten”, aldus Van Genugten. Operant conditioneren Varkens zijn door hun intelligentie zeer goed operant te conditioneren. “Door de dieren te belonen als ze op de juiste plek mesten, kun je ze leren hier telkens terug te keren”, licht Nico Verdoes van WUR toe. Het speciaal hiervoor opgezette trainingstoilet op VIC Sterksel – dat vanuit het hok via een ingang met een flap bereikbaar is - bewijst het succes hiervan. “Na elke mestbeurt op het varkenstoilet kreeg het dier een chocoladerozijn. Een zeer waardevol experiment, maar dit concept is natuurlijk niet in de praktijk toepasbaar, tenzij het volledig geautomatiseerd kan worden.” Ook het werken met licht maakt het mogelijk het mestgedrag te sturen. “Een blauwe of groene spot stimuleert het mesten op die plek”, heeft Van Genugten in de praktijk ervaren. “Dit werkt niet direct, maar na verloop van tijd heeft het zeker effect.”
De voordelen van zindelijkheid; Varkenstoilet moet kosten varkenssector drukken
Bartels, Fleur ; Verdoes, Nico - \ 2013
De mest efficiënter verwerken en de uitstoot van schadelijke gassen en fijnstof te verlagen terwijl het dierenwelzijn verbeterd en de kosten worden verlaagd; volgens Wageningen UR kan dit met het varkenstoilet. Wageningen UR Livestock Research heeft het varkenstoilet in de praktijk getest op het Varkens Innovatie Centrum (VIC) in het Brabantse Serksel. Bij het watercloset voor de beesten brengen de varkens de mest zelf weg. Volgens projectleider Nico Verdoes van Wageningen UR is de plaats van de keutel de sleutel. De reden hiervoor is de aangeboren zindelijkheid van varkens. Zodra varkens een nieuw hok betreden bepalen ze eerst de zogenoemde functiegebieden voor liggen en eten. Het meest onaantrekkelijke plekje in het hok wordt vervolgens de mestplaats. ‘Daar moet je rekening mee houden voor de locatie van een varkenstoilet’, aldus onderzoekster Fleur Bartels van Wageningen. Onderzoekers van VIC Sterksel hebben samen met varkenshouders en stallenbouwers twee jaar gewerkt aan de ontwikkeling van verschillende prototypes van de toiletstal, voor zowel grote als kleine groepen dieren. De belangrijkste bevindingen zijn dat varkens bij voorkeur langs een wand mesten, op een rustige en afgescheiden plek. Het stalklimaat, de lichtkleur en de lichtintensiteit zijn eveneens van invloed, net als de mogelijkheid van sociaal contact met soortgenoten. Varkens zijn goed te trainen om hun behoefte op de aangewezen plek te doen. Meer onderzoek is echter nodig om te kijken hoe varkens op een efficiënte manier van elkaar kunnen leren en of dit leerproces is te automatiseren. Naast praktijktests van Wageningen en VIC zijn ook varkenshouders van het Netwerk Varkenstoilet op eigenbedrijven aan de slag gegaan met het varkenstoilet. Harry Henst en Andries van den Bogert, twee deelnemers, zeggen dat per bedrijf moet worden bekeken wat het beste past. ‘Het is een combinatie van factoren, bijvoorbeeld het aanbieden van ruwvoer op te verwachten ‘foute mestplekken’ kan helpen om de functiegebieden anders in te delen’
Natuurlijk gedrag kan u helpen
Bartels, Fleur - \ 2013
The influence of environmental enrichment and personality on working and reference memory of pigs in a spatial discrimination task
Bartels, A.C. ; Oostindjer, M. ; Hoeks, C.W.F. ; Haas, E.N. de; Kemp, B. ; Bolhuis, J.E. - \ 2010
In: Proceedings of the 44th Congress of the International Society for Applied Ethology (ISAE), Uppsala, Sweden, 4-7 August 2010. - Wageningen Academic Publishers - ISBN 9789086861507 - p. 221 - 221.
Effects of fermentable starch on behaviour of growing pigs in barren or enriched housing
Bolhuis, J.E. ; Brand, H. van den; Bartels, A.C. ; Oostindjer, M. ; Borne, J.J.G.C. van den; Kemp, B. ; Gerrits, W.J.J. - \ 2010
Applied Animal Behaviour Science 123 (2010)3-4. - ISSN 0168-1591 - p. 77 - 86.
different coping characteristics - group-housed sows - high-fiber diets - blood-glucose - feeding motivation - physical-activity - foraging behavior - insulin levels - pregnant sows - straw
Fermentation of resistant starch might prolong satiety, and, therefore, positively affect behaviour and welfare of restrictedly-fed pigs. The impact of a potentially satiating diet likely depends on housing conditions, such as the availability of rooting material which may serve as a substrate for foraging behaviour. We investigated effects of resistant starch on behaviour of growing pigs in barren housing (B) or on straw bedding (S) in a 2 × 2 factorial arrangement. Thirty-two groups of eight pigs (approximately 25 kg) were assigned to either B- or S-housing, and to native, resistant (NS) or highly digestible pregelatinised starch (PS) in the diet. Pigs were fed at 2.5 times energy requirements for maintenance in two daily meals. Behaviour was recorded in week 3 for five 1-h periods using 2-min instantaneous scan sampling. On day 23, six pigs per group were relocated to respiration chambers. Activity over the 24-h cycle was scored in week 5 using 9-min instantaneous scan sampling. S-housed pigs on the PS-diet were more active over the 24-h cycle than S-housed pigs on the NS-diet, whereas effects of starch type on activity patterns were less obvious in B-housing (starch type × housing interaction, P = 0.05). In the morning, when fresh straw was supplied, behaviour was strongly affected by housing, whereas effects of dietary starch were most obvious around the second, afternoon, meal. S-housed pigs were more active, showed more exploration and less oral manipulation of pen mates and fixtures than B-housed pigs. The PS-diet resulted in more aggression over the day than the NS-diet in B-housed pigs, whereas levels of aggression were similar for S-housed pigs on both diets (starch type × housing interaction, P <0.10). Before their second meal, NS-fed pigs showed less locomotion, aggression (P <0.05) and manipulation of pen mates (P <0.10) than PS-fed pigs, which likely reflects reduced restlessness due to enhanced inter-meal satiety in the NS-fed pigs. After the afternoon meal, NS-fed pigs showed less activity, exploration and manipulation of pen fixtures (P <0.05) than PS-fed pigs. In conclusion, dietary resistant starch affected behaviour patterns of restrictedly-fed growing pigs. The decreased activity and reduced preprandial restlessness suggest that fermentable starch enhances interprandial satiety in pigs, and therefore may improve their welfare. Even though effects of resistant starch on activity levels were more obvious in enriched housing, the welfare benefits of fermentable starch may be more pronounced in barren housed pigs as these animals lack an outlet for their increased foraging motivation
Zeug kan biggen leren eten
Oostindjer, M. ; Bartels, A.C. ; Ooms, M. ; Brand, H. van den; Kemp, B. ; Bolhuis, J.E. - \ 2009
Boerderij 94 (2009)20. - ISSN 0006-5617 - p. 41 - 41.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.