Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 13 / 13

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  • alert
   We will mail you new results for this query: metisnummer==1046784
  Check title to add to marked list
  Effect of forest vegetation on groundwater recharge in Dutch dunes. A lysimeter study from 1941 to 1998
  Warmerdam, P.M.M. ; Hoeven, P.C.T. van der; Kole, J.W. ; Stricker, J.N.M. - \ 2012
  In: Proceedings of the 14th Euromediterranean Network of Experimental and Representative Basins. - UUNESCO - p. 11 - 14.
  Lysimeters Castricum : waterbalans lysimeter-1 : ontmaskering van meet- en aanvullingsfouten en het vaststellen van correcties
  Hoeven, P.C.T. van der - \ 2011
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2053-6) - 57 p.
  watervoorziening - grondwaterwinning - grondwaterstand - evaporatie - monitoring - hydrologische gegevens - correctiefactoren - lysimeters - waterbalans - duingebieden - kennemerland - water supply - groundwater extraction - groundwater level - evaporation - hydrological data - correction factors - water balance - duneland
  De lysimeters van PWN in de duinen van Castricum hebben in de vorige eeuw grote bekendheid gekregen. De wetenschappelijke vraagstelling van de invloed van begroeiing op de aanvulling van het onderliggende grondwater stond in het centrum van de hydrologische belangstelling. Vooral in de periode 1941 - 1972 was niets teveel om zoveel mogelijk gegevens te verzamelen. Piet van der Hoeven heeft in de jaren negentig zich beijverd de archieven voor een ieder beschikbaar te krijgen. Middels deze serie rapporten doet hij verslag van zijn resultaten. Nadat de invoer van de belangrijkste gegevens aan kant was en daar tevens de jacht op fouten eroverheen gegaan was, was duidelijk dat de bestanden daarmee nog geenszins volledig homogeen behoefden te zijn. Het verwijderen van die inhomogeniteiten is het onderwerp van dit rapport.
  Lysimeters Castricum : waarnemingen neutronensonde
  Hoeven, P.C.T. van der - \ 2011
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2053-5) - 39 p.
  watervoorziening - grondwaterwinning - grondwaterstand - neutronensondes - monitoring - hydrologische gegevens - lysimeters - waterbalans - duingebieden - kennemerland - water supply - groundwater extraction - groundwater level - neutron probes - monitoring - hydrological data - lysimeters - water balance - duneland - kennemerland
  De lysimeters van PWN in de duinen van Castricum hebben vorige eeuw grote bekendheid gekregen. De wetenschappelijke vraagstelling van de invloed van begroeiing op de aanvulling van het onderliggende grondwater stond in het centrum van de hydrologische belangstelling. Vooral in de periode 1941 - 1972 was niets teveel om zoveel mogelijk gegevens te verzamelen. Piet van der Hoeven heeft in de jaren negentig zich beijverd de archieven voor een ieder beschikbaar te krijgen. Middels deze serie rapporten doet hij verslag van zijn resultaten. In dit 5e rapport wordt de waarnemingspraktijk met een neutronensonde in 4 lysimeters vochtprofielen beschreven.
  Beweging der wateren boven, op, in en onder de aarde : berekening Makking-verdamping vanuit temperatuurextremen
  Hoeven, P.C.T. van der - \ 2011
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2053-4) - 23 p.
  lysimeters - evaporatie - berekening - hydrologie - grondwaterwinning - duingebieden - kennemerland - evaporation - calculation - hydrology - groundwater extraction - duneland
  De lysimeters van PWN in de duinen van Castricum hebben vorige eeuw grote bekendheid gekregen. De wetenschappelijke vraagstelling van de invloed van begroeiing op de aanvulling van het onderliggende grondwater stond in het centrum van de hydrologische belangstelling. Vooral in de periode 1941 - 1972 was niets teveel om zoveel mogelijk gegevens te verzamelen. Piet van der Hoeven heeft in de jaren negentig zich beijverd de archieven voor een ieder beschikbaar te krijgen. Middels deze serie rapporten doet hij verslag van zijn resultaten
  Lysimeters Castricum : eigenschappen van de invoer
  Hoeven, P.C.T. van der - \ 2011
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2053-3) - 220 p.
  lysimeters - hydrologie - grondwaterwinning - duingebieden - monitoring - kennemerland - hydrology - groundwater extraction - duneland
  De lysimeters van PWN in de duinen van Castricum hebben vorige eeuw grote bekendheid gekregen. De wetenschappelijke vraagstelling van de invloed van begroeiing op de aanvulling van het onderliggende grondwater stond in het centrum van de hydrologische belangstelling. Vooral in de periode 1941 - 1972 was niets teveel om zoveel mogelijk gegevens te verzamelen. Piet van der Hoeven heeft in de jaren negentig zich beijverd de archieven voor een ieder beschikbaar te krijgen. Middels deze serie rapporten doet hij verslag van zijn resultaten
  Lysimeters Castricum : summary and datafiles
  Hoeven, P.C.T. van der - \ 2011
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2053-2) - 61 p.
  lysimeters - hydrologie - grondwaterwinning - duingebieden - monitoring - kennemerland - lysimeters - hydrology - groundwater extraction - duneland - monitoring - kennemerland
  De lysimeters van PWN in de duinen van Castricum hebben vorige eeuw grote bekendheid gekregen. De wetenschappelijke vraagstelling van de invloed van begroeiing op de aanvulling van het onderliggende grondwater stond in het centrum van de hydrologische belangstelling. Vooral in de periode 1941 - 1972 was niets teveel om zoveel mogelijk gegevens te verzamelen. Piet van der Hoeven heeft in de jaren negentig zich beijverd de archieven voor een ieder beschikbaar te krijgen. Middels deze serie rapporten doet hij verslag van zijn resultaten
  Lysimeters Castricum : meetproject en datafiles
  Hoeven, P.C.T. van der - \ 2011
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2053-1) - 109 p.
  lysimeters - hydrologie - grondwaterwinning - duingebieden - monitoring - kennemerland - hydrology - groundwater extraction - duneland
  De lysimeters van PWN in de duinen van Castricum hebben vorige eeuw grote bekendheid gekregen. De wetenschappelijke vraagstelling van de invloed van begroeiing op de aanvulling van het onderliggende grondwater stond in het centrum van de hydrologische belangstelling. Vooral in de periode 1941 - 1972 was niets teveel om zoveel mogelijk gegevens te verzamelen. Piet van der Hoeven heeft in de jaren negentig zich beijverd de archieven voor een ieder beschikbaar te krijgen. Middels deze serie rapporten doet hij verslag van zijn resultaten. In dit 1e rapport wordt de waarnemingspraktijk in de verschillende periodes beschreven.
  Comparison of evapotranspiration of two forest vegetations. Elaboration of longterm lysimeter data at Castricum, the Netherlands and St. Arnold, Germany
  Warmerdam, P.M.M. ; Hoeven, P.C.T. van der; Stricker, J.N.M. ; Brandenburg, M. ; Kole, J.W. - \ 2010
  In: Proceedings of the 13th Biennial Conference ERB 2010 on Hydrological Responses of Small Basins to a Changing Environment, Seggau Castle, Austria, September 5-8, 2010. - - p. 123 - 125.
  Effect of inaccuracy of precipitation measurements on the water balance of the Castricum lysimeters
  Hoeven, P.C.T. van der; Warmerdam, P.M.M. ; Kole, J.W. - \ 2007
  In: Uncertainties in the 'monitoring-conceptualisation-modelling' sequence of catchment research / Pfister, L., Hoffmann, L., Paris : UNESCO (IHP-VI Technical Documents in Hydrology 81) - p. 15 - 20.
  Effect of afforestation on groundwater recharge. A lysimeter study from 1941 to 1998 in The Netherlands
  Warmerdam, P.M.M. ; Hoeven, P.C.T. van der; Kole, J.W. - \ 2006
  In: Scientific Conference on "Water in Landscape Engineering", 60th anniversary Faculty of Engineering and Environmental Science, Warsaw Agricultural University, 28 June-01 July 2006. - Warsaw : Warsaw Agricultural University - p. 37 - 37.
  Elaboration of the water balance of the Castricum lysimeters 1941-1997, Castricum, The Netherlands
  Hoeven, P.C.T. van der; Warmerdam, P.M.M. - \ 2005
  In: 40 years of the foundation of the Experimental Watershed Study Site in Yundola, International conference on forest impact on hydrological processes and soil erosion, Yundola, Bulgaria, 5-8 October 2005. - Sofia : Publishing House of the University of Forestry - ISBN 9789543320110 - p. 154 - 159.
  Description of the Castricum lysimeters 1941-2000, The Netherlands. Comparison of rain gauges and throughfall
  Hoeven, P.C.T. van der; Warmerdam, P.M.M. ; Kole, J.W. - \ 2005
  In: 40 years of the foundation of the Experimental Watershed Study, International conference on forest impact on hydrological processes and soil erosion, Yundola, Bulgaria, 5-8 October 2005 Site in Yundola. - Sofia : Publishing House of the University of Forestry - ISBN 9789543320110 - p. 146 - 153.
  Wie wordt beter van overnemen?
  Wubben, E.F.M. ; Hoeven, P.C.T. van der - \ 2004
  ESB Economisch Statistische Berichten 89 (2004)4426. - ISSN 0013-0583 - p. 79 - 81.
  eigendomsoverdrachten - ondernemerschap - bedrijfsvoering - bedrijfsopvolging - eigendomsverkrijging - property transfers - entrepreneurship - management - succession - acquisition of ownership
  Als de gevolgen van een overname voor de positie van de bestuursvoorzitter in ogenschouw worden genomen, dan blijkt zijn belang vaak tegengesteld te zijn aan dat van zijn aandeelhouders
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.