Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 25

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Praktijkdag bodem en verdichting, snel effect bij stapelen maatregelen
  Reindsen, H. ; Haan, J.J. de - \ 2014
  Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Noord 6-9-2014 (2014). - ISSN 1871-0875 - p. 30 - 30.
  Versneld onderzoek alternatief Monam
  Reindsen, H. ; Runia, W.T. - \ 2014
  Nieuwe oogst / Magazine gewas 4-10-2014 (2014). - ISSN 1871-093X - p. 35 - 35.
  output Biologische grondontsmetting
  Forse verschillen in stroomprijs
  Reindsen, H. ; Kamp, J.A.L.M. - \ 2014
  Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Noord 10 (2014)26. - ISSN 1871-0875 - p. 37 - 37.
  Opheffen bodemverdichting vraagt maatwerk : PPO 't Kompas
  Reindsen, H. - \ 2014
  Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Noord 10 (2014)25. - ISSN 1871-0875 - p. 32 - 32.
  Bietenteelt mogelijk dankzij sturen kwel
  Reindsen, H. ; Schoot, J.R. van der - \ 2014
  Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Noord 10 (2014)25. - ISSN 1871-0875 - p. 32 - 32.
  Biogassector wil snel certificering : Studiedag Biogas Branche Organisatie in Lelystad : ACRRES
  Reindsen, H. - \ 2014
  Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Noord 10 (2014)25. - ISSN 1871-0875 - p. 7 - 7.
  Injectie effectief tegen plaaginsecten
  Reindsen, H. ; Huiting, H.F. - \ 2014
  Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Noord 10 (2014)16. - ISSN 1871-0875 - p. 31 - 31.
  Beperken gewichtsverlies heeft bij bewaring prioriteit
  Reindsen, H. ; Kamp, J.A.L.M. - \ 2013
  Nieuwe oogst / Magazine gewas 2013 (2013)2 nov.. - ISSN 1871-093X - p. 6 - 7.
  Veel schade bij begin bolvorming ui : Tijdens de themadag Uien bij PPO Lelysyad
  PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, ; Reindsen, H. - \ 2012
  Nieuwe oogst / Magazine gewas 8 (2012)16. - ISSN 1871-093X - p. 5 - 5.
  Compromis sluiten bij rassenkeuze uien : Interview met Lubbert van de Brink
  Brink, L. van den; Reindsen, H. - \ 2012
  Nieuwe oogst / Magazine gewas 8 (2012)17. - ISSN 1871-093X - p. 5 - 5.
  Aaltjes : eerst diagnose, daarna actie : interview met Leendert Molendijk
  Reindsen, H. ; Molendijk, L.P.G. - \ 2012
  Nieuwe oogst / Magazine gewas 8 (2012)5. - ISSN 1871-093X - p. 8 - 9.
  plantenparasitaire nematoden - verspreiding - epidemiologie - bodemonderzoek - akkerbouw - bodempathogenen - plant parasitic nematodes - dispersal - epidemiology - soil testing - arable farming - soilborne pathogens
  "Natte grondontsmetting is een van de grote oorzaken bij aaltjesbesmetting van het ene naar het andere perceel." Deze opmerkelijke uitspraak is van Thomas Been van Plant Research International (PRI), onderdeel van Wageningen UR. Machines zijn door aanklevende grond een belangrijke primaire verspreidingsbron van aaltjes.
  Verdienen met energiebesparen : Interview met Derk van Balen
  Reindsen, H. ; Balen, D.J.M. van - \ 2012
  Nieuwe oogst / Magazine gewas 2012 (2012)1. - ISSN 1871-093X - p. 6 - 7.
  Kennis aaltjes vraagt om update: Interview met Leendert Molendijk
  Reindsen, H. ; Molendijk, L.P.G. - \ 2011
  Nieuwe oogst / Magazine gewas 7 (2011)21. - ISSN 1871-093X - p. 4 - 4.
  plantenparasitaire nematoden - akkerbouw - gewasbescherming - oogstschade - beslissingsondersteunende systemen - groenbemesters - plant parasitic nematodes - arable farming - plant protection - crop damage - decision support systems - green manures
  Rond aaltjes bestaan veel vragen en geruchten. Adviseurs, intermediairs en onderzoekers willen duidelijkheid om akkerbouwers zo eenduidig mogelijk te kunnen adviseren. Op de landelijke aaltjesdag in Lelystad werden de nieuwste ontwikkelingen op een rij gezet.
  Kosten verlagen : Interview met Marcel van der Voort
  Reindsen, H. ; Voort, M.P.J. van der - \ 2011
  Nieuwe oogst / Magazine gewas 7 (2011)4. - ISSN 1871-093X - p. 7 - 7.
  'Energiebesparing komt elk jaar terug' : Interview met Peter van Reeuwijk
  Reindsen, H. ; Reeuwijk, P. van - \ 2011
  Nieuwe oogst / Magazine gewas 7 (2011)4. - ISSN 1871-093X - p. 6 - 6.
  'Vergisten bietenblad vraagt compensatie' : Interview met Klaas Wijnholds en Jan Kamp
  Reindsen, H. ; Wijnholds, K.H. ; Kamp, J.A.L.M. - \ 2011
  Nieuwe oogst / Magazine gewas 7 (2011)4. - ISSN 1871-093X - p. 6 - 7.
  biobased economy - bio-energie - fermentatie - suikerbietenloof - bodemvruchtbaarheid - mineralen - biobased economy - bioenergy - fermentation - sugarbeet tops - soil fertility - minerals
  Suikerbietenblad vergisten heeft een gunstig effect op de broeikasgasemissie en kan het rendement van de teelt verhogen. LTO-werkgroep Vaktechniek Akkerbouw ziet wel een mogelijk knelpunt. De afvoer van het blad kost mineralen en dat vraagt om compensatie, anders mergelt de akkerbouwer de grond verder uit. Met kader "Energiebesparen komt elk jaar terug" van Pieter van Reeuwijk en "Kosten verlagen" van Marcel van der Voort van het PPO-agv
  Zorgen over de bodem : Interview met Klaas Wijnholds van proefboerderij 't Kompas in Valthermond
  Reindsen, H. ; Wijnholds, K.H. - \ 2011
  Nieuwe oogst / Magazine gewas 7 (2011)2. - ISSN 1871-093X - p. 8 - 8.
  Sensoren : van de regen in de drup : Interview met Klaas Wijnholds van proefboerderij 't Kompas in Valthermond
  Reindsen, H. ; Wijnholds, K.H. - \ 2011
  Nieuwe oogst / Magazine gewas 7 (2011)2. - ISSN 1871-093X - p. 8 - 8.
  NemaDecide breder inzetbaar : (Interview met Thea van Beers)
  Reindsen, H. ; Beers, T.G. van - \ 2010
  Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Noord 6 (2010)22. - ISSN 1871-0875 - p. 33 - 33.
  'Landschapsmaïs meer als graan zaaien' (interview met Ruud Timmer)
  Reindsen, H. ; Timmer, R.D. - \ 2010
  Nieuwe oogst / Magazine gewas 6 (2010)2. - ISSN 1871-093X - p. 6 - 7.
  akkerbouw - biodiversiteit - graansoorten - maïs - ecologie - ondergewassen - groenbemesters - plantdichtheid - gewasproductie - agrobiodiversiteit - arable farming - biodiversity - cereals - maize - ecology - catch crops - green manures - plant density - crop production - agro-biodiversity
  PPO is verrast door de uitkomsten van het onderzoek naar landschapsmaïs. Door de 1.75 meter lange maïs meer als graan te zaaien en na vier maanden te oogsten, zijn mooie opbrengsten haalbaar. Het lijkt vooral interessant in combinatie met een groenbemester/vanggewas winterroggen en -erwten, goed voor een extra oogst eind mei
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.