Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 5 / 5

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Achtergronddocument vergunningenbeleid voor lozingen van afvalwater uit mestverwerkingsinstallaties
  Voorthuizen, Ellen van; Overgoor, Ceciel ; Buisonjé, F.E. de; Verdoes, N. ; Hoeksma, P. ; Herpen, Frank ; Leeuwis-Tolboom., Janine - \ 2016
  Nijmegen : Royal Haskoning - 99
  afvalwater - lozing - mestverwerking - vergunningen - waterbeheer - afvoerwater - waste water - disposal - manure treatment - permits - water management - effluents
  Waterbeheerders in Nederland krijgen de laatste jaren steeds vaker te maken met vergunningaanvragen voor het lozen van afvalwater afkomstig uit mestverwerkingsinstallaties (MVI’s). Dit achtergronddocument biedt inzicht in het beleidskader voor en de technieken van mestverwerking, de afvalwaterstromen die daarbij vrij komen en technieken om dat afvalwater te behandelen. Daarnaast beschrijft het document het beleidskader voor lozingen van afvalwater, ervaringen uit de praktijk en uiteindelijk een eenduidig afwegingskader voor vergunningverleners. Het rapport eindigt met een aantal aanbevelingen voor het gebruik van dit rapport door vergunningverleners, voor het vervolgtraject dat onder regie van het Ministerie van I&M en bevat een aantal aanbevelingen om resterende kennisleemten te vullen. Het doel van dit achtergronddocument is inzicht te geven in de stand der techniek bij de behandeling van vrijkomende afvalwaterstromen uit mestverwerkingsinstallaties (MVI’s). Bij voldoende behandeling kan het afvalwater geloosd worden op de riolering (rioolwaterzuivering) of direct op oppervlaktewater. Het document heeft als nevendoel om de vergunningverlening te harmoniseren en het lozingenbeleid te onderbouwen.
  Biological black water treatment combined with membrane separation
  Voorthuizen, E.M. van; Zwijnenburg, A. ; Meer, W. van der; Temmink, H. - \ 2008
  Water Research 42 (2008)16. - ISSN 0043-1354 - p. 4334 - 4340.
  afvalwaterbehandeling - biologische behandeling - filtratie - membranen - voedingsstoffen - terugwinning - scheiding - verzamelen - rioolwater - prestatieniveau - waste water treatment - biological treatment - filtration - membranes - nutrients - recovery - separation - collection - sewage - performance - bioreactors - phosphorus
  Separate treatment of black (toilet) water offers the possibility to recover energy and nutrients. In this study three combinations of biological treatment and membrane filtration were compared for their biological and membrane performance and nutrient conservation: a UASB followed by effluent membrane filtration, an anaerobic MBR and an aerobic MBR. Methane production in the anaerobic systems was lower than expected. Sludge production was highest in the aerobic MBR, followed by the anaerobic MBR and the UASB-membrane system. The level of nutrient conservation in the effluent was high in all three treatment systems, which is beneficial for their recovery from the effluent. Membrane treatment guaranteed an effluent which is free of suspended and colloidal matter. However, the concentration of soluble COD in the effluent still was relatively high and this may seriously hamper subsequent nutrient recovery by physical¿chemical processes. The membrane filtration behaviour of the three systems was very different, and seemed to be dominated by the concentration of colloidals in the membrane feed. In general, membrane fouling was the lowest in the aerobic MBR, followed by the membranes used for UASB effluent filtration and the anaerobic MBR.
  Terugwinnen van nutriënten uit zwart water vanuit een Nederlands perspectief
  Voorthuizen, E.M. van; Zwijnenburg, A. ; Meer, W. van der; Temmink, H. - \ 2008
  Afvalwaterwetenschap 7 (2008)3. - ISSN 1569-2361 - p. 160 - 168.
  voedingsstoffen - afvalwater - terugwinning - elektrodialyse - omgekeerde osmose - ionenuitwisseling - biologische behandeling - afvalwaterbehandeling - fosfaten - stikstof - nutrients - waste water - recovery - electrodialysis - reverse osmosis - ion exchange - biological treatment - waste water treatment - phosphates - nitrogen
  Dit artikel gaat nader in op de terugwinning van nutriënten uit het zwarte (toilet) water. Tegelijkertijd moet hierbij rekening worden gehouden met de twee andere doelen van sanitatie: de bescherming van de publieke gezondheid en het milieu. Bescherming van het milieu betekent in Nederland in principe dat voldaan moet worden aan de lozingseisen voor stikstof van 10 mg N l(-1) en fosfaat van 1 mg P l(-1)
  Vergelijking van de biologische behandeling van zwart water met een UASB reactor, een anaërobe MBR en een aërobe MBR
  Voorthuizen, E.M. van; Zwijnenburg, A. ; Temmink, H. - \ 2008
  Afvalwaterwetenschap 7 (2008)1. - ISSN 1568-3788 - p. 16 - 25.
  Fate and biodegradability of sulfonated aromatic amines
  Tan, N.C.G. ; Leeuwen, A. van; Voorthuizen, E.M. van; Slenders, P. ; Prenafeta, F.X. ; Temmink, H. ; Lettinga, G. ; Field, J.A. - \ 2005
  Biodegradation 16 (2005)6. - ISSN 0923-9820 - p. 527 - 537.
  azo dyes - granular sludge - microbial desulfonation - sulfanilic acid - degradation - reduction - bacteria - water - xenobiotics - environment
  Ten sulfonated aromatic amines were tested for their aerobic and anaerobic biodegradability and toxicity potential in a variety of environmental inocula. Of all the compounds tested, only two aminobenzenesulfonic acid (ABS) isomers, 2- and 4-ABS, were degraded. The observed degradation occurred only under aerobic conditions with inocula sources that were historically polluted with sulfonated aromatic amines. Bioreactor experiments, with non-sterile synthetic wastewater, confirmed the results from the aerobic batch degradation experiments. Both ABS isomers were degraded in long-term continuous experiment by a␣bioaugmented enrichment culture. The maximum degradation rate in the aerobic bioreactor was 1.6¿1.8 gl-1 d-1 for 2-ABS and a somewhat lower value for 4-ABS at hydraulic retention times (HRT) of 2.8¿3.3h. Evidence for extensive mineralization of 2- and 4-ABS was based on oxygen uptake and carbon dioxide production during the batch experiments and the high levels of chemical oxygen demand (COD) removal in the bioreactor. Furthermore, mineralization of the sulfonate group was demonstrated by high recovery of sulfate. The sulfonated aromatic amines did not show any toxic effects on the aerobic and anaerobic bacterial populations tested. The poor biodegradability of sulfonated aromatic amines indicated under the laboratory conditions of this study suggests that these compounds may not be adequately removed during biological wastewater treatment.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.