Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 92

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  • alert
   We will mail you new results for this query: metisnummer==1050872
  Check title to add to marked list
  De juiste boom op de juiste plaats : een samenvatting van 15 jaar onderzoek naar gebruikswaarde van straatbomen
  Hiemstra, J.A. ; Slingerland, L. ; Sluis, B.J. van der; Schalk, G. - \ 2012
  Wageningen : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving/Plant Publicity Holland - ISBN 9789081343985 - 72
  straatbomen - gebruikswaarde - standplaatsfactoren - groeiplaatseisen - stedelijke gebieden - rassen (planten) - soortendiversiteit - boomkwekerijen - openbaar groen - landbouwkundig onderzoek - street trees - use value - site factors - site requirements - urban areas - varieties - species diversity - forest nurseries - public green areas - agricultural research
  Met het oog op de ontwikkeling van objectieve kennis van de gebruikswaarde van met name innovaties in het straatbomensortiment is ruim 15 jaar geleden door de cultuurgroep laanbomen in samenwerking met de afnemers van laanbomen (gemeenten) het project Gebruikswaarde Onderzoek Laanbomen gestart. Het project is opgebouwd rond waarnemingen aan praktijkbeplantingen van 75 relatief nieuwe introducties in het laanbomensortiment. In deze beplantingen is de ontwikkeling van de bomen gedurende een periode van 7-10 jaar gedetailleerd gevolgd en zijn de ervaringen met onderhoud en beheer in beeld gebracht.
  The effect of a national control program on mastitis occurence in the Netherlands
  Borne, B.H.P. van den; Lam, T.G.J.M. ; Sampimon, O.C. ; Jansen, J. ; Schalk, G. - \ 2011
  In: Udder health and communication / Hogeveen, H., Lam, T.J.G.M., Wageningen : Wageningen Academic Publishers - ISBN 9789086861859 - p. 101 - 108.
  A 5-year national mastitis control program was initiated in the Netherlands in 2005. Knowledge transfer and improvements of dairy farmers’ motivation towards udder health were used as means to decrease mastitis occurrence in Dutch dairy herds. The aim of this study was to determine the effect of the control program on (sub)clinical mastitis occurrence and on farmers’ mindset and behaviour in relation to clinical mastitis. Two identical surveys were conducted in the same herds at the beginning and end of the control program to quantify the change in mastitis occurrence and farmers’ mindset and behaviour. Prevalence of high composite somatic cell count (CSCC) and incidence rate of farmer-diagnosed clinical mastitis (IRCM) were compared between both surveys. The change in farmers’ mindset and behaviour towards udder health was associated with the change in IRCM in 104 dairy herds using factor analyses and linear regression models. There was no significant decrease in high CSCC prevalence between both surveys. However, IRCM decreased from 33.5 in 2004/2005 to 28.1 quarter cases per 100 cow-years at risk in 2009. The variation in the change in IRCM was mainly explained by the 2004/2005 IRCM (29%) and factors describing the change in farmers’ mindset (20%). These factors described a change in the perceived lack of control, a change in the perceived lack of influence on sources of mastitis, and a change in the worries about mastitis. This study indicated that udder health was improved in the Netherlands over the course of a mastitis control program. Changing dairy farmers’ mindset seemed effective in decreasing clinical mastitis occurrence in dairy herds.
  Gebruikswaarde onderzoek laanbomen : Pyrus calleryana 'Redspire'
  Hiemstra, J.A. ; Sluis, B.J. van der; Slingerland, L. ; Schalk, G. - \ 2011
  Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V.
  Gebruikswaarde onderzoek laanbomen : Zelkova serrata 'Flekova' (Green Vase)
  Hiemstra, J.A. ; Sluis, B.J. van der; Slingerland, L. ; Schalk, G. - \ 2011
  Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V.
  Gebruikswaarde onderzoek laanbomen : Ulmus 'Columella'
  Hiemstra, J.A. ; Sluis, B.J. van der; Slingerland, L. ; Schalk, G. - \ 2011
  Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V.
  Gebruikswaarde onderzoek laanbomen : Ulmus xhollandica 'Pioneer'
  Hiemstra, J.A. ; Sluis, B.J. van der; Slingerland, L. ; Schalk, G. - \ 2011
  Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V.
  Gebruikswaarde onderzoek laanbomen : Tilia tomentosa 'Szeleste'
  Hiemstra, J.A. ; Sluis, B.J. van der; Slingerland, L. ; Schalk, G. - \ 2011
  Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V.
  Gebruikswaarde onderzoek laanbomen : Tilia tomentosa 'Doornik'
  Hiemstra, J.A. ; Sluis, B.J. van der; Slingerland, L. ; Schalk, G. - \ 2011
  Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V.
  Gebruikswaarde onderzoek laanbomen : Tilia platyphyllos 'Örebro'
  Hiemstra, J.A. ; Sluis, B.J. van der; Slingerland, L. ; Schalk, G. - \ 2011
  Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V.
  Gebruikswaarde onderzoek laanbomen : Tilia platyphyllos 'Naarden'
  Hiemstra, J.A. ; Sluis, B.J. van der; Slingerland, L. ; Schalk, G. - \ 2011
  Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V.
  Gebruikswaarde onderzoek laanbomen : Tilia platyphyllos 'Delft'
  Hiemstra, J.A. ; Sluis, B.J. van der; Slingerland, L. ; Schalk, G. - \ 2011
  Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V.
  Gebruikswaarde onderzoek laanbomen : Tilia cordata 'Roelvo'
  Hiemstra, J.A. ; Sluis, B.J. van der; Slingerland, L. ; Schalk, G. - \ 2011
  Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V.
  Gebruikswaarde onderzoek laanbomen : Tilia cordata 'Rancho'
  Hiemstra, J.A. ; Sluis, B.J. van der; Slingerland, L. ; Schalk, G. - \ 2011
  Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V.
  Gebruikswaarde onderzoek laanbomen : Tilia americana 'Redmond'
  Hiemstra, J.A. ; Sluis, B.J. van der; Slingerland, L. ; Schalk, G. - \ 2011
  Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V.
  Gebruikswaarde onderzoek laanbomen: Sorbus latifolia 'Henk Vink'
  Hiemstra, J.A. ; Sluis, B.J. van der; Slingerland, L. ; Schalk, G. - \ 2011
  Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V.
  Gebruikswaarde onderzoek laanbomen : Sophora japonica 'Regent'
  Hiemstra, J.A. ; Sluis, B.J. van der; Slingerland, L. ; Schalk, G. - \ 2011
  Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V.
  Gebruikswaarde onderzoek laanbomen : Robinia pseudoacacia 'Nyirségí'
  Hiemstra, J.A. ; Sluis, B.J. van der; Slingerland, L. ; Schalk, G. - \ 2011
  Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V.
  Gebruikswaarde onderzoek laanbomen : Quercus 'Macon'
  Hiemstra, J.A. ; Sluis, B.J. van der; Slingerland, L. ; Schalk, G. - \ 2011
  Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V.
  Gebruikswaarde onderzoek laanbomen : Quercus xhispanica 'Wageningen'
  Hiemstra, J.A. ; Sluis, B.J. van der; Slingerland, L. ; Schalk, G. - \ 2011
  Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V.
  Gebruikswaarde onderzoek laanbomen : Pterocarya rhoifolia 'Bokravention' (Kyoto Convention)
  Hiemstra, J.A. ; Sluis, B.J. van der; Slingerland, L. ; Schalk, G. - \ 2011
  Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.