Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 2 / 2

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  • alert
   We will mail you new results for this query: metisnummer==1052417
  Check title to add to marked list
  The effects of climate change in the Netherlands
  Bresser, A.H.M. ; Berk, M.M. ; Born, G.J. van den; Bree, L. van; Gaalen, F.W. van; Ligtvoet, W. ; Minnen, J.G. van; Witmer, M.C.H. ; Amelung, S.B. ; Bolwidt, L. ; Brinke, W. ten; Buiteveld, H. ; Dillingh, D. ; Dorland, R. van; Huynen, M. ; Leemans, R. ; Strien, A.J. van; Vermaat, J. ; Veraart, J.A. - \ 2005
  Bilthoven : MNP (MNP report 773001037) - ISBN 9789069601366 - 112 p.
  Effecten van klimaatverandering in Nederland
  Bresser, A.H.M. ; Berk, M.M. ; Born, G.J. van den; Bree, L. van; Gaalen, F.W. van; Ligtvoet, W. ; Minnen, J.G. van; Witmer, M.C.H. ; Amelung, S.B. ; Bolwidt, L. ; Brinke, W. ten; Buiteveld, H. ; Dillingh, D. ; Dorland, R. van; Huynen, M. ; Leemans, R. ; Strien, A.J. van; Vermaat, J. ; Veraart, J.A. - \ 2005
  Bilthoven : Milieu- en Natuurplanbureau (MNP-rapport 773001034) - ISBN 9789069601328 - 115
  klimaat - klimaatverandering - klimaatfactoren - nederland - invloeden - climate - climatic change - climatic factors - netherlands - influences
  Het klimaat verandert: de zeespiegel stijgt, de afvoeren van de rivieren nemen toe. De natuur reageert al op de opgetreden temperatuurveranderingen. De waarneembare effecten in Nederland zijn beperkt van omvang. De komende tientallen jaren zullen de ontwikkelingen naar verwachting sneller gaan. Extreem warme en droge zomers zullen vaker vóórkomen. Daarnaasy is de snelheid waarmee de temperatuur stijgt, waarschijnlijk te hoog voor veel organismen om zich te kunnen aanpassen of te kunnen verhuizen. Ook de landbouw en de toeristensector staan voor veranderingen, die economisch gezien zowel positief als negatief kunnen uitpakken; dat is onder andere afhankelijk van ontwikkelingen elders in Europa. De verwachte gezondheidswinst door algehele temperatuurstijging wordt waarschijnlijk grotendeels teniet gedaan door het verhoogde sterfterisico¿s bij extreem warm weer
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.