Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 5 / 5

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Konijnen in de duinen van Meijendel : vier verschillende telmethoden om de konijnendichtheid te schatten
  Bankert, D. ; Groen, K.C.G. in 't - \ 2020
  Holland's Duinen (2020)42. - ISSN 1389-7373 - p. 5 - 11.
  rabbits - monitoring - zoogeography - duneland - zuid-holland
  De transectmethode is een methode die gebruikt wordt om konijnenpopulaties te monitoren. De methode wordt uitgevoerd door beheerders van alle duingebieden aan de Nederlandse vastelandskust. Onderstaand onderzoek is uitgevoerd om meer duidelijkheid te krijgen over de betekenis van de aantallen konijnen die geteld worden met deze methode. In hoeverre komen de getelde aantallen overeen met de aantallen konijnen aanwezig in delen waar niet geteld wordt?
  Movement of foraging tundra swans explained by spatial pattern in cryptic food densities
  Klaassen, R.H.G. ; Nolet, B.A. ; Bankert, D. - \ 2006
  Ecology 87 (2006)9. - ISSN 0012-9658 - p. 2244 - 2254.
  correlated random-walk - searching behavior - patchy environment - bayesian foragers - bewicks swans - energy gain - heterogeneity - field - information - depression
  We tested whether Tundra Swans use information on the spatial distribution of cryptic food items (belowground Sago pondweed tubers) to shape their movement paths. In a continuous environment, swans create their own food patches by digging craters, which they exploit in several feeding bouts. Series of short (1 m). Tuber biomass densities showed a positive spatial auto-correlation at a short distance (25 g/m2) and to a more distant patch (at 7¿8 m) if the food density in the current patch had been low (3 m) from a low-density patch and a short distance (
  The influence of social interactions on the foraging path of Bewick's Swans Cygnus columbianus bewickii
  Klaassen, R.H.G. ; Nolet, B.A. ; Bankert, D. - \ 2006
  Ardea 94 (2006)3. - ISSN 0373-2266 - p. 477 - 484.
  tundra swans - behavior - information - habitat - efficiency - migration - depletion - foragers - patterns - tubers
  The efficiency in which high-density food patches are found is determined by the way foragers move between patches. In this study we explore the effect of social interactions on the foraging path, in particular the distance moved between patches. We studied Bewick¿s Swans Cygnus columbianus bewickii that foraged on belowground tubers of Fennel Pondweed Potamogeton pectinatus. We accurately mapped the foraging path of individual swans and determined the distances between visited patches. 24% of inter-patch movements are associated with social interactions. When a swan retreats from a patch because it is chased away by another swan, it moves a significantly larger distance to a patch than if the movement is not associated with a social interaction. Such longer movements are thought to reduce the rate at which high-density patches are encountered, and thus the energy gain rate a swan can achieve. We observed a strong social hierarchy in which families are dominant over pairs and singletons, and pairs are dominant over singletons, which represents a producer¿scrounger model. Singletons were most frequently observed to retreat from patches and are consequently thought to achieve the lowest gain rates, and also as a result exhibit the slowest speed of movement between patches. However singletons might partly compensate for more frequent retreats from patches by moving larger distances to arrive at the front edge of a flock where they encounter unexploited resources.
  De soort in zijn element : evaluatie van een vijftal soortbeschermingsplannen: Steenuil, Vroedmeesterpad en Geelbuikvuurpad, Grote vuurvlinder, Grauwe kiekendief en Moerasvogels
  Bankert, D. ; Joop, P. ; Wiersinga, W.A. - \ 2006
  Ede : Directie Kennis, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Rapport DK nr. 2007/061) - 102
  fauna - reptielen - vogels - soorten - habitats - natuurbescherming - natuurbeleid - fauna - reptiles - birds - species - habitats - nature conservation - nature conservation policy
  Specifieke soortgerichte aandacht heeft de laatste jaren veelvuldig tot discussie geleid, met name doordat bouwplannen werden gefrustreerd door het voorkomen van zeer zeldzame soorten. Denk aan de aanleg van de A73 en de aanwezigheid van de Zeggekorfslak, de bouw van een pannenkoekhuis in Terherne op het terrein van de Noordse woelmuis, of de aanleg van een bedrijventerrein in Heerlen op het leefgebied van de Hamster. Echter, deze soortgerichte passieve bescherming zoals hierboven beschreven is noodzakelijk om soorten en hun leefgebied te beschermen. Aanvullend is actief beleid nodig; hiervoor is de uitvoering van soortbeschermingsplannen, waarin de nadruk ligt op actief maatregelen treffen om soorten te beschermen. Dit rapport evalueert een vijftal van deze beschermingsplannen.
  A review of the transect method by comparing it with three other counting methods to estimate rabbit (Oryctolagus cuniculus) density
  Bankert, D. ; Groen, K.C.G. in 't; Wieren, S.E. van - \ 2003
  Lutra 46 (2003)1. - ISSN 0024-7634 - p. 27 - 34.
  oryctolagus cuniculus - konijnen - populatiedichtheid - tellen - transect correlogrammen - karteringen - duingebieden - nederland - zuid-holland - oryctolagus cuniculus - rabbits - population density - counting - transect correlograms - duneland - surveys - netherlands - zuid-holland
  In dune areas in the Netherlands, the standard method for estimating rabbit (Oryctolagus cuniculus) populations is by counting the number of rabbits that can be seen in the headlights of a car along standard transects. This paper evaluates whether estimated rabbit densities derived from this method represent the density of rabbits in the hinterland. Three alternative methods were employed: the pellet count, the spotlight count and the burrow count. While the transect method could only be used on the transects, the others were used on both the transects and in the hinterland and these results were compared with those from the transect counts. The burrow count did not reveal any difference in the number of rabbits on the transects and in the hinterland. While the spotlight count and the pellet count showed a significant difference with more rabbits being estimated in the hinterland. The results of the pellet count are the most reliable since the results are not influenced by disturbance or weather circumstances. The number of rabbits estimated on the transects with this method was more or less similar to the density estimates of the transect method. The pellet count showed that there were 30% more rabbits in the hinterland than along the transect. Hence extrapolation of data of the transect method to the hinterland underestimates the number of rabbits in this area. It should be noted that these conclusions are based on a situation with a very low population density and it is possible that other results will be found in situations where the population density is much higher
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.