Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 2 / 2

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: metisnummer==1055545
Check title to add to marked list
Knowledge for a sustaineble future of the Wadden: intergrated research agenda of the Wadden-Academy-KNAW
Kabat, P. ; Bazelmans, J. ; Dijk, J. van; Herman, P.M.J. ; Speelman, H. ; Deen, N.R.J. ; Hutjes, R.W.A. - \ 2009
Leewarden : KNAW - ISBN 9789490289157 - 145
natuurbescherming - landgebruiksplanning - geologie - ondergrond - geomorfologie - ecologie - wadden - waddenzee - nature conservation - land use planning - geology - subsoil - geomorphology - ecology - tidal flats - wadden sea
The Wadden Academy is a new entity of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW) which was officially founded on 30 July 2008 by decision of the Dutch government and as a reflection of the recommendations of the Meijer Committee. This publication is the integrated research agenda of the Wadden Academy. Wadden Sea research has for many years been dominated by the natural sciences. Socio-economic research and, to a lesser extent, historical research is grossly under-represented in terms of volume and importance. The Wadden Sea Area should figure more prominently on the research agenda of economists, historians, sociologists, psychologists, anthropologists and cultural scientists. They can identify those who feel involved in the Wadden Sea Area and in what way, how this involvement is justified in history, what interests are at stake, what reference images of the landscapes are used and how this will affect the future of the area. A key task for the Wadden Academy is to study changes which are taking place over different space and time scales and are the result of the interaction between the geosphere, hydrosphere, atmosphere, biosphere and humankind and society. In the approach adopted by the Wadden Academy, great value is attached to knowledge of the region’s long past and present
Kennis voor een duurzame toekomst van de Wadden: Intergrale Kennisagenda van de Waddenacademie
Kabat, P. ; Bazelmans, J. ; Dijk, J. van; Herman, P.M.J. ; Speelman, H. ; Deen, N.R.J. ; Hutjes, R.W.A. - \ 2009
Leeuwarden : KNAW - ISBN 9789490289027 - 145
geomorfologie - ecologie - ondergrond - regionale planning - cultuurlandschap - waddenzee - wadden - geomorphology - ecology - subsoil - regional planning - cultural landscape - wadden sea - tidal flats
Het waddengebied vormt een zeer omvangrijk geheel van barrière-eilanden, zee, droogvallende platen en kwelders,waar natuurlijke processen nog vrijwel ongestoord verlopen. De Wadden omvatten 60% van alle getijdengebieden in Europa en Noord-Afrika en bieden een habitat voor een zeer rijke en gevarieerde flora en fauna. In het gebied zijn ook eeuwenoude cultuurlandschappen te vinden die een weerslag vormen van een unieke menselijke adaptatie aan de dynamiek van een zeer bijzonder kustgebied. De huidige waardering van het gebied is niet zonder slag of stoot tot stand gekomen. Het waddengebied en zijn toekomst zijn sinds de jaren zestig en tot op de dag van vandaag onderwerp van — soms heftig — politiek-maatschappelijk debat en controverse. Geleidelijk is er echter een breed besef gegroeid dat het gebied speciale zorg behoeft. De Waddenacademie heeft de ambitie het waddengebied te (laten) ontwikkelen tot een kraamkamer voor breed toepasbare, integrale kennis over duurzame ontwikkeling van een kustgebied,waar natuurwaarden centraal staan en een dragend onderdeel vormen van de lokale en regionale economie
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.