Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 6 / 6

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  De kunst van het doorzetten : Leerervaringen uit Het Nieuwe Veehouden
  Bremmer, B. ; Oosterhoff, Wiggele ; Kortstee, H.J.M. ; Boezem, Ernest van den - \ 2015
  CAH Vilentum, Kenniscentrum Agrofood en Ondernemen - 21
  veehouderijbedrijven - veehouderij - innovaties - agrarische bedrijfsvoering - duurzame veehouderij - bedrijfsontwikkeling in de landbouw - landbouwontwikkeling - economie van de veehouderij - livestock enterprises - livestock farming - innovations - farm management - sustainable animal husbandry - farm development - agricultural development - livestock economics
  Deze publicatie is een verslag van ondernemers, onderzoekers, medewerkers van maatschappelijke instellingen en belangenbehartigers en studenten van een reis naar Het Nieuwe Veehouden. Naar de toekomst van de veehouderij in Nederland, zonder precies te weten hoe die er uitziet. De reisbagage bestaat vooral uit innoverend vermogen en doorzettingsvermogen. In drie projecten (Het Nieuwe Veehouden 1, 2 en 3) is deze reis gemaakt, die bestond uit workshops, interviews, studies, bijeenkomsten, enz. De drie projecten “Het Nieuwe Veehouden” laten zien hoe moeilijk het echte innoveren soms is en hoeveel doorzettingsvermogen ervoor nodig is. Tegelijkertijd is duidelijk geworden dat er aan de basis van de veehouderij in Nederland voldoende innovatief vermogen is voor een toekomst van diezelfde veehouderij in Nederland.
  De waarde van waarden
  Oosterhoff, W. ; Stokkers, G.J. ; Smit, A.B. - \ 2015
  V-focus 12 (2015)2. - ISSN 1574-1575 - p. 32 - 33.
  agrarische bedrijfsvoering - ondernemerschap - ondernemingen - persoonlijke ontwikkeling - bewustwording - waarden - economische samenwerking - farm management - entrepreneurship - enterprises - personal development - conscientization - values - economic cooperation
  Agrarische ondernemers schakelen voortdurend tussen de drie O’s: Ondernemer, Onderneming en Omgeving. De laatste jaren komt er steeds meer aandacht voor de relatie tussen onderneming en omgeving. We noemen dat omgevingsgericht ondernemen. Bij het Kenniscentrum Agrofood en Ondernemen in Dronten ligt de focus vooral op de ondernemer. Persoonlijke ontwikkeling van ondernemers in opleiding staat hoog in het vaandel. Onderdeel van die persoonlijke ontwikkeling is de bewustwording van de eigen waarden.
  Ondernemerschap kun je leren
  Oosterhoff, W. ; Smit, A.B. - \ 2014
  V-focus 11 (2014)6. - ISSN 1574-1575 - p. 12 - 13.
  hogere agrarische scholen - beroepsopleiding (hoger) - ondernemerschap - flevoland - agricultural colleges - professional education - entrepreneurship - flevoland
  Kun je ondernemerschap leren? Daarover zijn de meningen verdeeld. Veel ondernemers geven aan dat je ondernemerschap niet uit een boekje kunt leren, maar in je moet hebben. CAH Vilentum in Dronten biedt daarentegen een hbo-opleiding ‘Agrarisch Ondernemerschap’ aan. Studenten van deze opleiding volgden bij het Kenniscentrum Agrofood en Ondernemen in Dronten de Masterclass Ondernemerschap. Zij verbeterden aantoonbaar hun ondernemerschapscompetenties.
  Goed samenspel : duurzame verbinding tussen onderwijs en ondernemers
  Oosterhoff, W. ; Kortstee, H.J.M. - \ 2014
  Dronten : CAH Vilentum - 27
  agrarisch onderwijs - ondernemerschap - samenwerking - levenslang leren - kennisoverdracht - agricultural education - entrepreneurship - cooperation - lifelong learning - knowledge transfer
  Het project waar deze publicatie uit voortgekomen is, startte met de vraag: hoe kunnen we docenten in het mbo en het hbo een handreiking bieden om de match tussen school en bedrijfsleven goed te maken? En hoe zorgen we ervoor dat die samenwerking ook duurzaam wordt? De onderzoekers hebben zich ingezet om een goede do- en don’t-lijst te maken op basis van literatuur, adviezen van ondernemers en interviews met docenten.
  Tegen de berg op ... en er overheen : een nieuw leertraject voor docenten in ondernemerschapsonderwijs
  Kortstee, H.J.M. ; Hamers-van den Berkmortel, N.W.T.H. van den; Oosterhoff, W. ; Boezem, E. van den - \ 2012
  Dronten : CAH Vilentum Dronten (Lectoraat Ondernemen & Samenleving 12-001) - 47
  agrarisch onderwijs - ondernemerschap - vaardigheden - leerplan - lerarenopleiding - onderwijsvaardigheden - agricultural education - entrepreneurship - skills - curriculum - teacher training - teaching skills
  Dodo (Docenten ontwikkelen doelgericht ondernemerschap) komt voort uit het programma Onderne-merschap van de Groene Kennis Coöperatie (GKC). Samen met Partners voor Ondernemerschap werken zij aan het versterken van het ondernemerschap in het Groen Onderwijs. De primaire doelgroepen hierbij zijn ondernemers in opleiding en ondernemers in de praktijk. Docenten MBO en HBO zijn daarbij belangrijke schakels: kunnen ze bij leerlingen/studenten ondernemerschapscompetenties ontwikkelen en kunnen ze bij ondernemers deze mogelijke verbeteren?
  Van 'kennis op de plank' naar 'Kennissen in beweging!' : onderwijsdag ondernemerschap, Dronten, 18 november 2008
  Hamers-van den Berkmortel, N.W.T.H. van den; Beldman, A.C.G. ; Kortstee, H.J.M. ; Oosterhoff, W. ; Vrolijk, M. - \ 2008
  [Wageningen] : Wageningen UR - 36
  onderwijs - onderwijsonderzoek - ondernemerschap - kennis - verspreiding van onderzoek - informatieverspreiding - kennisoverdracht - education - educational research - entrepreneurship - knowledge - diffusion of research - diffusion of information - knowledge transfer
  De brochure Onderwijsdag Ondernemerschap 2008 is een bundeling van alle posters met resultaten van onderzoek en onderwijsontwikkeling die tijdens deze door LNV gefinancierde onderwijsdag van het project Ondernemerschap van Onderzoek naar Onderwijs zijn gepresenteerd. In dat programma vindt kennisontwikkeling op het gebied van ondernemerschap plaats in nauwe samenwerking met overheid, ondernemers en het onderwijs. De afgelopen periode is er vanuit het programma juist veel aandacht geweest om de kennis beter te laten benutten Deze brochure is zelf een goed voorbeeld geworden van een nauwe samenwerking tussen onderzoek en onderwijs
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.