Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 55

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: metisnummer==1060158
Check title to add to marked list
Effect of temperature on chlorine treatment for elimination of freshwater phytoplankton in ballast water: Bench-scale test
Casas-Monroy, Oscar ; Vanden Byllaardt, Julie ; Bradie, Johanna ; Sneekes, Andrea ; Kaag, Klaas ; Bailey, Sarah A. - \ 2019
Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 76 (2019)10. - ISSN 0706-652X - p. 1768 - 1780.

Chlorine efficacy as a biocide for ballast water treatment was investigated under cold-and warm-water temperatures across winter and summer seasons. Freshwater phytoplankton samples were collected and acclimated under in situ environmental conditions ranging from 2 to 22 °C. Samples were exposed to seven chlorine treatments (from 0.02 to 5.0 ppm), in addition to a control (0.0 ppm). Free-chlorine concentrations, phytoplankton abundance, and photosynthetic efficiency were measured up to 48 h following treatment. After 4 h of treatment at concentrations less than 0.22 ppm, phytoplankton densities were reduced by more than 50%, without cell resurgence. Similar reduction was recorded immediately after exposure when chlorine concentrations were higher than 3.0 ppm. After 8 h, free chlorine neared 0.0 ppm for initial chlorine concentrations below 1.2 ppm, irrespective of temperature regime. Winter phytoplankton exhibited slightly lower mortality to chlorine exposure regardless of the temperature, although they also exhibited lower photosynthetic efficiency. Despite a general absence of significant effect of temperature on the chlorine decay, our results suggest that higher doses of chlorine or longer exposure times may be required during winter to achieve full treatment effect. Tests at large scales are needed to further confirm these findings.

Resultaten PAK-metaboliet van het Rijkswaterstaat JAMP monitoringsprogramma 2015 t/m 2017 van bot (Platichthys flesus L.) : gehalten aan 1-hydroxypyreen in galweefsel van vrouwelijk botten
Sneekes, A.C. ; Tjon-Atsoi, M. ; Barneveld, E. van - \ 2019
IJmuiden : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C031/19) - 17
Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP2017 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.) : biologische en chemische gegevens van JAMP Bot
Sneekes, A.C. ; Barneveld, E. van - \ 2019
IJmuiden : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C045/18) - 47
In opdracht van Rijkswaterstaat zijn in 2017 door Wageningen Marine Research werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De werkzaamheden betreffen het vangen van botten ten behoeve van de vaststelling van aandoeningen (visziekten), het prepareren van (onderdelen van) botten voor en het uitvoeren van chemische contaminantanalyse. Tot de werkzaamheden behoort ook het verrichten van een aantal veldwaarnemingen. De verzamelde gegevens en analyse-uitkomsten worden aangeleverd in dit rapport. In 2017 is het chemisch onderzoek uitgevoerd op de locaties Kustzone Noordwijk, Westerschelde en Eems-Dollard en het visziekte onderzoek op de locaties Westerschelde en Eems-Dollard. De werkzaamheden zijn volgens protocol uitgevoerd. Het percentage visziekten was hoger dan voorgaande jaren, voornamelijk veroorzaakt door leverworm. De gehalten aan contaminanten zijn vergelijkbaar met voorgaande jaren. De resultaten van deze opdracht zijn in tabelvorm als bijlagen achter in dit rapport bijgevoegd.
Climate change opens new frontiers for marine species in the Arctic: Current trends and future invasion risks
Chan, Farrah T. ; Stanislawczyk, Keara ; Sneekes, A.C. ; Dvoretsky, Alexander ; Gollasch, Stephan ; Minchin, Dan ; David, Matej ; Jelmert, Anders ; Albretsen, Jon ; Bailey, Sarah A. - \ 2019
Global Change Biology 25 (2019)1. - ISSN 1354-1013 - p. 25 - 38.
alien species - aquaculture - climate warming - fisheries - invasion pathways - invasive species - knowledge gap - nonindigenous species - shipping - vessels
Climate change and increased anthropogenic activities are expected to elevate the potential of introducing nonindigenous species (NIS) into the Arctic. Yet, the knowledge base needed to identify gaps and priorities for NIS research and management is limited. Here, we reviewed primary introduction events to each ecoregion of the marine Arctic realm to identify temporal and spatial patterns, likely source regions of NIS, and the putative introduction pathways. We included 54 introduction events representing 34 unique NIS. The rate of NIS discovery ranged from zero to four species per year between 1960 and 2015. The Iceland Shelf had the greatest number of introduction events (n = 14), followed by the Barents Sea (n = 11), and the Norwegian Sea (n = 11). Sixteen of the 54 introduction records had no known origins. The majority of those with known source regions were attributed to the Northeast Atlantic and the Northwest
Pacific, 19 and 14 records, respectively. Some introduction events were attributed
to multiple possible pathways. For these introductions, vessels transferred the greatest number of aquatic NIS (39%) to the Arctic, followed by natural spread (30%) and aquaculture activities (25%). Similar trends were found for introductions attributed to a single pathway. The phyla Arthropoda and Ochrophyta had the highest number of recorded introduction events, with 19 and 12 records, respectively. Recommendations including vector management, horizon scanning, early detection, rapid response, and a pan‐Arctic biodiversity inventory are considered in this paper. Our study provides a comprehensive record of primary introductions of NIS for marine environments in the
circumpolar Arctic and identifies knowledge gaps and opportunities for NIS research and management. Ecosystems worldwide will face dramatic changes in the coming decades due to global change. Our findings contribute to the knowledge base needed to address two aspects of global change—invasive species and climate change.
Gehalten organotin en effecten bij de Gewone Alikruik, de Gevlochten Fuikhoorn en de Purperslak langs de Nederlandse kust in 2017 : biologische gegevens van Mariene slak
Sneekes, A.C. - \ 2018
IJmuiden : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C058/18) - 20
Actieve biologische Monitoring Zoete Rijkswateren : microverontreiniging in zoetwatermosselen 2017
Sneekes, A.C. ; Barneveld, E. van - \ 2018
IJmuiden : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C050/18) - 18
Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP2017 monitoringsprogramma van milieukritische stoffen in schelpdieren
Sneekes, A.C. ; Barneveld, E. van - \ 2018
IJmuiden : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C048/18) - 21
Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2017 monitoringsprogramma van schol (Pleuronectes platessa L.) : biologische en chemische gegevens van JAMP Schol
Sneekes, A.C. ; Barneveld, E. van - \ 2018
IJmuiden : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C044/18) - 21
Technieken en toepasbaarheid voor de sanering van dioxines en TBT in het Noordzeekanaal : fase 1
Sneekes, A.C. ; Kwadijk, C. ; Kotterman, M. ; Koelmans, A.A. - \ 2017
IJmuiden : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C096/17) - 59
Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2016 monitoringsprogramma van milieukritische stoffen in schelpdieren
Sneekes, A.C. ; Tjon Atsoi, M. - \ 2017
IJmuiden : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C029/17) - 34
In opdracht van Rijkswaterstaat zijn door Wageningen Marine Research werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. In dit project, gebaseerd op het door RWS aangeleverde werkdocument “Monitoring chemische stoffen in mariene schelpdieren 2015, meetplan chemisch meetnet MWTL”, worden schelpdieren van twee locaties , Westerschelde en de Eems-Dollard, onderzocht op de gehalten van milieukritische stoffen, zowel organische contaminanten als metalen.
Actieve biologische Monitoring Zoete Rijkswateren: microverontreinigingen in zoetwatermosselen 2016
Sneekes, A.C. ; Tjon Atsoi, M. - \ 2017
IJmuiden : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C030/17) - 36
In het kader van de Monitoring chemische stoffen in Zoetwatermosselen is in 2016 de actieve biologische monitoring (ABM) uitgevoerd in zes zoete Rijkswateren. In dit rapport worden de analyseresultaten van het monitoringprogramma 2016 gerapporteerd. De volgende watersystemen zijn in 2016 bemonsterd: 1. IJsselmeer, Zeughoek (referentie locatie) 2. Haringvliet, Haringvlietsluis 3. Hollands Diep, Bovensluis 4. Volkerak, Steenbergen 5. Bijlandsch Kanaal (Rijn), Lobith ponton 6. Nieuwe Waterweg, Maassluis.
Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2016 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.) : biologische gegevens
Sneekes, A.C. ; Tjon Atsoi, M. - \ 2017
IJmuiden : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C027/17) - 37
Sensitivity of Arctic zoöplankton to chlorine as ballast water treatment
Sneekes, A.C. ; Kaag, N.H.B.M. ; Heuvel-Greve, M.J. van den - \ 2016
- 1 p.
How does temperature affect the acute toxicity of oil at sea?
Heuvel-Greve, M.J. van den; Puts, Isolde ; Frederiks, Ben ; Rijk, Arnoud ; Foekema, E.M. ; Sneekes, A.C. ; Jonker, Chiel ; Murk, Albertinka J. - \ 2016
- 1 p.
Ecotoxicological effects and DPB-formation in water treated with SDCC-derived chlorine
Kaag, N.H.B.M. ; Sneekes, A.C. - \ 2016
IMARES (Report / IMARES C079/16) - 25 p.
ecotoxicology - chlorine - disinfectants - water - ecotoxicologie - chloor - ontsmettingsmiddelen
Efficacy testing with AirTree ballast water treatment system
Kaag, N.H.B.M. ; Sneekes, A.C. - \ 2016
IMARES (Report / IMARES C065/16) - 22 p.
Verslag Workshop 'Herstel Noordzee-natuur' : Rijkswaterstaat LEF Future center, Utrecht, 2 december 2015
Bos, O.G. ; Sneekes, A.C. - \ 2016
Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES C051/16) - 57 p.
Ongenode gasten in de poolzee
Sneekes, Andrea - \ 2016
invasive alien species - plankton - sea transport - pest control - control methods - water ballasting

In de buik van een schip krioelt het van meeliftend plankton. Hoe ontzeg je deze

ongenode gasten de toegang tot de Noordelijke IJszee zonder de plaatselijke populatie

te schaden? Andrea Sneekes van Imares onderzocht het afgelopen zomer tijdens de

SEES-expeditie. Eind deze maand presenteert ze haar resultaten op het congres

Arctic Frontiers in Noorwegen.

Invasieve soorten Waddenzee: : Introductiekansen van probleemsoorten via schelpdiertransport
Tamis, J.E. ; Sneekes, A.C. ; Jak, R.G. - \ 2015
Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES C173/15) - 49 p.
invasieve soorten - schaaldieren - veevervoer - verspreiding - aquatische ecosystemen - milieueffect - waddenzee - nederland - invasive species - shellfish - transport of animals - dispersal - aquatic ecosystems - environmental impact - wadden sea - netherlands
Invasieve soorten Waddenzee: : Ecosysteem resistentie en de Filipijnse tapijtschelp
Sneekes, A.C. ; Mendez Merino, Natalia ; Weide, B.E. van der; Glorius, S.T. ; Tamis, J.E. - \ 2015
Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES C175/15) - 67 p.
invasieve soorten - schaaldieren - veevervoer - weerstand - aquatische ecosystemen - milieueffect - waddenzee - nederland - invasive species - shellfish - transport of animals - resistance - aquatic ecosystems - environmental impact - wadden sea - netherlands
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.