Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 14 / 14

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: metisnummer==1060553
Check title to add to marked list
Evaluation of titanium dioxide and chromic oxide as digestibility markers in ponies fed alfalfa hay in relation to marker dosing frequency
Schaafstra, F.J.W.C. ; Doorn, D.A. van; Schonewille, J.T. ; Boom, R. Van Den; Verschuur, M. ; Blok, M.C. ; Hendriks, W.H. - \ 2019
Animal 13 (2019)4. - ISSN 1751-7311 - p. 702 - 708.
apparent digestibility - CrO - equines - TiO - total faeces collection

In equines, Cr2O3 is widely accepted as an indigestible marker, but there are health concerns regarding the carcinogenic properties of Cr2O3. Recently, TiO2 has been suggested to be an alternative digestibility marker in equines. However, a comparison between Cr2O3 and TiO2 has not been made in equines. Six Welsh pony geldings (initial BW: 254±3 kg; 7 years of age) fed chopped alfalfa hay were used to evaluate the use of TiO2 (Ti) and Cr2O3 (Cr) as markers for calculating apparent digestibility and to investigate the effect of frequency of marker administration on the measurement of digestibility values. Diets contained 4.65 kg dry matter (DM) chopped alfalfa hay supplemented with minerals, vitamins, TiO2 (3.3 g Ti/day) and Cr2O3 (3.2 g Cr/day). Ponies were dosed with either 3.3 g Ti and 3.2 g Cr once daily (DF1) or with 1.65 g Ti and 1.60 g Cr twice daily (DF2). After adaptation to the diets and procedures for 14 days, voluntary voided faeces were collected quantitatively over 7 days and analysed for moisture, ash, Ti and Cr. Apparent total tract DM digestibility (DMD) and organic matter digestibility (OMD) were calculated using the total faecal collection (TFC) and marker method (Ti and Cr). The overall mean cumulative faecal recovery of Cr and Ti (as % of intake) were 102.0% and 96.6%, respectively. Mean daily faecal recoveries of Cr as well as of Ti were not different (P=0.323; P=0.808, respectively) between treatments. Overall daily faecal recovery of Cr differed (P=0.019) from 100% when the marker was dosed once daily, whereas overall daily faecal recovery was similar to 100% for both administration frequencies when Ti was used as a marker. For both markers, the coefficient of variation of the mean faecal marker recovery between horses was lower when the markers were administrated twice per day. Across treatments, cumulative DMD and OMD estimated with Ti were similar (P=0.345; P=0.418, respectively) compared with those values determined by TFC method. When Cr was used, the calculated cumulative DMD tended (P=0.097) to be greater compared with those estimated with TFC, and cumulative OMD values were overestimated (P=0.013). Orally supplemented Ti recovery in the faeces of ponies fed chopped alfalfa hay with Ti administered once or twice daily was close to 100%, making it the preferred marker for digestibility trials in equines.

Assessment of Faecal Microbiota Transplantation on Horses Suffering from Free Faecal Water
Laustsen, Louise ; Edwards, J.E. ; Smidt, H. ; Doorn, D. van; Lúthersson, Nanna - \ 2018
protocol - field study - symptom severity - faecal transplat - equine
Wastechniek pootgoed veelbelovend
Doorn, D. van; PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2014
Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Noord 10 (2014)13. - ISSN 1871-0875 - p. 33 - 33.
Vooral wilde soorten kunnen bijdragen aan tripresistentie in prei: volgend jaar resultaten kruisingen bekend (interview met O.E. Scholten en E.T. Lammerts van Bueren)
Doorn, Dieke van; Scholten, Olga ; Lammerts van Bueren, Edith - \ 2012
plant breeding - resistance breeding - thrips - leeks - nutrient use efficiency - spinach - leafy vegetables - field vegetables
Terugkeer buxus op Loo zal nog jaren duren
Doorn, D. van; PPO BBF Boomkwekerij, - \ 2012
Boom in business 3 (2012)10. - ISSN 2211-9884 - p. 20 - 25.
buxus - rassen (planten) - cultivars - nieuwe soorten - cylindrocladium buxicola - schimmelziekten - ziektebestrijding - maatregelen - plantenveredeling - samenwerking - belgië - varieties - new species - fungal diseases - disease control - measures - plant breeding - cooperation - belgium
Terwijl in Nederland de discussie over de aanpak van schimmelziektes in buxus soms hevig oplaait, heeft België inmiddels door middel van veredeling duurzame buxussoorten ontwikkeld die beter bestand zijn tegen de schimmels.
Bladvalperiode is risicomoment voor vruchtboomkanker : Interview met Peter Frans de Jong
Doorn, D. van; Jong, P.F. de - \ 2012
Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Noord 8 (2012)21. - ISSN 1871-0875 - p. 4 - 5.
fruitteelt - vruchtbomen - cultivars - kanker (plantenziektekundig) - bladval - bestrijdingsmethoden - wondinfecties - fungiciden - modellen - fruit growing - fruit trees - cultivars - cankers - leaf fall - control methods - wound infections - fungicides - models
Bij fruitbomen bestaat tijdens de bladval een duidelijke relatie tussen de bladnatperiode en een aantal kankers. Door gebruikmaking van het waarschuwingsmodel Neonectria kan een even succesvolle bestrijding worden uitgevoerd als met een wekelijkse bespuiting met een fungicide.
PPO begint onderzoek naar bewaarplaatsen akkerbouw 'Er wordt vaak teveel geventileerd' : Interview met Jan Kamp en Jeroen Wildschut
Doorn, D. van; Kamp, J.A.L.M. ; Wildschut, J. - \ 2012
Nieuwe oogst / Magazine gewas 8 (2012)12. - ISSN 1871-093X - p. 12 - 13.
energiebesparing - opslag - onderzoeksprojecten - akkerbouw - aardappelen - consumptieaardappelen - pootaardappelen - energy saving - storage - research projects - arable farming - potatoes - table potatoes - seed potatoes
PPO AGV start in navolging van PPO Bloembollen een onderzoek naar energiebesparing bij de bewaring van akkerbouwproducten. De subsidie voor dit onderzoek bij de bewaring van frites-, tafel- en pootgoedaardappelen is toegekend.
Bewaring veruit grootste energiepost in bollenteelt : Interview met Jeroen Wildschut
Doorn, D. van; Wildschut, J. - \ 2012
Nieuwe oogst / Magazine gewas 8 (2012)12. - ISSN 1871-093X - p. 12 - 13.
Rod weeder vaak effectiever
Doorn, D. van; Riemens, M.M. ; Huiting, H.F. - \ 2012
Nieuwe oogst / Magazine gewas 8 (2012)10. - ISSN 1871-093X - p. 5 - 5.
Staafwieder draait wortelonkruiden de nek om
Doorn, D. van; Riemens, M.M. ; Huiting, H.F. - \ 2012
Nieuwe oogst / Magazine gewas 8 (2012)10. - ISSN 1871-093X - p. 4 - 5.
onkruidbestrijding - mechanische bestrijding - wiedmachines - veldproeven - landbouwkundig onderzoek - vollegrondsteelt - akkerbouw - weed control - mechanical control - rod weeders - field tests - agricultural research - outdoor cropping - arable farming
Uit onderzoek van Plant Research International en PPO-AGV, beide onderdeel van Wageningen UR, blijkt dat mechanische onkruidbestrijding met behulp van de rod weeder zeer effectief is.
Kas levert energie en meeropbrengst : Interview met Feije de Zwart
Doorn, D. van; Zwart, H.F. de - \ 2011
Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Noord 7 (2011)47. - ISSN 1871-0875 - p. 39 - 39.
Robots in grondbewerking
Doorn, D. van; Hoogmoed, W.B. - \ 2011
Nieuwe oogst / Magazine gewas 7 (2011)18. - ISSN 1871-093X - p. 3 - 3.
Voor bewerken de grond aftasten
Doorn, D. van; Hoogmoed, W.B. - \ 2011
Nieuwe oogst / Magazine gewas 7 (2011)18. - ISSN 1871-093X - p. 4 - 5.
sensors - meettechnieken - grondbewerking - bodemstructuur - akkerbouw - precisielandbouw - landbouwtechniek - sensors - measurement techniques - tillage - soil structure - arable farming - precision agriculture - agricultural engineering
Robotisering op het gebied van grondbewerking in de boerenpraktijk laat nog enkele jaren op zich wachten, verwacht Wageningen UR. Er is namelijk geen wettelijke basis voor
Werkgroep Veterinaire Parasitologie Nederland. Uniforme Europese richtlijnen ontworming van hond en kat (ESCCAP)
Borgsteede, F.H.M. ; Doorn, D. van; Eysker, M. ; Nijsse, R. ; Ploeger, H.W. ; Giessen, J. van der; Knapen, F. van; Overgaauw, P.A.M. - \ 2008
Tijdschrift voor Diergeneeskunde 133 (2008)8. - ISSN 0040-7453 - p. 345 - 345.
huisdieren - dierziekten - veterinaire parasitologie - parasieten - parasitologie - toxocara - domestic animals - animal diseases - veterinary parasitology - parasites - parasitology - toxocara
Een onafhankelijke groep Europese parasitologen wil via de website www.esccap.org zonder winstoogmerk informatie verstrekken over parasitaire infecties bij hond en kat in Europa. Hierbij is het belangrijk dat de (ontwormings)adviezen uniform zijn, de informatie “up-to-date” wordt gehouden en dat deze in diverse talen beschikbaar is. De uitgebreide richtlijnen kunnen worden aangepast aan de regionale situatie. De organisatie, genaamd European Scientific Counsel Companion Animal Parasites (ESCCAP), wordt inmiddels ondersteund door het European Veterinairy Parasitology College (EVPC) en de World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology (WAAVP). De vertegenwoordiger vanuit Nederland is Frans van Knapen, hoogleraar in veterinaire volksgezondheid en levensmiddelenhygiëne te Utrecht
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.